Browsing by Author Phạm, Thị Mai Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_02310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy toán tổ hợp và xác suất ở trường phổ thông (TPT): định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở TPT, vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học toán, hệ thống bài tập trong dạy và học toán tổ hợp và xác suất ở TPT. Nghiên cứu và đi sâu phân tích thực trạng dạy học toán tổ hợp và xác suất ở TPT, qua khảo sát 6 lớp 11 trường THPT Ngô Quyền, thành phố hải Phòng. Kiến nghị một số biện pháp cơ bản bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học toán tổ hợp và xác suất của giáo viên; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; xây dựng hệ thống bài tập tổ hợp và xác suấ...

 • 05050003769.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2. Môt số biện pháp phát triển năng giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8. Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Qua đó góp phần: Hệ thống hóa lý luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Đề xuất một số tình huống thực tiễn phù hợp và đưa ra định hướng phương pháp giải quyết vấn đề, đề xuất phương pháp dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở.

 • SV.13.04_TV.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh; Nguyễn, Thị Kim Anh; Trần, Như Thế (2013)

 • Trong bối cảnh ngày nay với xu hướng toàn cầu hóa và bùng nổ về sự phát triển của công nghệ thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nhân tố quyết định tới thu nhập và đời sống của người nông dân, đồng thời sẽ làm tăng sức cạnh tranh của nông sản nước đó trên thị trường quốc tế. Để góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài với mục tiêu là nhằm làm rõ một số khái niệm và vai trò của nông nghiệp công nghệ cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệ...

 • SV.12.01_VI.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh; Nguyễn, Thế Trung (2012)

 • Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu về diễn biến của phản ứng chính sách tiền tệ trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2011 nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động hoạch định chính sách sau này. Để thực hiện mục tiêu này, đề tài sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đó là: Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tiền tệ

Browsing by Author Phạm, Thị Mai Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • V_L0_02310.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh;  Advisor: Vũ, Đình Hòa (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy toán tổ hợp và xác suất ở trường phổ thông (TPT): định hướng đổi mới phương pháp dạy học ở TPT, vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học toán, hệ thống bài tập trong dạy và học toán tổ hợp và xác suất ở TPT. Nghiên cứu và đi sâu phân tích thực trạng dạy học toán tổ hợp và xác suất ở TPT, qua khảo sát 6 lớp 11 trường THPT Ngô Quyền, thành phố hải Phòng. Kiến nghị một số biện pháp cơ bản bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình dạy học toán tổ hợp và xác suất của giáo viên; vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; xây dựng hệ thống bài tập tổ hợp và xác suấ...

 • 05050003769.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Luận văn được trình bày trong ba chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2. Môt số biện pháp phát triển năng giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học hình học lớp 8. Chương 3. Thực nghiệm sư phạm. Qua đó góp phần: Hệ thống hóa lý luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn. Đề xuất một số tình huống thực tiễn phù hợp và đưa ra định hướng phương pháp giải quyết vấn đề, đề xuất phương pháp dạy học phù hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh lớp 8 ở trường trung học cơ sở.

 • SV.13.04_TV.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh; Nguyễn, Thị Kim Anh; Trần, Như Thế (2013)

 • Trong bối cảnh ngày nay với xu hướng toàn cầu hóa và bùng nổ về sự phát triển của công nghệ thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao là nhân tố quyết định tới thu nhập và đời sống của người nông dân, đồng thời sẽ làm tăng sức cạnh tranh của nông sản nước đó trên thị trường quốc tế. Để góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã chọn đề tài với mục tiêu là nhằm làm rõ một số khái niệm và vai trò của nông nghiệp công nghệ cao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Từ đó, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệ...

 • SV.12.01_VI.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Mai Anh; Nguyễn, Thế Trung (2012)

 • Đề tài được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu về diễn biến của phản ứng chính sách tiền tệ trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2011 nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động hoạch định chính sách sau này. Để thực hiện mục tiêu này, đề tài sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đó là: Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách tiền tệ