Browsing by Author Phạm, Quỳnh Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Mạnh Hà; Hoàng, Mộc Lan (2022)

 • Xung đột giữa con người có thể dẫn đến việc phạm tội, chiến tranh và giết người hàng loạt, chẳng hạn như tội diệt chủng. Định kiến và phân biệt đối xử thường là nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột giữa con người với nhau, điều này giải thích cho việc những người xa lạ trở nên căm ghét nhau đến mức gây tổn hại cho người khác. Định kiến và phân biệt đối xử ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các định nghĩa về định kiến và phân biệt, các ví dụ về những khái niệm này và nguyên nhân của những thành kiến này

 • KT_00010.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh (2001)

 • Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học. Chương 2. Y tế. Chương 3. Giáo dục. Chương 4. Nhà ở. Chương 5. Vấn đề vùng. Chương 6. Vấn đề giao thông thành phố. Chương 7. Bất bình đẳng về kinh tế.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Lý thuyết và thực tế các nước công nghiệp hoá thành công cho thấy hệ thống các KCN, đặc biệt là các KCN vừa và nhỏ (hay còn gọi là CCN) ngày càng phát huy được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Việc hình thành và phát triển các CCN góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo công ăn việc làm, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, nâng cao sức cạnh tranh, kim ngạch xuất khẩu, giá trị gia tăng của công nghiệp chế tạo và dần khẳng định vị thế nước ta trong bản đồ địa kinh tế của khu vực và thế giới.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về QLN N đối với các CCN.Đánh giá thực trạng QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

 • 00050007338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Nhung;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Hệ thống được một số vấn đề lý luận về thực tiễn về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp. Đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất được một số giải pháp tương đối phù hợp với mục tiêu đặt ra của đề tài.

 • 00050009100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trọng Tân;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2017)

 •  Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác quản lý nhân lực tại các DN.  Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhân lực của các đơn vi khạ́c, từ đó rút ra những bài học trong công tác quản lý nhân lực cho GAMI.  Phân tích, đánh giá công tác quản lý nhân lực tại GAMI giai đoaṇ từ 2012- 2016.  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại GAMI giai đoạn 2017 – 2020.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2021)

 • Trong khuôn khổ của bài tiểu luận này, em xin được phép trình bày “Lý thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget”, “Lý thuyết đa trí tuệ và học tập của Howard Gardner” và ứng dụng hai lý thuyết này trong thực tiễn giáo dục học sinh hiện nay. Trong suốt quá trình học tập học phần “Lý thuyết phát triển con người và học tập” có thể nói hai lý thuyết này là những lý thuyết có ý nghĩa rất nhiều đối với em – một người được học theo phương thức giáo dục truyền thống và luôn cảm thấy lạc lõng ở môi trường học tập không thể phát huy năng lực của bản thân. Mong ước một nền giáo dục đa lĩnh vực và phù hợp với năng lực, giai đoạn phát triển của từng cá nhân

 • KLTN_QHE2017_Phạm Quỳnh Anh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Mai (2020)

 • Bài viết với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận về tạo thuận lợi số cho thương mại, từ đó làm tiền đề để phân tích, đánh giá thực trạng tại các nước ASEAN và đưa ra hàm ý giúp thúc đẩy việc tạo thuận lợi số cho thương mại ở ASEAN trở lên mạnh mẽ hơn nữa.

 • item.jpg
 • Student Research Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh (2021)

 • Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày không đơn thuần chỉ là cuốn sách truyền cảm hứng của một người thành công, nó là cuốn sổ tay ghi chép lại chặng đường vất vả của chính tác giả – về quá trình phá kén hóa bướm, từ cô sinh viên không nổi bật, không tiền bạc, không mối quan hệ trở thành tác giả, diễn giả – một người có địa vị trong xã hội.

