Browsing by Author Phạm, Như Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Như Hoa;  Advisor: Bùi, Tiến Đạt (2022)

  • Với đề tài này, tác giả mong muốn và đặt mục tiêu: Thứ nhất, làm sáng rõ những vấn đề lý luận về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng. Thứ hai, phân tích thực trạng cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng qua thực tiễn ở quận Bắc Từ Liêm. Thứ ba, đề ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác cƣỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng

Browsing by Author Phạm, Như Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Như Hoa;  Advisor: Bùi, Tiến Đạt (2022)

  • Với đề tài này, tác giả mong muốn và đặt mục tiêu: Thứ nhất, làm sáng rõ những vấn đề lý luận về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng. Thứ hai, phân tích thực trạng cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng qua thực tiễn ở quận Bắc Từ Liêm. Thứ ba, đề ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác cƣỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng