Browsing by Author Phạm, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 05050003086.pdf.jpg
 • Thesis; Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng; Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Tôn, Quang Cường; Tôn, Quang Cường (2017; 2017)

 • Bằng việc sử dụng các lý thuyết, lí luận về năng lực tự học, phương pháp trò chơi trong dạy học luận văn đã tiến hành thiết kế, đề xuất áp dụng một số phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt ở cấp trung học phổ thông (nhóm các trò chơi khởi động, nhóm trò chơi tìm hiểu tri thức – lĩnh hội tri thức mới, nhóm trò chơi củng cố, luyện tập); đồng thời tiến hành triển khai dạy học thực nghiệm tại một số trường ở địa phương nhằm đưa ra những đánh giá kết quả thông qua những bài kiếm tra, hoạt động chơi trò chơi. Một số khuyến nghị dành cho nhà trường, giáo viên và các em học sinh trong việc áp dụng trò chơi trong dạy học được hiệu quả đối với môn Tiếng Việt nói riêng và các môn...

 • V_L2_01425.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng (2008)

 • Với phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Việt Nam, nội dung cơ bản và đặc điểm của tư tưởng Phật giáo Việt Nam, được xem xét trong bối cảnh lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ này. Phân tích ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đến một số lĩnh vực như chính trị, văn hóa nghệ thuật, đạo đức xã hội, tạo nên một thứ tôn giáo gần gũi, quen thuộc, là nhu cầu thiết yếu về tinh thần của đại đa số người Việt đương thời

 • V_L2_01425_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn (2008)

 • 134 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Với phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản (...); Electronic Resources

 • V_L2_00389_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn (2003)

 • 206 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD; Hệ thống hoá các vấn đề về nội dung, nghệ thuật tạo dựng tiếng cười trong ca dao cổ truyền. Khai thác yếu tố truyền thống và cách tân của hai bộ phận ca dao cười cổ truyền và ca dao cười 1945 - 1975 trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó rút ra (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • TNS07802.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hằng (2013)

 • Phật giáo dưới triều đại Lý, Trần là thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất trong lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam kể từ du nhập đến nay. Tư tưởng Phật giáo thời Lý, Trần có vai trò quan trọng đối với xã hội đương thời. Tư tưởng Phật giáo thời Lý, Trần là nền tảng quan trọng cho sự phát triển tư tưởng Phật giáo ở các giai đoạn tiếp theo. Trong bài viết này chỉ đề cập đến một số điểm nổi bật của tư tưởng Phật giáo thời Lý, Trần mà những đặc điểm đó ảnh hưởng rõ nét đến tư tưởng dân tộc đương thời cũng như suốt dòng chảy tư tưởng dân tộc và ảnh hưởng đến xã hội Đại Việt

 • V_L2_01134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Duy Thông (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về báo điện tử và sự phát triển của báo điện tử tại Việt Nam. Từ đó khảo sát một số tờ báo điện tử, nêu hoạt động của báo điện tử và chất lượng thông tin trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay, những thành tựu và hạn chế, nguyên nhân của những mặt còn tồn tại và những vấn đề đang đặt ra đối với báo điện tử hiện nay. Đồng thời đề xuất, kiến nghị và các giải pháp hoàn thiện văn bản pháp luật về báo điện tử, điều chỉnh quy hoạch hệ thống báo điện tử, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, cán bộ quản lý báo điện tử, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa nội dung thông tin trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

 • 01050002949.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Vượng; Nguyễn, Văn Đậu (2016)

 • Cùng với sự phát triển của xã hội loài người la sự phát sinh các bệnh nan y như ung thư, HIV, tiểu đường... Nền y học hiện đại của nhân loại đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn, và nó chỉ có thể được giải quyết triệt để khi các nhà khoa học tìm ra được các loại thuốc mới có khả năng chữa trị những căn bệnh nguy hiểm trên. Vì vậy, trong những năm gần đây việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao và ứng dụng chúng vào thực tế đang là một trong những hướng phát triển mạnh mẽ của hóa học hữu cơ hiện đại...

