Browsing by Author Phạm, Thị Thúy Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources

 • 05050003537.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Hồng (2018)

 • Khái quát được cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn đã làm rõ một số khái niệm cơ bản về nguồn tài trợ, Huy động nguồn tài trợ, sử dụng nguồn tài trợ, Xã hội hóa. Chỉ ra mối liên hệ, vai trò của các chủ thể, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu Xã hội hóa Giáo dục Nâng cao ý thức cho các nhà quản lý, các cán bộ, chuyên viên đang làm việc tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, tại Đại học Quốc gia Hà Nội hiểu và nhận thức công tác giáo dục nếu chỉ trông chờ vào sự phâ...

 • 02050005570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Di Giảo;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Hồng (2018)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn này cho thấy tâm lí tình cảm là thứ không thể thiếu ở trong mỗi con người, trong mỗi dân tộc. Dân tộc nào cũng có các trạng thái tâm lí tình cảm khác nhau. Nói cách khác, tâm lí tình cảm là có tính chất phổ quát toàn nhân loại. Vì thế, những kết quả đã thu được có thể giúp tìm hiểu đặc trưng văn hóa ngôn ngữ của mỗi dân tộc và giúp cho việc học tiếng Hán và tiếng Việt tốt hơn cũng như hiểu sâu hơn về mỗi ngôn ngữ của mỗi dân tộc.

Browsing by Author Phạm, Thị Thúy Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources

 • 05050003537.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Hồng (2018)

 • Khái quát được cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận văn đã làm rõ một số khái niệm cơ bản về nguồn tài trợ, Huy động nguồn tài trợ, sử dụng nguồn tài trợ, Xã hội hóa. Chỉ ra mối liên hệ, vai trò của các chủ thể, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác Quản lý hoạt động huy động và sử dụng nguồn tài trợ tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng yêu cầu Xã hội hóa Giáo dục Nâng cao ý thức cho các nhà quản lý, các cán bộ, chuyên viên đang làm việc tại Quỹ Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, tại Đại học Quốc gia Hà Nội hiểu và nhận thức công tác giáo dục nếu chỉ trông chờ vào sự phâ...

 • 02050005570.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vương, Di Giảo;  Advisor: Phạm, Thị Thúy Hồng (2018)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn này cho thấy tâm lí tình cảm là thứ không thể thiếu ở trong mỗi con người, trong mỗi dân tộc. Dân tộc nào cũng có các trạng thái tâm lí tình cảm khác nhau. Nói cách khác, tâm lí tình cảm là có tính chất phổ quát toàn nhân loại. Vì thế, những kết quả đã thu được có thể giúp tìm hiểu đặc trưng văn hóa ngôn ngữ của mỗi dân tộc và giúp cho việc học tiếng Hán và tiếng Việt tốt hơn cũng như hiểu sâu hơn về mỗi ngôn ngữ của mỗi dân tộc.