Browsing by Author Phạm, Văn Bền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050000239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hường;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2011)

 • Tổng quan về hấp thụ và bức xạ trong tinh thể. Trình bày về phổ kích thích phát quang và phổ phát quang của ZnS, ZnS:Mn. Nghiên cứu phương pháp chế tạo ZnS và ZnS:Mn qua những phương pháp sau: phương pháp phún xạ catốt; phương pháp sol-gel; phương pháp gốm; phương pháp đồng kết tủa; phương pháp thủy nhiệt. Thiết bị thực nghiệm: hệ chế tạo mẫu, hệ lò nung mẫu, nhiễu xạ tia X của mạng tinh thể, hệ thu phổ kích thích và phát quang, hệ thu phổ phát quang bằng máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kỹ thuật CCD. Đưa ra kết quả thực nghiệm và thảo luận: quy trình chế tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy nhiệt; tính chất cấu trúc và hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất qua...

 • 01050001802.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2014)

 • Chương 1 trình bày tổng quan về vật liệu nano ZnS và ZnS:Mn, như: các tính chất cấu trúc, vùng năng lượng của các hạt nano và sự ảnh hưởng của độ pH lên phổ phát quang của vật liệu nano ZnS, ZnS:Mn. Chương 2 giới thiệu về dụng cụ và thiết bị thực nghiệm, như: hệ tạo mẫu, hệ đo phổ, phổ X-ray, phổ hấp thụ và pổ phát quang. Chương 3 trình bày về quy trình chế tạo các hạt nano ZnS:Mn với các độ pH khác nhau, kết quả thực nghiệm và biện luận kết quả thực nghiệm

 • DT_00968.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Bùi, Hồng Vân; Hoàng, Nam Nhật (2010)

 • Giới thiệu một số phương pháp chế tạo mẫu và tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng tủ hút phục vụ cho chế tạo mẫu. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Đã chế tạo được một số bột phát quang: ZnS, ZnS:Al-Cu, ZnO:Co. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo như nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

 • DT_00684.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Hoàng, Chí Hiếu; Phan, Thanh Chương (2006)

 • Trình bày cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng quy trình chế tạo và nghiên cứu phổ phát quang ZnS bằng phương pháp gốm. Đồng thời nghiên cứu các tính chất quang của một số bán dẫn vùng cấm rộng: ZnS, Zn1-xFexSe (0<=x<=0.1727)

 • 00060000221.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Nguyễn, Anh Tuấn; Bùi, Hồng Vân; Nguyễn, Duy Tiến (2013)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt Nano trên cơ sở vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+ với kích thước khác nhau bằng một số phương pháp như: đồng kết tủa, thủy nhiệt. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng trên cơ sở các vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+bằng phương pháp quay phủ. Nghiên cứu tính chất quang của các vật liệu nano chế tạo được thông qua phổ phát quang, phổ tán xạ Raman, phổ phát quang phân giải thời gian. Làm sáng tỏ vai trò cảu các ion kim loại chuyển tiếp trong việc nâng cao hiệu suất phát quang của vật liệu. Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của việc bọc phủ các hạt nano hoặc màng mỏng bằng polymer lên tính chất quang của vật liệu. Các kết quả nghiên cứu: Thu thập t...

 • 01050002679.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Bá Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2015)

 • Cấu trúc tinh thể của ZnS. Cấu trúc vùng năng lượng của ZnS. Ảnh hưởng của Mn lên cấu trúc tinh thể, vùng năng lượng của ZnS. Polymer và phân loại. Một số tính chất của PVP và PVA. Ảnh hưởng của polymer lên sự hình thành của các hạt nano ZnS:Mn. Phổ hấp thụ hồng ngoại. Hệ đo phổ hấp thụ hồng ngoại. Cấu trúc tinh thể và hình thái học của ZnS:Mn không bọc phủ và bọc phủ polymer. Phổ phát quang.

 • 01050000082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Bá Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2011)

 • Tổng quan về ZnS:Mn: Cấu trúc tinh thể của ZnS; Cấu trúc vùng năng lượng của tinh thể ZnS; Các cơ chế hấp thụ trong tinh thể; Các cơ chế phát huỳnh quang trong tinh thể; Phổ hấp thụ của ZnS và ZnS:Mn; Phổ kích thích và phổ phát quang của ZnS:Mn. Trình bày một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm. Phân tích các kết quả thực nghiệm và thảo luận: Xây dựng hệ chế tạo các hạt nano bằng phương pháp thủy phân nhiệt; Xây dựng hệ chế tạo màng mỏng bằng phương pháp spincoting; Chế tạo một số mẫu bột nano ZnS bằng phương pháp thủy phân nhiệt; Chế tạo một số mẫu màng mỏng ZnS, ZnS:Mn bọc phủ PVP bằng phương pháp spincoting.

