Browsing by Author Phạm, Thị Việt Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050004138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Liên;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Thông qua quá trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu tài liệu có liên quan, khảo sát thực tế thu hút được những kết quả sau: - Đưa ra được các phát hiện kiểm toán tốt của công ty trên tất cả các mặt... - Phát hiện các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục đặc biệt đối với việc thu gom, phân loại chất thải rắn...

 • 01050003857.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Việt Anh;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Luận văn đã đề cập đầy đủ tổng quan về kiểm toán môi trường và thông tin cơ bản của địa điểm nghiên cứu. Qua quá trình nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây, học viên thu được các kết quả cụ thể sau: - Đã tổng hợp được các tài liệu liên quan đến kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán môi trường bệnh viện nói riêng - Đã thu thập được các thông tin liên quan đến hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu. - Đã kiểm toán các vấn đề môi trường bao gồm: môi trường nước, môi trường không khí, môi trường chất thải rắn. - Đã đánh giá được sự tuân thủ môi trường - Đề xuất được các giải pháp nâng cao công tác quản lý môi trường tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây

 • Kiểm toán tác động môi trường tại mỏ đá vôi Núi Sếu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Nguyễn, Duy Khiêm (2016)

 • Hoạt động khai thác đá vôi tại mỏ núi Sếu, Lương Sơn, Hòa Bình không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường. Kết quả kiểm toán tác động môi trường đã chỉ ra những tác động môi trường thực tế do hoạt động khai mỏ tới môi trường nước, không khí, cảnh quan, chất lượng môi trường sống của người dân trong khu vực cũng như công nhân lao động. Ngoài những tác động đã được nêu ra trong báo cáo ĐTM, một số tác động nảy sinh chưa được dự báo hoặc xảy ra do thực hiện không tốt các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cũng đã được đánh giá. Không khí khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của mỏ bị ô nhiễm bụi ở mức độ nhẹ dẫn tới chất lượng sống của người dân suy giảm. Môi trườ...

 • DT_00528.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đàm, Duy Ân; Hoàng, Anh Lê; Lê, Thùy Linh; Nguyễn, Thị Phương Loan; Phạm, Thị Việt Anh; Phạm, Văn Quân; Trần, Thiện Cường (2005)

 • Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Nghĩa Hưng - Nam Định. Sử dụng các phần mềm của Hệ thông tin địa lý để tạo cơ sở dữ liệu GIS của khu vực nghiên cứu năm 1980 và năm 2003. Nghiên cứu hiện trạng môi trường với các đối tượng không gian năm 1980 và năm 2003. Nghiên cứu và tìm quy luật biến động từ năm 1980 đến năm 2003 về mặt không gian. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1980 và năm 2003 của khu vực nghiên cứu. Phân tích một số nguyên nhân gây ra sự biến động tài nguyên đất. Đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên đất tại vùng nghiên cứu Nhằm xác định mức độ biến động sử dụng đất tại khu vực Nghĩa Hưng - Nam Định, từ đó đề...

 • DT_00071.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Xuân Cơ; Lê, Thị Định; Phạm, Thị Mai; Phạm, Thị Việt Anh; Đàm, Duy Ân (2000)

 • Theo nhận xét của nhiều nha khoa học, nước ta khá đa dạng về tài nguyên nhưng trong nhiều số đó có chất lượng không cao hoặc quy mô vừa nhỏ. Vì vậy, trong phát triển kinh tế chúng ta cần mở rộng quy mô và sản xuất dưới dạng hàng hóa. Vùng lãnh thổ quy mô vừa và nhỏ mang tính đặc thù (VLTĐT) được coi là đơn vị lãnh thổ có diện tích không lớn nhưng có những nét riêng, dễ nhận thấy, chẳng hạn như là một hồ nước, một cửu sông, một vùng đầm phá… Tuy ở quy mô không lớn, nhưng VLTĐT vẫn có đủ chức năng: Cung cấp tài nguyên cho phát triển kinh tế; chứa và đồng hóa chất; Không gia n sống của con người. Vai trò, chức năng ở vùng lãnh thổ không phải hoàn toàn giống nhau, chẳng hạn, cũng là hồ nư...

