Browsing by Author Phạm, Văn Hoạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02228.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Văn Hoạch (2009)

  • Nêu các luận điểm phương pháp luận của dạy học dự án, cơ sở các phương pháp dạy học tích cực; phân tích sự khác biệt về vai trò của giáo viên và người học trong dạy học dự án so với phương pháp dạy học truyền thống. Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức chương "Dòng điện trong chất bán dẫn"- SGK Vật lý 11 nâng cao THPT nhằm phát triển tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, thông qua đó phát triển kỹ năng tư duy như kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá. Tiến hành thực nghiệm sư phạm, chứng tỏ tính khả thi của phương pháp dạy học dự án, có thể mở rộng mô hình đối với những nội dung kiến thức khác thuộc chương trình vật lý 11 nói riêng và chương trình vật lý trung học phổ ...

Browsing by Author Phạm, Văn Hoạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • V_L0_02228.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Văn Hoạch (2009)

  • Nêu các luận điểm phương pháp luận của dạy học dự án, cơ sở các phương pháp dạy học tích cực; phân tích sự khác biệt về vai trò của giáo viên và người học trong dạy học dự án so với phương pháp dạy học truyền thống. Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức chương "Dòng điện trong chất bán dẫn"- SGK Vật lý 11 nâng cao THPT nhằm phát triển tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, thông qua đó phát triển kỹ năng tư duy như kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá. Tiến hành thực nghiệm sư phạm, chứng tỏ tính khả thi của phương pháp dạy học dự án, có thể mở rộng mô hình đối với những nội dung kiến thức khác thuộc chương trình vật lý 11 nói riêng và chương trình vật lý trung học phổ ...