 • 01050001406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2014)

 • Tham gia giải quyết một số vấn đề quan trọng của phương pháp XAFS hiện đại khi tính đến đóng góp của hiệu ứng tương quan và hiệu ứng phi điều hòa, cụ thể là: 1. Xây dựng các biểu thức giải tích để tính các thế hiệu dụng phi điều hòa và hằng số lực hiệu dụng với khai triển gần đúng đến bậc 4, cùng các tham số nhiệt động như tấn số và nhiệt độ Einstein tương quan, hệ số giãn nở nhiệt và nhiệt dung của mạng tinh thể. Kết quả được biểu diễn cho cấu trúc FCC. 2. Xây dựng phứơng pháp lượng tử để tính cho Cumulant bậc 1 mô tả sự giãn nở mạng do nhiệt, Cumulant bậc 2 hay hệ số Debye - Waller mô tả sự tắt dần của các phổ XAFS, Cumulant bậc 3 đóng góp vào sự dịch chuyển pha và Cumulant bậc 4 đó...

 • 05050003416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2018)

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về năng lực sáng tạo, dạy học phát triển năng lực sáng tạo; kiểm tra, đánh giá năng lực sáng tạo đồng thời chúng tôi cũng đã nghiên cứu về phương pháp và công cụ dạy học theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo trong dạy học và biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh. Từ đó làm cơ sở để vận dụng trong dạy học và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Khảo sát thực trạng việc dạy học phát triển năng lực sáng tạo ở THPT nhằm mục đích nắm được tình hình thực tế để làm cơ sở cho việc thực hiện đề tài. Chúng tôi đã trình bày và phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình chương “Điện tích. Điện trường”, dựa theo quy trình sáng tạo đ...

Browsing by Author Phạm, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 05050003086.pdf.jpg
 • Thesis; Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng; Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Tôn, Quang Cường; Tôn, Quang Cường (2017; 2017)

 • Bằng việc sử dụng các lý thuyết, lí luận về năng lực tự học, phương pháp trò chơi trong dạy học luận văn đã tiến hành thiết kế, đề xuất áp dụng một số phương pháp trò chơi trong dạy học Tiếng Việt ở cấp trung học phổ thông (nhóm các trò chơi khởi động, nhóm trò chơi tìm hiểu tri thức – lĩnh hội tri thức mới, nhóm trò chơi củng cố, luyện tập); đồng thời tiến hành triển khai dạy học thực nghiệm tại một số trường ở địa phương nhằm đưa ra những đánh giá kết quả thông qua những bài kiếm tra, hoạt động chơi trò chơi. Một số khuyến nghị dành cho nhà trường, giáo viên và các em học sinh trong việc áp dụng trò chơi trong dạy học được hiệu quả đối với môn Tiếng Việt nói riêng và các môn...

 • V_L2_01425.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng (2008)

 • Với phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Việt Nam, nội dung cơ bản và đặc điểm của tư tưởng Phật giáo Việt Nam, được xem xét trong bối cảnh lịch sử tư tưởng Việt Nam thời kỳ này. Phân tích ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đến một số lĩnh vực như chính trị, văn hóa nghệ thuật, đạo đức xã hội, tạo nên một thứ tôn giáo gần gũi, quen thuộc, là nhu cầu thiết yếu về tinh thần của đại đa số người Việt đương thời

 • V_L2_01425_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Văn Quân, người hướng dẫn (2008)

 • 134 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008; Với phạm vi nghiên cứu là vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, luận văn khái quát về xã hội Đại Việt thời Lý Trần và những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. Làm rõ những nội dung cơ bản (...); Electronic Resources

 • V_L2_00389_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính, Người hướng dẫn (2003)

 • 206 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD; Hệ thống hoá các vấn đề về nội dung, nghệ thuật tạo dựng tiếng cười trong ca dao cổ truyền. Khai thác yếu tố truyền thống và cách tân của hai bộ phận ca dao cười cổ truyền và ca dao cười 1945 - 1975 trên hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Từ đó rút ra (...); Electronic Resources; Luận án TS. Văn học dân gian -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • TNS07802.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hằng (2013)