 • DT_00919.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Nguyễn, Đồng Quân (2008)

 • Nghiên cứu quy trình đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí có tính đến các yếu tố giảm nhẹ chất ô nhiễm với sự hỗ trợ của công cụ toán học và GIS. Sử dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm của Sutton theo phương pháp tính tần suất vượt chuẩn kết hợp với công cụ GIS để tính toán và xây dựng bản đồ phân bố các chất ô nhiễm không khí do các nguồn thải công nghiệp gây ra đối với khu vực thành phố Hà Nội. Sử dụng một số phần mềm của công cụ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) để xây dựng các bản đồ chuyên đề và bản đồ tổng hợp theo quy trình trên cho khu vực đô thị thành phố Hà Nội (cũ) với các yếu tố khác có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đên môi trường không khí như: cây xanh, mặt ...

 • DT_01010.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bích; Kim, Văn Chinh; Đàm, Duy Ân (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của mô hình ISC3 và khả năng ứng dụng của nó trong đánh giá chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Ứng dụng mô hình ISC3 để tính toán nồng độ chất ô nhiễm không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp gây ra có tính đến độ phân tầng và độ cao xáo trộn của khí quyển theo thời gian. Lập hồ sơ phân vùng mức độ ô nhiễm cho môi trường không khí thành phố Hà Nội và khu vực xung quanh. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau Khuyến nghị một số giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí cho Hà Nội Kết quả tính toán cho thấy, một số khu ...

 • 01050002275.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh;  Advisor: Hoàng, Xuân Cơ, 1950- (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng không khí, các yếu tố ảnh hưởng đến CLKK, các phương pháp đánh giá CLKK và hiện trạng CLKK ở Hà Nội. Lập sơ đồ phân vùng mức độ ô nhiễm cho môi trường không khí Hà Nội dựa vào qui mô ISC3. Nghiên cứu, xây dựng qui trình đánh giá tổng hợp CLKK có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm (độ che phủ cây xanh, diện tích mặt nước). Nghiên cứu thử nghiệm lập bản đồ đánh giá tổng hợp CLKK theo qui trình trên cho khu vực nội thành Hà Nội (có địa giới hành chính trước ngày 1/8/2008). Đề xuất một số giải pháp cải thiện CLKK ở Hà Nội.

 • 01050002275.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh;  Advisor: Hoàng, Xuân Cơ (2014)

 • Đánh giá được chất lượng không khí khu vực nội thành Hà Nội do ảnh hưởng của các loại nguồn thải theo các kịch bản khác nhau. Nghiên cứu, xây dựng được một phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng không khí có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm (độ che phủ của cây xanh, mặt nước), làm cơ sở cho việc đánh giá và phân hạng chất lượng không khí khu vực Hà Nội cũ (địa giới hành chính trước 1/8/2008), phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường thành phố Hà Nội.

 • 01050002275_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh;  Advisor: Hoàng, Xuân Cơ (2015)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng không khí, các yếu tố ảnh hưởng đến CLKK, các phương pháp đánh giá CLKK và hiện trạng CLKK ở Hà Nội. Nghiên cứu, xây dựng qui trình đánh giá tổng hợp CLKK có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm (độ che phủ cây xanh, diện tích mặt nước). Đề xuất một số giải pháp cải thiện CLKK ở Hà Nội.

 • DT_00733.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Nguyễn, Quang Huy (2007)

 • Sử dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm của Sutton theo phương pháp tính tần suất vượt chuẩn kết hợp với công cụ GIS để tính toán và xây dựng bản đồ phân bố các chất ô nhiễm không khí do các nguồn thải công nghiệp gây ra đối với khu vực thành phố Hà Nội. Sử dụng một số phần mềm của công cụ GIS để xây dựng bản đồ chuyên đề theo các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường không khí như cây xanh, mặt nước, mật độ giao thông và tần suất ô nhiễm bụi vượt tiêu chuẩn cho phép do nguồn công nghiệp thải ra. Đánh giá về chất lượng môi trường không khí (với yếu tố nghiên cứu là bụi lơ lửng) có tính đến cả yếu tố cải thiện chất lượng môi trường không khí Xây dựng các bả...

