Browsing by Author Phạm, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 01050004444.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn; Phạm, Kỳ Anh (2019)

 • Mục đích nghiên cứu xây dựng và nghiên cứu các chập cho biến đổi Fourier phân thứ, thiết lập bất đẳng thức Young đối với các chập này trong một số không gian hàm cụ thể; ứng dụng các chập xây dựng được vào thiết kế bộ lọc trong miền Fourier phân thứ và bài toán khôi phục tín hiệu cho lớp các tín hiệu có dải tần bị chặn trong miền Fourier thứ nhất

 • 04051001325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Huy Kỷ (2016)

 • The study was undertaken with 100 second-year students and 4 teachers. On the basic of data analysis, the findings show that the major factors affecting students’ English for Specific Purposes vocabulary learning of fire and rescue are the intralexical factors, factors from students and teaching methods. Some solutions are suggested to deal with these factors including encouraging students to develop their self- study, providing students with different vocabulary learning strategies, and improving teachers’ techniques in teaching English for Specific Purposes vocabulary. M.A. Thesis. English Teaching Methodology: 60 14 01 11 -- University of Languages and International Studies. Vietn...

 • 00050006093.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2015)

 • Thứ nhất, luận văn phân tích được khái niệm, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và làm rõ về chủ thể, đối tượng, hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, nhận xét, đánh giá và chỉ ra được những kết quả tích cực, điểm hạn chế và những nguyên nhân cụ thể. Thứ ba, đã nêu được một số giải pháp, trong đó có những giải pháp cụ thể mang tính khả thi có thể áp dụng vào thực tế tổ chức và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tính nói chung và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng.

 • 00050000539_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thành Văn , người hướng dẫn (2010)

 • 80 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1. Cơ sở lý luận: mục tiêu giáo dục và nhiệm vụ dạy học môn toán; Phát triển tư duy sáng tạo của học sinh ở trường phổ thông; Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở trường; Thực trạng giảng dạy phương trình hàm. Chương 2. Một số phương pháp gi (...); Electronic Resources

 • 00050006446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2015)

 • Nghiên cứu đã làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Luận văn đã phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

 • 00050004861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo (2014)

 • Luận văn làm rõ được những vấn đề lý luận của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn cũng đã làm rõ được thực trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức, thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quy...

 • 00050003336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2013)

 • Tổng quan cơ sở lí luận về đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay, các vấn đề về tự học, năng lực tự học và kĩ năng tự học của học sinh cũng như những kĩ năng giáo viên cần có để hỗ trợ học sinh tự học môn hóa học và các phương pháp sử dụng bài tập hóa học nhằm hỗ trợ học sinh tự học trong dạy học hóa học Trung học phổ thông.Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phần phi kim hóa 10 chương trình cơ bản nhằm hỗ trợ học sinh tự học có hiệu quả. Phân loại bài tập phi kim hóa học 10 theo các dạng: Bài tập định tính (Bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận) ; Bài tập định lượng (Bài toán hóa học, bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận). Mỗ...

 • 01050000438_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2012)

 • Trình bày các kiến thức nền tảng về phép biến đổi Fourier phân bao gồm: định nghĩa, biểu diễn tích phân, các tính chất và phép toán toán tử. Giới thiệu một vài ứng dụng của phép biến đổi Fourier phân trong cơ học lượng tử và xử lý tín hiệu. Xây dựng các tí (...)

 • 01050000438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2011)

 • Trình bày các kiến thức nền tảng về phép biến đổi Fourier phân bao gồm: định nghĩa, biểu diễn tích phân, các tính chất và phép toán toán tử. Giới thiệu một vài ứng dụng của phép biến đổi Fourier phân trong cơ học lượng tử và xử lý tín hiệu. Xây dựng các tích chập có trọng, tích chập suy rộng của phép biến đổi Fourier phân và ngược của nó, đồng thời áp dụng các chập này để giải phương trình tích phân dạng chập.

