Browsing by Author Phạm, Thị Quỳnh Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Phạm, Thị Quỳnh Như (2018-11-17)

  • Bài viết xem xét thực tiễn dạy học môn tiếng Anh trong trường Tiểu học ở Việt Nam hiện nay trước bối cảnh đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng lực. Qua đó, thấy được vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển năng lực tiếng Anh ở học sinh Tiểu học. Trên cơ sở nhận định những hạn chế trong ứng dụng CNTT vào dạy học tiếng Anh ở Tiểu học hiện nay, bài viết đưa ra một số biện pháp dưới góc độ quản lý giáo dục nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học tiếng Anh ở Tiểu học theo tiếp cận năng lực.

Browsing by Author Phạm, Thị Quỳnh Như

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ.pdf.jpg
  • Working Paper


  • Authors: Phạm, Thị Quỳnh Như (2018-11-17)

  • Bài viết xem xét thực tiễn dạy học môn tiếng Anh trong trường Tiểu học ở Việt Nam hiện nay trước bối cảnh đổi mới giáo dục theo tiếp cận năng lực. Qua đó, thấy được vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển năng lực tiếng Anh ở học sinh Tiểu học. Trên cơ sở nhận định những hạn chế trong ứng dụng CNTT vào dạy học tiếng Anh ở Tiểu học hiện nay, bài viết đưa ra một số biện pháp dưới góc độ quản lý giáo dục nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới dạy học tiếng Anh ở Tiểu học theo tiếp cận năng lực.