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh; Trần, Thế Bách; Vũ, Thị Liên (2016)

 • Nghiên cứu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Trên các đợt khảo sát thực địa năm 2013-2014 chúng tôi đã xác định được cây thuốc thuộc ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) gồm 124 họ, 375 chi với 503 loài. 47 loài ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Đa dạng các taxon chữa 32 bệnh hoặc nhóm bệnh được đánh giá về số lượng. Dữ liệu trong bài báo đã khẳng định hệ thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa có tính đa dạng cao. Tiềm năng cây có ích, đặc biệt là cây thuốc của vùng là rất lớn.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Trần, Thị Hường (2022)

 • 한국은 세계에서 가장 발전하고있는 나라 중 하나 다. 한국에 대하여 말하려면이 나 라의 독특한 문화를 거론하지 않을 수 없다. 한국 문화는 오랜 전통과 현대 문명이 조 화 롭게 어우러진 것이다. 동양의 문화적 가치들은 오늘날까지도 뚜렷이 남아있다. 한국에서 혼족 생활 양식이 처음 등장했을 때, 많은 사람들은 그것이 한국의 전통적 인 가치를 거스른다고 주장했다. 어떤 사람은 그것을 긍정적으로 받아들이고, 어떤 사 람은 그렇지 않았다. 그러나 수 년 동안 존재 한 후, 이러한 문화는 사라지지 않을뿐만 아니라 한국 현대 사회에서 주류 생활 양식이되었다. 이때까지 혼족은 모든 사람, 특히 한국의 독신자들에게 유행하는 문화가되었다.이 것은이 나라의 경제적 측면과 문화적 측면에 일정 영향을 끼쳤다. 본 논문에서는 자료 수집 및 분석 방법을 바탕으로 한국에서의 혼족의 현황과 영향에 대한 정보를 제공 하 고 베트남을위한 경험을 제시 할 것이다. 본 논문은 다음과 같이 4 가지의 주요 장으로 제 1 기-

Browsing by Author Phạm, Quỳnh Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Phạm, Mạnh Hà; Hoàng, Mộc Lan (2022)

 • Xung đột giữa con người có thể dẫn đến việc phạm tội, chiến tranh và giết người hàng loạt, chẳng hạn như tội diệt chủng. Định kiến và phân biệt đối xử thường là nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột giữa con người với nhau, điều này giải thích cho việc những người xa lạ trở nên căm ghét nhau đến mức gây tổn hại cho người khác. Định kiến và phân biệt đối xử ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các định nghĩa về định kiến và phân biệt, các ví dụ về những khái niệm này và nguyên nhân của những thành kiến này

 • KT_00010.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh (2001)

 • Chương 1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học. Chương 2. Y tế. Chương 3. Giáo dục. Chương 4. Nhà ở. Chương 5. Vấn đề vùng. Chương 6. Vấn đề giao thông thành phố. Chương 7. Bất bình đẳng về kinh tế.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Lý thuyết và thực tế các nước công nghiệp hoá thành công cho thấy hệ thống các KCN, đặc biệt là các KCN vừa và nhỏ (hay còn gọi là CCN) ngày càng phát huy được vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước. Việc hình thành và phát triển các CCN góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo công ăn việc làm, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật, tay nghề, nâng cao sức cạnh tranh, kim ngạch xuất khẩu, giá trị gia tăng của công nghiệp chế tạo và dần khẳng định vị thế nước ta trong bản đồ địa kinh tế của khu vực và thế giới.

 • 00050007175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hương Giang;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về QLN N đối với các CCN.Đánh giá thực trạng QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đề xuất những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công tác QLNN đối với các CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong những năm tới.

 • 00050007338.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Nhung;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2016)

 • Hệ thống được một số vấn đề lý luận về thực tiễn về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp. Đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất được một số giải pháp tương đối phù hợp với mục tiêu đặt ra của đề tài.

