Browsing by Author Phạm, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 31.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quang Long (2000)

 • Cách mạng tháng Tám năm 1945 là "cuộc hồi sinh kỳ diệu" (Hoài Thanh) không chỉ cho một dân tộc mà còn cho cả một nền văn học đã bắt đầu có nhũng dấu hiệu bế tắc. Cứ nhìn lại thực tế văn học những năm này sẽ thấy khá rõ một thực tế là Thơ mới về cơ bản đã đi hết chặng đường của nó và Xuân thu nhã tập chỉ còn là cố gắng cuối cùng của phong trào này, nhưng dù có loay hoay thế nào chăng nữa nó cũng không vực lại nổi Thơ mới. Còn tiếu thiết Tư lực văn đoàn cho đến cuối những năm 30 đầu những năm 40 cũng không còn giữ được sức sống của nó trong những năm trước không phải chỉ vì những cây bút chủ yếu của tổ chức này đã chuyến sang các hoạt động chính trị chống đối lai dân tộc. Vài năm trước ...

 • 02050002974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

 • luận văn cố gắng làm rõ một số vấn đề: Một là: luận văn làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử và các sáng tác văn học, đặc biệt là kịch. Đồng thời, phần nào hiểu hơn về sự nghiệp văn học, đặc biệt là kịch lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng – một tác giả khá thành công trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam. Hai là: phân tích rõ các mâu thuẫn cơ bản được thể hiện trong các sáng tác kịch của Nguyễn Huy Tưởng. Ba là: Làm rõ thế giới nhân vật trong kịch lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng, từ lịch sử đi vào trong sáng tác văn chương.

 • 02050005566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Loan;  Advisor: Phạm, Quang Long (2018)

 • - Luận văn nghiên cứu vấn đề của chủ nghĩa hiện thực cũng như đi vào chứng minh xem có hay không chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều của Nguyễn Du thông qua các công trình nghiên cứu, các giáo trình và các chuyên khảo, tiểu luận. - Chứng minh quan điểm cho rằng xem chủ nghĩa hiện thực như một giá trị hơn hẳn các xu hướng khác là một quan niệm không chính xác. - Ghi nhận những thành công và đóng góp của thi hào Nguyễn Du trên phương diện nghệ thuật với những sáng tạo mới về mặt điển hình hóa, chi tiết, tâm lý nhân vật… mà trước đó chưa từng có trong thời kỳ văn học trung đại Việt Nam.

 • KY_01212.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quang Long (2001)

 • Vào những ngày tháng tám lịch sử cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước mắt hào hứng xuống đường khởi nghĩa chính quyền, làm việc nên Cách mạng tháng Tám thần kỳ, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Bằng cách thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, cuộc chiến chống thực dân Pháp trường kỹ thuật nhưng thắng lợi nhuận, nước Việt Nam từ cho không có tên trên bản đồ thế giới, trở thành biểu tượng cho dân tộc anh dũng đúng lên chống chủ nghĩa cho quốc gia; các dân tộc Việt Nam từ địa điểm "vong quốc không" dã trở thành những chủ nhân mới của đất nước "có bước" n dà...

 • V_L2_00643.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Anh;  Advisor: Phạm, Quang Long (2005)

 • Tìm hiểu những điều kiện văn hoá, xã hội tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết viết bằng chữ quốc ngữ trong nửa đầu thế kỷ XX cũng như việc nghiên cứu phê bình tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Khảo sát và phân tích các ý kiến bàn về tiểu thuyết từ những quan niệm chung đến thể loại văn học. Làm rõ sự phát triển về tư duy lý luận thể loại trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ về vấn đề hiện thực và nghệ thuật viết tiểu thuyết, vấn đề bạn đọc tiểu thuyết và phê bình tiểu thuyết. Khẳng định và ghi nhận những đóng góp của các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học trong giai đoạn này đối với quá trình hiện đại hoá nền tiểu thuyết nước nhà

 • DT_00126.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Long; Hà, Minh Đức; Lí, Hoài Thu; Nguyễn, Văn Nam; Trần, Khánh Thành; Đỗ, Văn Khang; Phạm, Xuân Nguyên; Đoàn, Đức Phương (2002)

