Browsing by Author Phạm, Văn Hoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 312-1-598-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Hoan; Hoàng, Đức Minh; Trần, Kiều Hương (2014)

 • Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ của trẻ em Việt Nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lí của Nhà nước. Trong những năm qua, giáo dục Hòa Bình nói chung, giáo dục mầm non nói riêng đã có nhiều khởi sắc; việc phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đã được triển khai khá hiệu quả [1]. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo [2] thì giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình cũng còn rất nhiều việc phải làm. Bài viết này đề...

 • 05050003056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Việt Hưng;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • 1. Trình bày những cơ sở lí luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học. Những định hướng và đổi mới phương pháp dạy học hóa học, đồng thời đánh giá thực trạng dạy học hóa học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở một số trường THPT của tỉnh Hưng Yên. 2. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, các tài liệu hướng dẫn dạy học môn Hóa học, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, chúng tôi đã thiết kế được một số chủ đề dạy học tích hợp nội dung “Axit cacboxylic” – Hóa học 11. Để khẳng định tính đúng đắn, cần thiết, ý nghĩa khoa học và xác định tính thực tiễn của đề tài, đồ...

 • 05050003067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • Chương 1: Ở nội dung của chương 1, luận văn đã trình bày được các nội dụng: - Những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của DHTH bao gồm: Cơ sở lí luận về tích hợp và DHTH, khái niệm và qui trình xây dựng chủ đề DHTH, các PPDH thường dùng trong DHTH, khái niệm, tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá NL GQVĐ và ST. - Đưa ra kết quả điều tra thực trạng DHTH ở một số trường THPT của tỉnh Bắc Ninh. Phân tích số liệu điều tra thực trạng về dạy học ở một số trường THPT tỉnh Bắc Ninh chúng tôi nhận thấy việc DHTH và phát triển năng lực GQVĐ cho HS còn nhiều bất cập trong giai đoạn hiện nay. Dạy học TH là một xu hướng dạy học nhằm phát triển NL người học. Đó chính là những cơ sở ...

 • 05050003488.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Định;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2018)

 • Trình bày cơ sở khoa học của dạy học hợp tác, một số phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kĩ thuật sử dụng trong dạy học hợp tác nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh. Đã điều tra về tình hình phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy hóa học ở một số trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa. Kết quả khảo sát đã cho chúng tôi thấy đa số giáo viên đều nhận thấy tính cần thiết của việc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học. Xác định quy trình thiết kế bài dạy có tổ chức hoạt động học hợp tác theo các cấu trúc nhóm, theo hợp đồng và theo dự án. Thiết kế một số ví dụ và giáo án cho các phương pháp dạy có sử dụng phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy h...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Loan; Nguyễn, Thị Minh Phương; Phạm, Văn Hoan (2007)

 • Đánh giá hiện trạng môi trường vùng nuôi tôm ven biển Nghía Hưng - Nam Định do hoạt động phát triển nuôi tôm gây ra theo mô hình DPSIR. Phân tích hiện trạng và tác động của các yếu tố là động lực đề phát triển nghề nuôi tôm. Nêu lên những ảnh hưởng của hệ thống gây ra cho họat động phát triển nuôi tôm, ảnh hưởng của phát triển nghề nuôi tôm lên môi trường và trình bày hiện trạng chất lượng môi trường nước và tài nguyên sinh vật vùng nuôi tôm cũng như hệ quả môi trường của việc phát triển nuôi tôm. Đánh giá mức độ phát triển bền vững các ngư trại nuôi tôm của 5 vùng sinh thái khác nhau ở vùng ngập nước ven biển Nghĩa Hưng trong các năm 2006 - 2007. Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá phát tri...

Browsing by Author Phạm, Văn Hoan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • 312-1-598-1-10-20160427.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Văn Hoan; Hoàng, Đức Minh; Trần, Kiều Hương (2014)

 • Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mĩ của trẻ em Việt Nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lí của Nhà nước. Trong những năm qua, giáo dục Hòa Bình nói chung, giáo dục mầm non nói riêng đã có nhiều khởi sắc; việc phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi đã được triển khai khá hiệu quả [1]. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo [2] thì giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình cũng còn rất nhiều việc phải làm. Bài viết này đề...

 • 05050003056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Việt Hưng;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • 1. Trình bày những cơ sở lí luận về phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hóa học. Những định hướng và đổi mới phương pháp dạy học hóa học, đồng thời đánh giá thực trạng dạy học hóa học theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh ở một số trường THPT của tỉnh Hưng Yên. 2. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa, các tài liệu hướng dẫn dạy học môn Hóa học, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, chúng tôi đã thiết kế được một số chủ đề dạy học tích hợp nội dung “Axit cacboxylic” – Hóa học 11. Để khẳng định tính đúng đắn, cần thiết, ý nghĩa khoa học và xác định tính thực tiễn của đề tài, đồ...

 • 05050003067.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thị Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2017)

 • Chương 1: Ở nội dung của chương 1, luận văn đã trình bày được các nội dụng: - Những cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của DHTH bao gồm: Cơ sở lí luận về tích hợp và DHTH, khái niệm và qui trình xây dựng chủ đề DHTH, các PPDH thường dùng trong DHTH, khái niệm, tiêu chí và phương pháp kiểm tra đánh giá NL GQVĐ và ST. - Đưa ra kết quả điều tra thực trạng DHTH ở một số trường THPT của tỉnh Bắc Ninh. Phân tích số liệu điều tra thực trạng về dạy học ở một số trường THPT tỉnh Bắc Ninh chúng tôi nhận thấy việc DHTH và phát triển năng lực GQVĐ cho HS còn nhiều bất cập trong giai đoạn hiện nay. Dạy học TH là một xu hướng dạy học nhằm phát triển NL người học. Đó chính là những cơ sở ...

 • 05050003488.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Định;  Advisor: Phạm, Văn Hoan (2018)

 • Trình bày cơ sở khoa học của dạy học hợp tác, một số phương pháp và hình thức dạy học tích cực và kĩ thuật sử dụng trong dạy học hợp tác nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh. Đã điều tra về tình hình phát triển năng lực hợp tác của học sinh trong dạy hóa học ở một số trường trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa. Kết quả khảo sát đã cho chúng tôi thấy đa số giáo viên đều nhận thấy tính cần thiết của việc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học. Xác định quy trình thiết kế bài dạy có tổ chức hoạt động học hợp tác theo các cấu trúc nhóm, theo hợp đồng và theo dự án. Thiết kế một số ví dụ và giáo án cho các phương pháp dạy có sử dụng phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy h...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Loan; Nguyễn, Thị Minh Phương; Phạm, Văn Hoan (2007)

 • Đánh giá hiện trạng môi trường vùng nuôi tôm ven biển Nghía Hưng - Nam Định do hoạt động phát triển nuôi tôm gây ra theo mô hình DPSIR. Phân tích hiện trạng và tác động của các yếu tố là động lực đề phát triển nghề nuôi tôm. Nêu lên những ảnh hưởng của hệ thống gây ra cho họat động phát triển nuôi tôm, ảnh hưởng của phát triển nghề nuôi tôm lên môi trường và trình bày hiện trạng chất lượng môi trường nước và tài nguyên sinh vật vùng nuôi tôm cũng như hệ quả môi trường của việc phát triển nuôi tôm. Đánh giá mức độ phát triển bền vững các ngư trại nuôi tôm của 5 vùng sinh thái khác nhau ở vùng ngập nước ven biển Nghĩa Hưng trong các năm 2006 - 2007. Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá phát tri...