Browsing by Author Phạm, Thị Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 01050004444.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn; Phạm, Kỳ Anh (2019)

 • Mục đích nghiên cứu xây dựng và nghiên cứu các chập cho biến đổi Fourier phân thứ, thiết lập bất đẳng thức Young đối với các chập này trong một số không gian hàm cụ thể; ứng dụng các chập xây dựng được vào thiết kế bộ lọc trong miền Fourier phân thứ và bài toán khôi phục tín hiệu cho lớp các tín hiệu có dải tần bị chặn trong miền Fourier thứ nhất

 • 04051001325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Huy Kỷ (2016)

 • The study was undertaken with 100 second-year students and 4 teachers. On the basic of data analysis, the findings show that the major factors affecting students’ English for Specific Purposes vocabulary learning of fire and rescue are the intralexical factors, factors from students and teaching methods. Some solutions are suggested to deal with these factors including encouraging students to develop their self- study, providing students with different vocabulary learning strategies, and improving teachers’ techniques in teaching English for Specific Purposes vocabulary. M.A. Thesis. English Teaching Methodology: 60 14 01 11 -- University of Languages and International Studies. Vietn...

 • 00050006093.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2015)

 • Thứ nhất, luận văn phân tích được khái niệm, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và làm rõ về chủ thể, đối tượng, hình thức giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thứ hai, nêu và phân tích được thực trạng về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, nhận xét, đánh giá và chỉ ra được những kết quả tích cực, điểm hạn chế và những nguyên nhân cụ thể. Thứ ba, đã nêu được một số giải pháp, trong đó có những giải pháp cụ thể mang tính khả thi có thể áp dụng vào thực tế tổ chức và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tính nói chung và Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng.

 • 00050000539_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thành Văn , người hướng dẫn (2010)

 • 80 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1. Cơ sở lý luận: mục tiêu giáo dục và nhiệm vụ dạy học môn toán; Phát triển tư duy sáng tạo của học sinh ở trường phổ thông; Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu ở trường; Thực trạng giảng dạy phương trình hàm. Chương 2. Một số phương pháp gi (...); Electronic Resources

 • 00050006446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Phạm, Thị Hồng Điệp (2015)

 • Nghiên cứu đã làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Luận văn đã phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.

 • 00050004861.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo (2014)

 • Luận văn làm rõ được những vấn đề lý luận của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn cũng đã làm rõ được thực trạng pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tiễn thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, chỉ ra những hạn chế, bất cập của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức, thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luận văn đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quy...

 • 00050003336.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Sửu (2013)

 • Tổng quan cơ sở lí luận về đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay, các vấn đề về tự học, năng lực tự học và kĩ năng tự học của học sinh cũng như những kĩ năng giáo viên cần có để hỗ trợ học sinh tự học môn hóa học và các phương pháp sử dụng bài tập hóa học nhằm hỗ trợ học sinh tự học trong dạy học hóa học Trung học phổ thông.Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phần phi kim hóa 10 chương trình cơ bản nhằm hỗ trợ học sinh tự học có hiệu quả. Phân loại bài tập phi kim hóa học 10 theo các dạng: Bài tập định tính (Bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận) ; Bài tập định lượng (Bài toán hóa học, bài tập trắc nghiệm khách quan và bài tập tự luận). Mỗ...

 • 01050000438_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2012)

 • Trình bày các kiến thức nền tảng về phép biến đổi Fourier phân bao gồm: định nghĩa, biểu diễn tích phân, các tính chất và phép toán toán tử. Giới thiệu một vài ứng dụng của phép biến đổi Fourier phân trong cơ học lượng tử và xử lý tín hiệu. Xây dựng các tí (...)

 • 01050000438.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2011)

 • Trình bày các kiến thức nền tảng về phép biến đổi Fourier phân bao gồm: định nghĩa, biểu diễn tích phân, các tính chất và phép toán toán tử. Giới thiệu một vài ứng dụng của phép biến đổi Fourier phân trong cơ học lượng tử và xử lý tín hiệu. Xây dựng các tích chập có trọng, tích chập suy rộng của phép biến đổi Fourier phân và ngược của nó, đồng thời áp dụng các chập này để giải phương trình tích phân dạng chập.