 • 01050003763.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Thị Hoàng Giang;  Advisor: Lưu, Đức Hải; Phạm, Thị Việt Anh (2017)

 • - Đánh giá được năng lực ứng phó của cộng đồng dân cư ven biển huyện Diễn Châu, Nghệ An. Từ đó đề ra các giải pháp nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH tại khu vực nghiên cứu. - Luận văn đưa ra các giải pháp hiệu quả có thể thực hiện để phát triển kinh tế trong bối cảnh BĐKH tại khu vực nghiên cứu. - Để nâng cao năng lực ứng phó cần xây dựng chiến lược hành động chuyển từ bị động đối phó thành chủ động phòng ngừa, đưa những ảnh hưởng tiềm ẩn của BĐKH như là một chỉ dẫn quan trọng cho việc hoạch định chính sách, khác với kiểu thích ứng “trông và chờ” truyền thống. - Trọng tâm nhất của những phương án ứng phó được nhằm vào những lĩnh vực sẽ chịu tác động lớn nhất do BĐKH trong tương ...

 • Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Trần, Ngọc Diệp (2016)

 • Bài báo trình bày việc áp dụng chỉ số tổng hợp sử dụng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối RAPIh để đánh giá mức độ ô nhiễm ngày khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình dựa trên số liệu quan trắc không khí định kỳ tháng 4 năm 2016. Kết quả thu được cho thấy, tại khu vực khai trường và sản xuất nguyên liệu, không khí đạt tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT, trong khi không khí xung quanh nơi chịu tác động (dân cư) theo QCVN 05:2013/BTNMT đã bị ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm nặng. Từ các kết quả tính toán và kết hợp số liệu quan trắc thực tế, một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp cần triển khai áp dụng trong quá trình hoạt động khai thác hướng tới mục tiêu Bảo vệ...

Browsing by Author Phạm, Thị Việt Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050004138.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Ngọc Liên;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Thông qua quá trình điều tra, khảo sát, nghiên cứu tài liệu có liên quan, khảo sát thực tế thu hút được những kết quả sau: - Đưa ra được các phát hiện kiểm toán tốt của công ty trên tất cả các mặt... - Phát hiện các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục đặc biệt đối với việc thu gom, phân loại chất thải rắn...

 • 01050003857.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Việt Anh;  Advisor: Phạm, Thị Việt Anh (2018)

 • Luận văn đã đề cập đầy đủ tổng quan về kiểm toán môi trường và thông tin cơ bản của địa điểm nghiên cứu. Qua quá trình nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây, học viên thu được các kết quả cụ thể sau: - Đã tổng hợp được các tài liệu liên quan đến kiểm toán môi trường nói chung và kiểm toán môi trường bệnh viện nói riêng - Đã thu thập được các thông tin liên quan đến hiện trạng môi trường khu vực nghiên cứu. - Đã kiểm toán các vấn đề môi trường bao gồm: môi trường nước, môi trường không khí, môi trường chất thải rắn. - Đã đánh giá được sự tuân thủ môi trường - Đề xuất được các giải pháp nâng cao công tác quản lý môi trường tại bệnh viện đa khoa Sơn Tây

 • Kiểm toán tác động môi trường tại mỏ đá vôi Núi Sếu, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Nguyễn, Duy Khiêm (2016)

 • Hoạt động khai thác đá vôi tại mỏ núi Sếu, Lương Sơn, Hòa Bình không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực đến môi trường. Kết quả kiểm toán tác động môi trường đã chỉ ra những tác động môi trường thực tế do hoạt động khai mỏ tới môi trường nước, không khí, cảnh quan, chất lượng môi trường sống của người dân trong khu vực cũng như công nhân lao động. Ngoài những tác động đã được nêu ra trong báo cáo ĐTM, một số tác động nảy sinh chưa được dự báo hoặc xảy ra do thực hiện không tốt các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cũng đã được đánh giá. Không khí khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của mỏ bị ô nhiễm bụi ở mức độ nhẹ dẫn tới chất lượng sống của người dân suy giảm. Môi trườ...

