Browsing by Author Phạm, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 01050001159.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà (2013)

 • Chế tạo được các lớp phủ niken trên nền chất dẫn điện đồng và graphit bằng phương pháp kết tủa điện hóa (từ dung dịch điện phân: NiSO4 1M + đệm borat) và tìm được điều kiện thích hợp để chế tạo vật liệu có khả năng hoạt động điện hóa cao trong môi trường kiềm KOH: thời gian điện phân 30 phút, tốc độ khuấy trộn dung dịch điện li 100 vòng/ phút, mật độ dòng 10mA/cm2. Trình bày lớp phủ Ni tạo trên nền graphit có khả năng xúc tác điện hóa cho quá trình oxi hóa ancol và phenol trong môi trường kiềm tốt hơn lớp phủ Ni tạo trên nền kim loại đồng. Nghiên cứu vật liệu màng composit Ni có chứa Co, Ni chứa hạt trơ TiO2, CeO2, Fe3O4 trên nền graphit cũng được chế tạo thành công bằng...

 • 00050005658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích một số điểm mới quan trọng cũng như những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu đặt ra. Từ đó, đưa ra những giải pháp cần thiết đối với vấn đề sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta để sửa đổi hiến pháp trong tương lai đúng bản chất của một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ đi đến kết quả là xây dựng một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, có “tuổi thọ” cao, mang tính nhân dân, phù hợp tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam c...

 • 190_p64-p651.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Phạm, Thị Hà (2006)

 • Đêm nay tôi lại mất ngủ nhưng không phải vì một lý do gì đặc biệt chỉ đơn giản là không thể dỗ con mắt ngủ yên khi con tim còn thao thức. Có thể bạn sẽ cười khi đọc đến những dòng này, con tim làm sao mà ngủ yên, nếu nó ngủ yên thì con người đâu còn sự sống. Bạn còn nhớ bài hát “My heart will go on” không? Trái tim chẳng bao giờ ngủ cả vì nó cần thiết cho mọi người, cần cho sự sống. Trái tim tôi còn thức nhưng tình yêu trong nó đã nguội lạnh mất rồi.

 • 190_p821.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hà; Phạm, Thị Thúy (2006)

 • Giới thiệu thơ (nhiều tác giả)

Browsing by Author Phạm, Thị Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 01050001159.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà (2013)

 • Chế tạo được các lớp phủ niken trên nền chất dẫn điện đồng và graphit bằng phương pháp kết tủa điện hóa (từ dung dịch điện phân: NiSO4 1M + đệm borat) và tìm được điều kiện thích hợp để chế tạo vật liệu có khả năng hoạt động điện hóa cao trong môi trường kiềm KOH: thời gian điện phân 30 phút, tốc độ khuấy trộn dung dịch điện li 100 vòng/ phút, mật độ dòng 10mA/cm2. Trình bày lớp phủ Ni tạo trên nền graphit có khả năng xúc tác điện hóa cho quá trình oxi hóa ancol và phenol trong môi trường kiềm tốt hơn lớp phủ Ni tạo trên nền kim loại đồng. Nghiên cứu vật liệu màng composit Ni có chứa Co, Ni chứa hạt trơ TiO2, CeO2, Fe3O4 trên nền graphit cũng được chế tạo thành công bằng...

 • 00050005658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hà;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam qua lần sửa đổi Hiến pháp 2013. Trên cơ sở đó, luận văn phân tích một số điểm mới quan trọng cũng như những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi trong Hiến pháp 2013 đáp ứng yêu cầu đặt ra. Từ đó, đưa ra những giải pháp cần thiết đối với vấn đề sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nước ta để sửa đổi hiến pháp trong tương lai đúng bản chất của một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ đi đến kết quả là xây dựng một bản Hiến pháp chất lượng, khoa học, có “tuổi thọ” cao, mang tính nhân dân, phù hợp tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam c...

 • 190_p64-p651.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Phạm, Thị Hà (2006)

 • Đêm nay tôi lại mất ngủ nhưng không phải vì một lý do gì đặc biệt chỉ đơn giản là không thể dỗ con mắt ngủ yên khi con tim còn thao thức. Có thể bạn sẽ cười khi đọc đến những dòng này, con tim làm sao mà ngủ yên, nếu nó ngủ yên thì con người đâu còn sự sống. Bạn còn nhớ bài hát “My heart will go on” không? Trái tim chẳng bao giờ ngủ cả vì nó cần thiết cho mọi người, cần cho sự sống. Trái tim tôi còn thức nhưng tình yêu trong nó đã nguội lạnh mất rồi.

 • 190_p821.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hà; Phạm, Thị Thúy (2006)

 • Giới thiệu thơ (nhiều tác giả)