 • DT_00445.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Văn Bền; Đào, Kim Chi; Nguyễn, Huy Bình; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Thành; Lê, Hồng Hà; Tạ, Đình Cảnh; Võ, Lý Thanh Hà; Lê, Mạnh Quyết (2005)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ máy quang phổ năng suất phân giải cao dùng kỹ thuật khuếch đại Lock-in và ghép nối với máy tính. Thiết kế xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon qua việc lựa chọn sơ đồ kích thích phổ Raman và thu phổ Raman của một số mẫu lỏng. Nghiên cứu mở rộng vùng nhạy phổ của máy quang phổ và nghiên cứu thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne để xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne. Việc thu được phổ Raman với laser He-Ne thay cho Argon mang lại lợi ích rõ rệt là hạn chế được phổ huỳnh quang và tránh được việc làm lạnh laser phức tạp, kéo dài thời gian làm việc Lắp đặt thành công hệ môtơ bước để quay cách tử, ghép nối với máy tính thay cho...

Browsing by Author Phạm, Văn Bền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050000239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Thu Hường;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2011)

 • Tổng quan về hấp thụ và bức xạ trong tinh thể. Trình bày về phổ kích thích phát quang và phổ phát quang của ZnS, ZnS:Mn. Nghiên cứu phương pháp chế tạo ZnS và ZnS:Mn qua những phương pháp sau: phương pháp phún xạ catốt; phương pháp sol-gel; phương pháp gốm; phương pháp đồng kết tủa; phương pháp thủy nhiệt. Thiết bị thực nghiệm: hệ chế tạo mẫu, hệ lò nung mẫu, nhiễu xạ tia X của mạng tinh thể, hệ thu phổ kích thích và phát quang, hệ thu phổ phát quang bằng máy quang phổ cách tử đa kênh MS-257 dùng kỹ thuật CCD. Đưa ra kết quả thực nghiệm và thảo luận: quy trình chế tạo bột nano ZnS:Mn bằng phương pháp thủy nhiệt; tính chất cấu trúc và hình thái bề mặt của bột nano ZnS:Mn; tính chất qua...

 • 01050001802.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2014)

 • Chương 1 trình bày tổng quan về vật liệu nano ZnS và ZnS:Mn, như: các tính chất cấu trúc, vùng năng lượng của các hạt nano và sự ảnh hưởng của độ pH lên phổ phát quang của vật liệu nano ZnS, ZnS:Mn. Chương 2 giới thiệu về dụng cụ và thiết bị thực nghiệm, như: hệ tạo mẫu, hệ đo phổ, phổ X-ray, phổ hấp thụ và pổ phát quang. Chương 3 trình bày về quy trình chế tạo các hạt nano ZnS:Mn với các độ pH khác nhau, kết quả thực nghiệm và biện luận kết quả thực nghiệm

 • DT_00968.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Bùi, Hồng Vân; Hoàng, Nam Nhật (2010)

 • Giới thiệu một số phương pháp chế tạo mẫu và tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng tủ hút phục vụ cho chế tạo mẫu. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Đã chế tạo được một số bột phát quang: ZnS, ZnS:Al-Cu, ZnO:Co. Khảo sát ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo như nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo: nồng độ chất nồng độ chất pha tạp, nhiệt độ ủ, thời gian ủ lên tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

 • 00060000057.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Đinh, Văn Hoàng; Phạm, Văn Bền; Trịnh, Đình Chiến (2008)

 • Tìm hiểu cơ chế tạo thành và nghiên cứu tính toán lý thuyết hiệu ứng microlaser trong môi trường bất trật tự. Nghiên cứu cơ chế tạo thành các microlaser do giảm hãm quang học trong môi trường bất trật tự dựa trên lý thuyết định xứ của Anderson. Chế tạo các vật liệu nanô ZnO có cấu trúc nanô thích hợp để tạo thành các microlaser. Tiến hành thực nghiệm đo đạc các thuộc tính quang học của vật liệu chế tạo được. Xây dựng thiết bị quang phổ học laser để khảo sát bức xạ microlaser. Tiến hành thực nghiệm nghiên cứu phương pháp kích thích và khả năng phát bức xạ microlaser từ vật liệu ZnO