 • DT_00528.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đàm, Duy Ân; Hoàng, Anh Lê; Lê, Thùy Linh; Nguyễn, Thị Phương Loan; Phạm, Thị Việt Anh; Phạm, Văn Quân; Trần, Thiện Cường (2005)

 • Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Nghĩa Hưng - Nam Định. Sử dụng các phần mềm của Hệ thông tin địa lý để tạo cơ sở dữ liệu GIS của khu vực nghiên cứu năm 1980 và năm 2003. Nghiên cứu hiện trạng môi trường với các đối tượng không gian năm 1980 và năm 2003. Nghiên cứu và tìm quy luật biến động từ năm 1980 đến năm 2003 về mặt không gian. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1980 và năm 2003 của khu vực nghiên cứu. Phân tích một số nguyên nhân gây ra sự biến động tài nguyên đất. Đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên đất tại vùng nghiên cứu Nhằm xác định mức độ biến động sử dụng đất tại khu vực Nghĩa Hưng - Nam Định, từ đó đề...

 • DT_00071.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Xuân Cơ; Lê, Thị Định; Phạm, Thị Mai; Phạm, Thị Việt Anh; Đàm, Duy Ân (2000)

 • Theo nhận xét của nhiều nha khoa học, nước ta khá đa dạng về tài nguyên nhưng trong nhiều số đó có chất lượng không cao hoặc quy mô vừa nhỏ. Vì vậy, trong phát triển kinh tế chúng ta cần mở rộng quy mô và sản xuất dưới dạng hàng hóa. Vùng lãnh thổ quy mô vừa và nhỏ mang tính đặc thù (VLTĐT) được coi là đơn vị lãnh thổ có diện tích không lớn nhưng có những nét riêng, dễ nhận thấy, chẳng hạn như là một hồ nước, một cửu sông, một vùng đầm phá… Tuy ở quy mô không lớn, nhưng VLTĐT vẫn có đủ chức năng: Cung cấp tài nguyên cho phát triển kinh tế; chứa và đồng hóa chất; Không gia n sống của con người. Vai trò, chức năng ở vùng lãnh thổ không phải hoàn toàn giống nhau, chẳng hạn, cũng là hồ nư...

 • DT_00919.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Nguyễn, Đồng Quân (2008)

 • Nghiên cứu quy trình đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí có tính đến các yếu tố giảm nhẹ chất ô nhiễm với sự hỗ trợ của công cụ toán học và GIS. Sử dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm của Sutton theo phương pháp tính tần suất vượt chuẩn kết hợp với công cụ GIS để tính toán và xây dựng bản đồ phân bố các chất ô nhiễm không khí do các nguồn thải công nghiệp gây ra đối với khu vực thành phố Hà Nội. Sử dụng một số phần mềm của công cụ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) để xây dựng các bản đồ chuyên đề và bản đồ tổng hợp theo quy trình trên cho khu vực đô thị thành phố Hà Nội (cũ) với các yếu tố khác có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đên môi trường không khí như: cây xanh, mặt ...

 • DT_01010.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bích; Kim, Văn Chinh; Đàm, Duy Ân (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của mô hình ISC3 và khả năng ứng dụng của nó trong đánh giá chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam. Ứng dụng mô hình ISC3 để tính toán nồng độ chất ô nhiễm không khí khu vực Hà Nội do các nguồn thải công nghiệp gây ra có tính đến độ phân tầng và độ cao xáo trộn của khí quyển theo thời gian. Lập hồ sơ phân vùng mức độ ô nhiễm cho môi trường không khí thành phố Hà Nội và khu vực xung quanh. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau. Dự báo chất lượng môi trường không khí Hà Nội theo các kịch bản khác nhau Khuyến nghị một số giải pháp quản lý chất lượng môi trường không khí cho Hà Nội Kết quả tính toán cho thấy, một số khu ...

 • 01050002275.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh;  Advisor: Hoàng, Xuân Cơ, 1950- (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng không khí, các yếu tố ảnh hưởng đến CLKK, các phương pháp đánh giá CLKK và hiện trạng CLKK ở Hà Nội. Lập sơ đồ phân vùng mức độ ô nhiễm cho môi trường không khí Hà Nội dựa vào qui mô ISC3. Nghiên cứu, xây dựng qui trình đánh giá tổng hợp CLKK có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm (độ che phủ cây xanh, diện tích mặt nước). Nghiên cứu thử nghiệm lập bản đồ đánh giá tổng hợp CLKK theo qui trình trên cho khu vực nội thành Hà Nội (có địa giới hành chính trước ngày 1/8/2008). Đề xuất một số giải pháp cải thiện CLKK ở Hà Nội.

