Browsing by Author Phạm, Thị Yên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • PHẠM THỊ YÊN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Yên (2018-11-17)

 • Bài viết phân tích những cơ sở cho sự phát triển quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bài viết chỉ ra rằng, lịch sử tốt đẹp của tình hữu nghị Việt - Ấn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng như của Ấn Độ trong bối cảnh mới, đặc biệt là nhu cần cần có nhau của hai quốc gia trước mối đe dọa chung về an ninh, là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này phát triển. Tuy nhiên, thực trạng về hợp tác kinh tế là một vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể làm giảm tính thực chất của quan hệ chính trị - an ninh Việt - Ấn. The paper analyzes the founda...

 • 02050005610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yên;  Advisor: Trần, Nam Tiến (2018)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá vai trò của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Khẳng định được vị trí của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam thông qua mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn là Nga, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. - Chỉ ra và phân tích được những chính sách đối với Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2002 đến nay. - Phân tích được quá trình triển khai chính sách Cam Ranh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các cường quốc. - Chỉ ra những kết quả ở tầm vĩ mô mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách Cam Ranh. - Đánh giá những thuận lợi và thách thức có thể tác động tới hiệu q...

Browsing by Author Phạm, Thị Yên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • PHẠM THỊ YÊN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Phạm, Thị Yên (2018-11-17)

 • Bài viết phân tích những cơ sở cho sự phát triển quan hệ Việt - Ấn trong bối cảnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Bài viết chỉ ra rằng, lịch sử tốt đẹp của tình hữu nghị Việt - Ấn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam cũng như của Ấn Độ trong bối cảnh mới, đặc biệt là nhu cần cần có nhau của hai quốc gia trước mối đe dọa chung về an ninh, là động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ này phát triển. Tuy nhiên, thực trạng về hợp tác kinh tế là một vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, có thể làm giảm tính thực chất của quan hệ chính trị - an ninh Việt - Ấn. The paper analyzes the founda...

 • 02050005610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Yên;  Advisor: Trần, Nam Tiến (2018)

 • - Làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá vai trò của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam. - Khẳng định được vị trí của vịnh Cam Ranh trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam thông qua mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn là Nga, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. - Chỉ ra và phân tích được những chính sách đối với Cam Ranh của Việt Nam từ năm 2002 đến nay. - Phân tích được quá trình triển khai chính sách Cam Ranh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy hợp tác quốc tế với các cường quốc. - Chỉ ra những kết quả ở tầm vĩ mô mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình triển khai chính sách Cam Ranh. - Đánh giá những thuận lợi và thách thức có thể tác động tới hiệu q...