 • DT_00684.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Hoàng, Chí Hiếu; Phan, Thanh Chương (2006)

 • Trình bày cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng quy trình chế tạo và nghiên cứu phổ phát quang ZnS bằng phương pháp gốm. Đồng thời nghiên cứu các tính chất quang của một số bán dẫn vùng cấm rộng: ZnS, Zn1-xFexSe (0<=x<=0.1727)

 • 00060000221.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Nguyễn, Anh Tuấn; Bùi, Hồng Vân; Nguyễn, Duy Tiến (2013)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt Nano trên cơ sở vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+ với kích thước khác nhau bằng một số phương pháp như: đồng kết tủa, thủy nhiệt. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng trên cơ sở các vật liệu A2B6 (ZnO, ZnS) pha tạp Co2+, Mn2+, Cu2+bằng phương pháp quay phủ. Nghiên cứu tính chất quang của các vật liệu nano chế tạo được thông qua phổ phát quang, phổ tán xạ Raman, phổ phát quang phân giải thời gian. Làm sáng tỏ vai trò cảu các ion kim loại chuyển tiếp trong việc nâng cao hiệu suất phát quang của vật liệu. Bước đầu khảo sát ảnh hưởng của việc bọc phủ các hạt nano hoặc màng mỏng bằng polymer lên tính chất quang của vật liệu. Các kết quả nghiên cứu: Thu thập t...

 • 01050002679.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Kiều, Bá Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2015)

 • Cấu trúc tinh thể của ZnS. Cấu trúc vùng năng lượng của ZnS. Ảnh hưởng của Mn lên cấu trúc tinh thể, vùng năng lượng của ZnS. Polymer và phân loại. Một số tính chất của PVP và PVA. Ảnh hưởng của polymer lên sự hình thành của các hạt nano ZnS:Mn. Phổ hấp thụ hồng ngoại. Hệ đo phổ hấp thụ hồng ngoại. Cấu trúc tinh thể và hình thái học của ZnS:Mn không bọc phủ và bọc phủ polymer. Phổ phát quang.

 • 01050000082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Bá Chiến;  Advisor: Phạm, Văn Bền (2011)

 • Tổng quan về ZnS:Mn: Cấu trúc tinh thể của ZnS; Cấu trúc vùng năng lượng của tinh thể ZnS; Các cơ chế hấp thụ trong tinh thể; Các cơ chế phát huỳnh quang trong tinh thể; Phổ hấp thụ của ZnS và ZnS:Mn; Phổ kích thích và phổ phát quang của ZnS:Mn. Trình bày một số phương pháp chế tạo ZnS, ZnS:Mn và thiết bị thực nghiệm. Phân tích các kết quả thực nghiệm và thảo luận: Xây dựng hệ chế tạo các hạt nano bằng phương pháp thủy phân nhiệt; Xây dựng hệ chế tạo màng mỏng bằng phương pháp spincoting; Chế tạo một số mẫu bột nano ZnS bằng phương pháp thủy phân nhiệt; Chế tạo một số mẫu màng mỏng ZnS, ZnS:Mn bọc phủ PVP bằng phương pháp spincoting.

 • DT_00445.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Văn Bền; Đào, Kim Chi; Nguyễn, Huy Bình; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Thành; Lê, Hồng Hà; Tạ, Đình Cảnh; Võ, Lý Thanh Hà; Lê, Mạnh Quyết (2005)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ máy quang phổ năng suất phân giải cao dùng kỹ thuật khuếch đại Lock-in và ghép nối với máy tính. Thiết kế xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon qua việc lựa chọn sơ đồ kích thích phổ Raman và thu phổ Raman của một số mẫu lỏng. Nghiên cứu mở rộng vùng nhạy phổ của máy quang phổ và nghiên cứu thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne để xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne. Việc thu được phổ Raman với laser He-Ne thay cho Argon mang lại lợi ích rõ rệt là hạn chế được phổ huỳnh quang và tránh được việc làm lạnh laser phức tạp, kéo dài thời gian làm việc Lắp đặt thành công hệ môtơ bước để quay cách tử, ghép nối với máy tính thay cho...