 • 01050002275.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh;  Advisor: Hoàng, Xuân Cơ (2014)

 • Đánh giá được chất lượng không khí khu vực nội thành Hà Nội do ảnh hưởng của các loại nguồn thải theo các kịch bản khác nhau. Nghiên cứu, xây dựng được một phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng không khí có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm (độ che phủ của cây xanh, mặt nước), làm cơ sở cho việc đánh giá và phân hạng chất lượng không khí khu vực Hà Nội cũ (địa giới hành chính trước 1/8/2008), phục vụ công tác quản lý, giám sát chất lượng môi trường thành phố Hà Nội.

 • 01050002275_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh;  Advisor: Hoàng, Xuân Cơ (2015)

 • Nghiên cứu tổng quan về chất lượng không khí, các yếu tố ảnh hưởng đến CLKK, các phương pháp đánh giá CLKK và hiện trạng CLKK ở Hà Nội. Nghiên cứu, xây dựng qui trình đánh giá tổng hợp CLKK có tính đến các yếu tố giảm nhẹ ô nhiễm (độ che phủ cây xanh, diện tích mặt nước). Đề xuất một số giải pháp cải thiện CLKK ở Hà Nội.

 • DT_00733.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Nguyễn, Quang Huy (2007)

 • Sử dụng mô hình lan truyền chất ô nhiễm của Sutton theo phương pháp tính tần suất vượt chuẩn kết hợp với công cụ GIS để tính toán và xây dựng bản đồ phân bố các chất ô nhiễm không khí do các nguồn thải công nghiệp gây ra đối với khu vực thành phố Hà Nội. Sử dụng một số phần mềm của công cụ GIS để xây dựng bản đồ chuyên đề theo các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường không khí như cây xanh, mặt nước, mật độ giao thông và tần suất ô nhiễm bụi vượt tiêu chuẩn cho phép do nguồn công nghiệp thải ra. Đánh giá về chất lượng môi trường không khí (với yếu tố nghiên cứu là bụi lơ lửng) có tính đến cả yếu tố cải thiện chất lượng môi trường không khí Xây dựng các bả...

 • 01050003763.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Thị Hoàng Giang;  Advisor: Lưu, Đức Hải; Phạm, Thị Việt Anh (2017)

 • - Đánh giá được năng lực ứng phó của cộng đồng dân cư ven biển huyện Diễn Châu, Nghệ An. Từ đó đề ra các giải pháp nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH tại khu vực nghiên cứu. - Luận văn đưa ra các giải pháp hiệu quả có thể thực hiện để phát triển kinh tế trong bối cảnh BĐKH tại khu vực nghiên cứu. - Để nâng cao năng lực ứng phó cần xây dựng chiến lược hành động chuyển từ bị động đối phó thành chủ động phòng ngừa, đưa những ảnh hưởng tiềm ẩn của BĐKH như là một chỉ dẫn quan trọng cho việc hoạch định chính sách, khác với kiểu thích ứng “trông và chờ” truyền thống. - Trọng tâm nhất của những phương án ứng phó được nhằm vào những lĩnh vực sẽ chịu tác động lớn nhất do BĐKH trong tương ...

 • Đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình (đá vôi, đá bazan và đất sét) tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Việt Anh; Dương, Ngọc Bách; Trần, Ngọc Diệp (2016)

 • Bài báo trình bày việc áp dụng chỉ số tổng hợp sử dụng chỉ số ô nhiễm không khí tương đối RAPIh để đánh giá mức độ ô nhiễm ngày khu vực khai thác vật liệu xây dựng cho 3 loại mỏ điển hình dựa trên số liệu quan trắc không khí định kỳ tháng 4 năm 2016. Kết quả thu được cho thấy, tại khu vực khai trường và sản xuất nguyên liệu, không khí đạt tiêu chuẩn 3733/2002/QĐ-BYT, trong khi không khí xung quanh nơi chịu tác động (dân cư) theo QCVN 05:2013/BTNMT đã bị ô nhiễm nhẹ đến ô nhiễm nặng. Từ các kết quả tính toán và kết hợp số liệu quan trắc thực tế, một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp cần triển khai áp dụng trong quá trình hoạt động khai thác hướng tới mục tiêu Bảo vệ...