Browsing by Author Phạm, Sỹ An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00060000131.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Thành; Phạm, Sỹ An; Hoàng, Xuân Diễm; Phạm, Văn Đại (2012)

 • Tổng quan kinh tế thế giới 2011: Một năm biến động và bất ổn. Trình bày kinh tế Việt Nam 2011 qua diễn biến kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô. Phân tích khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại: những vấn đề cần làm rõ trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trình bày tình hình đầu tư công của Việt Nam; đánh giá mối quan hệ giữa đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như lý giải tính kém hiệu quả của đầu tư công ở nước ta. Đưa ra những nhận định chung về viễn cảnh kinh...

 • Bai 7[1]. Nguyen Hong Son.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Sỹ An (2011)

 • Hà Giang là tỉnh miền núi cao. Thách thức đặt ra cho Hà Giang là phải tận dụng được lợi thế của tỉnh để huy động các nguồn vốn bên trong và bên ngoài nhằm phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội một cách hài hòa. Từ việc phân tích những lợi thế và bất lợi về điều kiện kinh tế - xã hội của Hà Giang và so sánh Hà Giang với Lào Cai về mặt huy động vốn cho phát triển, bài viết đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang, như: cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại địa phương, tập trung nỗ lực cải cách hành chính tại chính quyền địa phương; thiết lập một bộ tiêu chí...

Browsing by Author Phạm, Sỹ An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00060000131.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Thành; Phạm, Sỹ An; Hoàng, Xuân Diễm; Phạm, Văn Đại (2012)

 • Tổng quan kinh tế thế giới 2011: Một năm biến động và bất ổn. Trình bày kinh tế Việt Nam 2011 qua diễn biến kinh tế vĩ mô và chính sách kinh tế vĩ mô. Phân tích khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây. Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại: những vấn đề cần làm rõ trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Hướng tới lộ trình thực sự tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trình bày tình hình đầu tư công của Việt Nam; đánh giá mối quan hệ giữa đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như lý giải tính kém hiệu quả của đầu tư công ở nước ta. Đưa ra những nhận định chung về viễn cảnh kinh...

 • Bai 7[1]. Nguyen Hong Son.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Sỹ An (2011)

 • Hà Giang là tỉnh miền núi cao. Thách thức đặt ra cho Hà Giang là phải tận dụng được lợi thế của tỉnh để huy động các nguồn vốn bên trong và bên ngoài nhằm phát triển kinh tế cũng như giải quyết các vấn đề xã hội một cách hài hòa. Từ việc phân tích những lợi thế và bất lợi về điều kiện kinh tế - xã hội của Hà Giang và so sánh Hà Giang với Lào Cai về mặt huy động vốn cho phát triển, bài viết đưa ra một số giải pháp thiết thực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn để phát triển tỉnh Hà Giang, như: cải thiện chất lượng điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại địa phương, tập trung nỗ lực cải cách hành chính tại chính quyền địa phương; thiết lập một bộ tiêu chí...