 • Đề tài nghiên cứu các hướng tiếp cận mới của giới nghiên cứu, lý luận phê bình xung quanh những vấn đề thuộc về bản chất cuả văn học như đặc trưng của hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động tinh thần đặc thù của con người, vấn đề văn học và hiện thực, văn học và chính trị, cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, đánh giá văn học quá khứ, bình giá cá hiện tượng văn học đương đại, vấn đề phương pháp nghệ thuật, vấn đề chủ nghĩa hiện thực, thi pháp học, vấn đề tiếp nhận các giá trị truyền thống.. Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Trên cơ sở khảo sát đời sống lý luận, phê bình văn học giai đoạn 1986-2000, tìm ra những nội dun...

 • V_L2_00682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thắng;  Advisor: Phạm, Quang Long (2005)

 • Giới thiệu về chủ nghĩa hiện thực và vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều với các lớp người qua các thời đại. Nghiên cứu một cách có hệ thống về Nguyễn Du và truyện Kiều ở các phương diện: Hoàn cảnh xã hội, quan điểm phản ánh hiện thực của Nguyễn Du, vấn đề cốt truyện, vấn đề nhân vật, vấn đề ngôn ngữ để đi đến những kết luận về chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều...

 • DT_00045.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Đính; Bùi, Việt Thắng; Nguyễn, Trường Lịch; Phạm, Gia Lâm; Phạm, Quang Long; Trần, Hinh (1999)

 • Đề tài góp phần làm sáng tỏ vấn đề của thi pháp văn chương, vận dụng thành tựu của thi pháp học hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy văn học. Ngoài ra để tài con nêu bật vấn đề thi pháp tự sự trên hai phương diện: lý luận và biểu hiện cụ thể, đa dạng trong tác phẩm của các tác giả tiêu biểu. Nó được xem xét ở nhiều cấp độ: ngữ thoại tự sự nghệ thuật, tư duy nghệ thuật..

 • 02050004294.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên Hà;  Advisor: Phạm, Quang Long (2016)

 • Luận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh dưới góc nhìn tự sự học được tìm hiểu trên một số phương diện như: nghệ thuật tổ chức cốt truyện, kết cấu, người kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu… Qua đó, luận văn cố gắng đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn với tác phẩm, giúp người đọc đến gần hơn với tư tưởng nghệ thuật của nhà văn về giá trị của từng phút giây yên bình mà chúng ta đang được sống. Luận văn cũng đã chỉ ra được những đổi mới, cách tân của cuốn tiểu thuyết; thấy được những đóng góp của tác giả trong tiến trình phát triển của lịch sử Văn học Việt Nam nó...

 • 02050006332.LA.Tạ Diễm My.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Diễm My;  Advisor: Phạm, Quang Long (2020)

 • Luận án tìm hiểu những vấn đề lí thuyết về đề kết cấu, điểm nhìn, người kể chuyện trong tác phẩm tự sự; hướng tiếp cận tự sự học văn hoá trong nghiên cứu văn học. Luận án là công trình vận dụng lí thuyết tự sự học trong nghiên cứu truyện của Tô Hoài: khảo sát trên phương diện kiểu loại kết cấu của truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện Tô Hoài; khảo sát trên các bình diện cảm quan văn hoá: về thiên nhiên, về xã hội - phong tục, về con người… qua các vùng văn hoá gắn với các mảng đề tài trong sáng tác của Tô Hoài, khảo sát trên phương diện người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật, nét độc đáo của hình tượng người kể chuyện, các kiểu loại người kể chuyện nổi bật (gắn với chức năng của người...

 • 02050003013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Dung;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

 • Luận văn chú ý khai thác vấn đề giải phóng cá nhân trong sáng tác của một tác giả cụ thể trong nhóm Tự lực văn đoàn. Từ những tiền đề xã hội đến vấn đề giải phóng cá nhân trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn của Khái Hưng, chúng tôi khái quát các điểm quan trọng trong đóng góp của ông vào vấn đề giải phóng con người trong thời kỳ này.