 • 00050009100.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trọng Tân;  Advisor: Phạm, Quỳnh Anh (2017)

 •  Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác quản lý nhân lực tại các DN.  Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhân lực của các đơn vi khạ́c, từ đó rút ra những bài học trong công tác quản lý nhân lực cho GAMI.  Phân tích, đánh giá công tác quản lý nhân lực tại GAMI giai đoaṇ từ 2012- 2016.  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại GAMI giai đoạn 2017 – 2020.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Đinh, Thị Kim Thoa (2021)

 • Trong khuôn khổ của bài tiểu luận này, em xin được phép trình bày “Lý thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget”, “Lý thuyết đa trí tuệ và học tập của Howard Gardner” và ứng dụng hai lý thuyết này trong thực tiễn giáo dục học sinh hiện nay. Trong suốt quá trình học tập học phần “Lý thuyết phát triển con người và học tập” có thể nói hai lý thuyết này là những lý thuyết có ý nghĩa rất nhiều đối với em – một người được học theo phương thức giáo dục truyền thống và luôn cảm thấy lạc lõng ở môi trường học tập không thể phát huy năng lực của bản thân. Mong ước một nền giáo dục đa lĩnh vực và phù hợp với năng lực, giai đoạn phát triển của từng cá nhân

 • KLTN_QHE2017_Phạm Quỳnh Anh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Thanh Mai (2020)

 • Bài viết với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận về tạo thuận lợi số cho thương mại, từ đó làm tiền đề để phân tích, đánh giá thực trạng tại các nước ASEAN và đưa ra hàm ý giúp thúc đẩy việc tạo thuận lợi số cho thương mại ở ASEAN trở lên mạnh mẽ hơn nữa.

 • item.jpg
 • Student Research Paper


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh (2021)

 • Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày không đơn thuần chỉ là cuốn sách truyền cảm hứng của một người thành công, nó là cuốn sổ tay ghi chép lại chặng đường vất vả của chính tác giả – về quá trình phá kén hóa bướm, từ cô sinh viên không nổi bật, không tiền bạc, không mối quan hệ trở thành tác giả, diễn giả – một người có địa vị trong xã hội.

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh; Trần, Thế Bách; Vũ, Thị Liên (2016)

 • Nghiên cứu tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Trên các đợt khảo sát thực địa năm 2013-2014 chúng tôi đã xác định được cây thuốc thuộc ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) gồm 124 họ, 375 chi với 503 loài. 47 loài ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Đa dạng các taxon chữa 32 bệnh hoặc nhóm bệnh được đánh giá về số lượng. Dữ liệu trong bài báo đã khẳng định hệ thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa có tính đa dạng cao. Tiềm năng cây có ích, đặc biệt là cây thuốc của vùng là rất lớn.

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Quỳnh Anh;  Advisor: Trần, Thị Hường (2022)

 • 한국은 세계에서 가장 발전하고있는 나라 중 하나 다. 한국에 대하여 말하려면이 나 라의 독특한 문화를 거론하지 않을 수 없다. 한국 문화는 오랜 전통과 현대 문명이 조 화 롭게 어우러진 것이다. 동양의 문화적 가치들은 오늘날까지도 뚜렷이 남아있다. 한국에서 혼족 생활 양식이 처음 등장했을 때, 많은 사람들은 그것이 한국의 전통적 인 가치를 거스른다고 주장했다. 어떤 사람은 그것을 긍정적으로 받아들이고, 어떤 사 람은 그렇지 않았다. 그러나 수 년 동안 존재 한 후, 이러한 문화는 사라지지 않을뿐만 아니라 한국 현대 사회에서 주류 생활 양식이되었다. 이때까지 혼족은 모든 사람, 특히 한국의 독신자들에게 유행하는 문화가되었다.이 것은이 나라의 경제적 측면과 문화적 측면에 일정 영향을 끼쳤다. 본 논문에서는 자료 수집 및 분석 방법을 바탕으로 한국에서의 혼족의 현황과 영향에 대한 정보를 제공 하 고 베트남을위한 경험을 제시 할 것이다. 본 논문은 다음과 같이 4 가지의 주요 장으로 제 1 기-