Browsing by Author Phạm, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00060000091.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Mai; Nguyễn, Văn Vượng; Đậu, Hiển; Phạm, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Ngọc Trực; Đặng, Quang Khang (2008)

 • Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, hình thành của vỏ phong hóa và đất trên các loại đá mẹ khác nhau. Tìm hiểu các đặc trưng địa hóa và khoáng vật của đất – vỏ phong hóa. Nghiên cứu các đặc điểm địa kỹ thuật của vỏ phong hóa. Phân tích thực trạng, đánh giá khả năng trượt lở liên quan với vỏ phong hóa. Kết quả đạt được: Đã xác lập hai kiểu vỏ phong hóa và đất chủ yếu dọc hành lang đường Hồ Chí Minh – đoạn qua Hà Tĩnh. Làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, địa hóa – khoáng vật của các kiểu vỏ phong hóa và đất. Đã nghiên cứu và xác lập các đặc trưng địa kỹ thuật vỏ phong hóa. Đã xác định sức chịu...

 • 04051000193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2010)

 • Part 1 presents the rationale the topic, the aim of the study, the scope of the study and the methods applied. Part 2 develops the theme into three main parts: Chapter 1 sets up some theoretical backgrounds that are relevant to the purpose of the research. Chapter 2 presents the methodology. Chapter 3 analyzes the results collected from survey questionnaire and two tests. Chapter 3 deals with the discussion of findings, some personal recommendations. Part 3, Conclusion, briefly revisits the objectives, the limitations of the study and suggestions for further studies

 • 00050000033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ quan nhân quyền (CQNQ) trên thế giới. Đưa ra khái niệm về nhân quyền, các cơ chế nhân quyền và tập trung vào các mô hình CQNQ trên thế giới. Giới thiệu những kinh nghiệm và đánh giá về các mô hình CQNQ khác nhau trên phạm vi toàn cầu và khu vực. Xem xét cơ sở xây dựng CQNQ nhìn từ khu vực ASEAN. Khái quát sự phát triển của ASEAN, sự cần thiết phải xây dựng CQNQ, những đặc thù về văn hoá, kinh tế, chính trị và xã hội cũng như nhận thức và thực tiễn về bảo vệ quyền con người tại các nước ASEAN. Nghiên cứu vấn đề hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền, đặc biệt là nghĩa vụ xây dựng CQNQ mà các nư...

 • 00050000033_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao, người hướng dẫn (2010)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ quan nhân quyền (CQNQ) trên thế giới. Đưa ra khái niệm về nhân quyền, các cơ chế nhân quyền và tập trung vào các mô hình CQNQ trên thế giới. Giới thiệu những kinh nghiệm và đánh giá về các mô hình CQNQ khác nh (...); Electronic Resources

 • 01050000107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Luân (2011)

 • Trình bày tổng quan: phân tích về virut học (lịch sử phát hiện RV - virut rota, hình thái và cấu trúc, thành phần hóa học của virut rota và chức năng, phân nhóm và týp huyết thanh trên động vật và người, phân nhóm và týp huyết thanh trên động vật và người, khả năng gây bệnh cho người, cơ chế gây bệnh); Dịch tễ học bệnh TCC - tiêu chảy cấp do RV (nguồn bệnh, đường lây truyền, mùa bệnh ... ); sự phân bổ các kiểu gen của virut rota; tình hình mắc bệnh TCC và vắc xin phòng ngừa bệnh TCC do RV. Trình bày đối tượng và các phương pháp nghiên cứu. Phân tích các kết quả nghiên cứu: xác định tỷ lệ TCC do RV tại Việt Nam năm 2010, tỷ lệ TCC do RV theo tháng, vùng địa lý, nhóm t...

Browsing by Author Phạm, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00060000091.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Mai; Nguyễn, Văn Vượng; Đậu, Hiển; Phạm, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Ngọc Trực; Đặng, Quang Khang (2008)

 • Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, hình thành của vỏ phong hóa và đất trên các loại đá mẹ khác nhau. Tìm hiểu các đặc trưng địa hóa và khoáng vật của đất – vỏ phong hóa. Nghiên cứu các đặc điểm địa kỹ thuật của vỏ phong hóa. Phân tích thực trạng, đánh giá khả năng trượt lở liên quan với vỏ phong hóa. Kết quả đạt được: Đã xác lập hai kiểu vỏ phong hóa và đất chủ yếu dọc hành lang đường Hồ Chí Minh – đoạn qua Hà Tĩnh. Làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, địa hóa – khoáng vật của các kiểu vỏ phong hóa và đất. Đã nghiên cứu và xác lập các đặc trưng địa kỹ thuật vỏ phong hóa. Đã xác định sức chịu...

 • 04051000193_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2010)

 • Part 1 presents the rationale the topic, the aim of the study, the scope of the study and the methods applied. Part 2 develops the theme into three main parts: Chapter 1 sets up some theoretical backgrounds that are relevant to the purpose of the research. Chapter 2 presents the methodology. Chapter 3 analyzes the results collected from survey questionnaire and two tests. Chapter 3 deals with the discussion of findings, some personal recommendations. Part 3, Conclusion, briefly revisits the objectives, the limitations of the study and suggestions for further studies

 • 00050000033.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy (2010)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ quan nhân quyền (CQNQ) trên thế giới. Đưa ra khái niệm về nhân quyền, các cơ chế nhân quyền và tập trung vào các mô hình CQNQ trên thế giới. Giới thiệu những kinh nghiệm và đánh giá về các mô hình CQNQ khác nhau trên phạm vi toàn cầu và khu vực. Xem xét cơ sở xây dựng CQNQ nhìn từ khu vực ASEAN. Khái quát sự phát triển của ASEAN, sự cần thiết phải xây dựng CQNQ, những đặc thù về văn hoá, kinh tế, chính trị và xã hội cũng như nhận thức và thực tiễn về bảo vệ quyền con người tại các nước ASEAN. Nghiên cứu vấn đề hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền, đặc biệt là nghĩa vụ xây dựng CQNQ mà các nư...

 • 00050000033_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hoàng, Ngọc Giao, người hướng dẫn (2010)

 • 115 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về các cơ quan nhân quyền (CQNQ) trên thế giới. Đưa ra khái niệm về nhân quyền, các cơ chế nhân quyền và tập trung vào các mô hình CQNQ trên thế giới. Giới thiệu những kinh nghiệm và đánh giá về các mô hình CQNQ khác nh (...); Electronic Resources

 • 01050000107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Luân (2011)

 • Trình bày tổng quan: phân tích về virut học (lịch sử phát hiện RV - virut rota, hình thái và cấu trúc, thành phần hóa học của virut rota và chức năng, phân nhóm và týp huyết thanh trên động vật và người, phân nhóm và týp huyết thanh trên động vật và người, khả năng gây bệnh cho người, cơ chế gây bệnh); Dịch tễ học bệnh TCC - tiêu chảy cấp do RV (nguồn bệnh, đường lây truyền, mùa bệnh ... ); sự phân bổ các kiểu gen của virut rota; tình hình mắc bệnh TCC và vắc xin phòng ngừa bệnh TCC do RV. Trình bày đối tượng và các phương pháp nghiên cứu. Phân tích các kết quả nghiên cứu: xác định tỷ lệ TCC do RV tại Việt Nam năm 2010, tỷ lệ TCC do RV theo tháng, vùng địa lý, nhóm t...