Browsing by Author Phạm, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 31.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quang Long (2000)

 • Cách mạng tháng Tám năm 1945 là "cuộc hồi sinh kỳ diệu" (Hoài Thanh) không chỉ cho một dân tộc mà còn cho cả một nền văn học đã bắt đầu có nhũng dấu hiệu bế tắc. Cứ nhìn lại thực tế văn học những năm này sẽ thấy khá rõ một thực tế là Thơ mới về cơ bản đã đi hết chặng đường của nó và Xuân thu nhã tập chỉ còn là cố gắng cuối cùng của phong trào này, nhưng dù có loay hoay thế nào chăng nữa nó cũng không vực lại nổi Thơ mới. Còn tiếu thiết Tư lực văn đoàn cho đến cuối những năm 30 đầu những năm 40 cũng không còn giữ được sức sống của nó trong những năm trước không phải chỉ vì những cây bút chủ yếu của tổ chức này đã chuyến sang các hoạt động chính trị chống đối lai dân tộc. Vài năm trước ...

 • 02050002974.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

 • luận văn cố gắng làm rõ một số vấn đề: Một là: luận văn làm rõ mối quan hệ giữa lịch sử và các sáng tác văn học, đặc biệt là kịch. Đồng thời, phần nào hiểu hơn về sự nghiệp văn học, đặc biệt là kịch lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng – một tác giả khá thành công trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam. Hai là: phân tích rõ các mâu thuẫn cơ bản được thể hiện trong các sáng tác kịch của Nguyễn Huy Tưởng. Ba là: Làm rõ thế giới nhân vật trong kịch lịch sử của Nguyễn Huy Tưởng, từ lịch sử đi vào trong sáng tác văn chương.

 • 02050005566.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Loan;  Advisor: Phạm, Quang Long (2018)

 • - Luận văn nghiên cứu vấn đề của chủ nghĩa hiện thực cũng như đi vào chứng minh xem có hay không chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều của Nguyễn Du thông qua các công trình nghiên cứu, các giáo trình và các chuyên khảo, tiểu luận. - Chứng minh quan điểm cho rằng xem chủ nghĩa hiện thực như một giá trị hơn hẳn các xu hướng khác là một quan niệm không chính xác. - Ghi nhận những thành công và đóng góp của thi hào Nguyễn Du trên phương diện nghệ thuật với những sáng tạo mới về mặt điển hình hóa, chi tiết, tâm lý nhân vật… mà trước đó chưa từng có trong thời kỳ văn học trung đại Việt Nam.

 • KY_01212.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quang Long (2001)

 • Vào những ngày tháng tám lịch sử cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả nước mắt hào hứng xuống đường khởi nghĩa chính quyền, làm việc nên Cách mạng tháng Tám thần kỳ, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Bằng cách thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, cuộc chiến chống thực dân Pháp trường kỹ thuật nhưng thắng lợi nhuận, nước Việt Nam từ cho không có tên trên bản đồ thế giới, trở thành biểu tượng cho dân tộc anh dũng đúng lên chống chủ nghĩa cho quốc gia; các dân tộc Việt Nam từ địa điểm "vong quốc không" dã trở thành những chủ nhân mới của đất nước "có bước" n dà...

 • V_L2_00643.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kiều Anh;  Advisor: Phạm, Quang Long (2005)

 • Tìm hiểu những điều kiện văn hoá, xã hội tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự hình thành và phát triển của tiểu thuyết viết bằng chữ quốc ngữ trong nửa đầu thế kỷ XX cũng như việc nghiên cứu phê bình tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Khảo sát và phân tích các ý kiến bàn về tiểu thuyết từ những quan niệm chung đến thể loại văn học. Làm rõ sự phát triển về tư duy lý luận thể loại trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ về vấn đề hiện thực và nghệ thuật viết tiểu thuyết, vấn đề bạn đọc tiểu thuyết và phê bình tiểu thuyết. Khẳng định và ghi nhận những đóng góp của các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học trong giai đoạn này đối với quá trình hiện đại hoá nền tiểu thuyết nước nhà

 • DT_00126.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Quang Long; Hà, Minh Đức; Lí, Hoài Thu; Nguyễn, Văn Nam; Trần, Khánh Thành; Đỗ, Văn Khang; Phạm, Xuân Nguyên; Đoàn, Đức Phương (2002)