 • Phật giáo dưới triều đại Lý, Trần là thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất trong lịch sử phát triển Phật giáo Việt Nam kể từ du nhập đến nay. Tư tưởng Phật giáo thời Lý, Trần có vai trò quan trọng đối với xã hội đương thời. Tư tưởng Phật giáo thời Lý, Trần là nền tảng quan trọng cho sự phát triển tư tưởng Phật giáo ở các giai đoạn tiếp theo. Trong bài viết này chỉ đề cập đến một số điểm nổi bật của tư tưởng Phật giáo thời Lý, Trần mà những đặc điểm đó ảnh hưởng rõ nét đến tư tưởng dân tộc đương thời cũng như suốt dòng chảy tư tưởng dân tộc và ảnh hưởng đến xã hội Đại Việt

 • V_L2_01134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Duy Thông (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận chung về báo điện tử và sự phát triển của báo điện tử tại Việt Nam. Từ đó khảo sát một số tờ báo điện tử, nêu hoạt động của báo điện tử và chất lượng thông tin trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay, những thành tựu và hạn chế, nguyên nhân của những mặt còn tồn tại và những vấn đề đang đặt ra đối với báo điện tử hiện nay. Đồng thời đề xuất, kiến nghị và các giải pháp hoàn thiện văn bản pháp luật về báo điện tử, điều chỉnh quy hoạch hệ thống báo điện tử, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, cán bộ quản lý báo điện tử, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hơn nữa nội dung thông tin trên báo điện tử ở Việt Nam hiện nay

 • 01050002949.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Vượng; Nguyễn, Văn Đậu (2016)

 • Cùng với sự phát triển của xã hội loài người la sự phát sinh các bệnh nan y như ung thư, HIV, tiểu đường... Nền y học hiện đại của nhân loại đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn, và nó chỉ có thể được giải quyết triệt để khi các nhà khoa học tìm ra được các loại thuốc mới có khả năng chữa trị những căn bệnh nguy hiểm trên. Vì vậy, trong những năm gần đây việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao và ứng dụng chúng vào thực tế đang là một trong những hướng phát triển mạnh mẽ của hóa học hữu cơ hiện đại...

 • 01050001406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Hùng (2014)

 • Tham gia giải quyết một số vấn đề quan trọng của phương pháp XAFS hiện đại khi tính đến đóng góp của hiệu ứng tương quan và hiệu ứng phi điều hòa, cụ thể là: 1. Xây dựng các biểu thức giải tích để tính các thế hiệu dụng phi điều hòa và hằng số lực hiệu dụng với khai triển gần đúng đến bậc 4, cùng các tham số nhiệt động như tấn số và nhiệt độ Einstein tương quan, hệ số giãn nở nhiệt và nhiệt dung của mạng tinh thể. Kết quả được biểu diễn cho cấu trúc FCC. 2. Xây dựng phứơng pháp lượng tử để tính cho Cumulant bậc 1 mô tả sự giãn nở mạng do nhiệt, Cumulant bậc 2 hay hệ số Debye - Waller mô tả sự tắt dần của các phổ XAFS, Cumulant bậc 3 đóng góp vào sự dịch chuyển pha và Cumulant bậc 4 đó...

 • 05050003416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2018)

 • Đề tài nghiên cứu tổng quan về năng lực sáng tạo, dạy học phát triển năng lực sáng tạo; kiểm tra, đánh giá năng lực sáng tạo đồng thời chúng tôi cũng đã nghiên cứu về phương pháp và công cụ dạy học theo định hướng phát triển năng lực sáng tạo trong dạy học và biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh. Từ đó làm cơ sở để vận dụng trong dạy học và phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. Khảo sát thực trạng việc dạy học phát triển năng lực sáng tạo ở THPT nhằm mục đích nắm được tình hình thực tế để làm cơ sở cho việc thực hiện đề tài. Chúng tôi đã trình bày và phân tích mục tiêu, nội dung, cấu trúc chương trình chương “Điện tích. Điện trường”, dựa theo quy trình sáng tạo đ...