 • Đề tài nghiên cứu các hướng tiếp cận mới của giới nghiên cứu, lý luận phê bình xung quanh những vấn đề thuộc về bản chất cuả văn học như đặc trưng của hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động văn học với tư cách là một loại hình hoạt động tinh thần đặc thù của con người, vấn đề văn học và hiện thực, văn học và chính trị, cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, đánh giá văn học quá khứ, bình giá cá hiện tượng văn học đương đại, vấn đề phương pháp nghệ thuật, vấn đề chủ nghĩa hiện thực, thi pháp học, vấn đề tiếp nhận các giá trị truyền thống.. Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Trên cơ sở khảo sát đời sống lý luận, phê bình văn học giai đoạn 1986-2000, tìm ra những nội dun...

 • V_L2_00682.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Thắng;  Advisor: Phạm, Quang Long (2005)

 • Giới thiệu về chủ nghĩa hiện thực và vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều với các lớp người qua các thời đại. Nghiên cứu một cách có hệ thống về Nguyễn Du và truyện Kiều ở các phương diện: Hoàn cảnh xã hội, quan điểm phản ánh hiện thực của Nguyễn Du, vấn đề cốt truyện, vấn đề nhân vật, vấn đề ngôn ngữ để đi đến những kết luận về chủ nghĩa hiện thực trong Truyện Kiều...

 • DT_00045.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Đính; Bùi, Việt Thắng; Nguyễn, Trường Lịch; Phạm, Gia Lâm; Phạm, Quang Long; Trần, Hinh (1999)

 • Đề tài góp phần làm sáng tỏ vấn đề của thi pháp văn chương, vận dụng thành tựu của thi pháp học hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy văn học. Ngoài ra để tài con nêu bật vấn đề thi pháp tự sự trên hai phương diện: lý luận và biểu hiện cụ thể, đa dạng trong tác phẩm của các tác giả tiêu biểu. Nó được xem xét ở nhiều cấp độ: ngữ thoại tự sự nghệ thuật, tư duy nghệ thuật..

 • 02050004294.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên Hà;  Advisor: Phạm, Quang Long (2016)

 • Luận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh dưới góc nhìn tự sự học được tìm hiểu trên một số phương diện như: nghệ thuật tổ chức cốt truyện, kết cấu, người kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu… Qua đó, luận văn cố gắng đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn với tác phẩm, giúp người đọc đến gần hơn với tư tưởng nghệ thuật của nhà văn về giá trị của từng phút giây yên bình mà chúng ta đang được sống. Luận văn cũng đã chỉ ra được những đổi mới, cách tân của cuốn tiểu thuyết; thấy được những đóng góp của tác giả trong tiến trình phát triển của lịch sử Văn học Việt Nam nó...

 • 02050006332.LA.Tạ Diễm My.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Diễm My;  Advisor: Phạm, Quang Long (2020)

 • Luận án tìm hiểu những vấn đề lí thuyết về đề kết cấu, điểm nhìn, người kể chuyện trong tác phẩm tự sự; hướng tiếp cận tự sự học văn hoá trong nghiên cứu văn học. Luận án là công trình vận dụng lí thuyết tự sự học trong nghiên cứu truyện của Tô Hoài: khảo sát trên phương diện kiểu loại kết cấu của truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện Tô Hoài; khảo sát trên các bình diện cảm quan văn hoá: về thiên nhiên, về xã hội - phong tục, về con người… qua các vùng văn hoá gắn với các mảng đề tài trong sáng tác của Tô Hoài, khảo sát trên phương diện người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật, nét độc đáo của hình tượng người kể chuyện, các kiểu loại người kể chuyện nổi bật (gắn với chức năng của người...

 • 02050003013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Dung;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

 • Luận văn chú ý khai thác vấn đề giải phóng cá nhân trong sáng tác của một tác giả cụ thể trong nhóm Tự lực văn đoàn. Từ những tiền đề xã hội đến vấn đề giải phóng cá nhân trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn của Khái Hưng, chúng tôi khái quát các điểm quan trọng trong đóng góp của ông vào vấn đề giải phóng con người trong thời kỳ này.