Browsing by Author Phạm, Xuân Núi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L1_00271_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Núi;  Advisor: Ngô, Thị Thuận (2007)

 • Thiết lập các quy trình tổng hợp các xúc tác superaxit rắn trên cơ sở ziricon oxit (ZrO2). Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đến đặc tính bề mặt, cấu trúc của các tâm superaxit và vai trò xúc tác của các vật liệu thu được trong quá trình isome hoá n-parafin C6-C7. Khảo sát các điều kiện xử lí các chất xúc tác để nâng cao hiệu quả của phản ứng isome hoá n-parafin. Bước đầu khảo sát cơ chế của quá trình isome hoá n-hexan trên tâm Lewis của các chất xúc tác superaxit rắn zirconia sunfat hoá.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 01050003690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc;  Advisor: Phạm, Xuân Núi; Phương, Thảo (2017)

 • - Luận văn đã tổng hợp được chế phẩm sinh học dạng vi nhũ của tinh dầu bạch đàn và dịch chiết từ bã hạt jatropha bằng phương pháp năng lượng thấp. - Đã xác định được các liên kết và thành phần của hợp chất 1,8 – cineole, phorbol ester là thành phần gây độc đối với côn trùng thông qua các phương pháp phổ hồng ngoại FT- IR, GC – MS, LC – MS. - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước hạt của vi nhũ tương có thành phần 53% nước, 15% Tween 80, 12% propylene glycol, 10% tinh dầu bạch đàn, 10% dịch chiết từ bã hạt Jatropha, thu được kích thước hạt nhỏ nhất là 29,72nm trong thời gian 60 phút với tốc độ khuấy 1000 vòng/ phút, ở nhiệt độ 450C. - Đã khảo sát quá trình xua đuổi và diệt cô...

 • document(28).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Núi; Lương, Văn Sơn; Trần, Thị Văn Thi (2016)

 • Trong nghiên cứu này, curcumin kháng ung thưtẩm lên các hạt nano từtính (Fe3O4) đã được biến tính bằng (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES). Các hạt nano từnày được đặc trưng bằng các phương pháp nhiễu xạtia X (XRD), hiển vi điện tửquét (SEM), phổhồng ngoại (FT-IR) và kỹthuật từkếmẫu rung (VSM). Kích thước tinh thểhạt nano từFe 3O4 và hạt nano Fe3O4biến tính bởi APTES (Fe3O4-APTES) tương ứng là 20 và 25 nm. Kết quảSEM cho thấy các hạt thu được có kích thước tương đối đồng đều. Và bằng phép đo từkếmẫu rung tại nhiệt độ phòng khẳng định các hạt nano từ Fe3O4 có tính siêu thuận từ. Mô hình tẩm thuốc curcumin đã được nghiên cứu bằng phổUV-Vis. Quá trình hấp phụt...

Browsing by Author Phạm, Xuân Núi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L1_00271_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Núi;  Advisor: Ngô, Thị Thuận (2007)

 • Thiết lập các quy trình tổng hợp các xúc tác superaxit rắn trên cơ sở ziricon oxit (ZrO2). Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp tổng hợp đến đặc tính bề mặt, cấu trúc của các tâm superaxit và vai trò xúc tác của các vật liệu thu được trong quá trình isome hoá n-parafin C6-C7. Khảo sát các điều kiện xử lí các chất xúc tác để nâng cao hiệu quả của phản ứng isome hoá n-parafin. Bước đầu khảo sát cơ chế của quá trình isome hoá n-hexan trên tâm Lewis của các chất xúc tác superaxit rắn zirconia sunfat hoá.; Electronic Resources; Luận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 01050003690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc;  Advisor: Phạm, Xuân Núi; Phương, Thảo (2017)

 • - Luận văn đã tổng hợp được chế phẩm sinh học dạng vi nhũ của tinh dầu bạch đàn và dịch chiết từ bã hạt jatropha bằng phương pháp năng lượng thấp. - Đã xác định được các liên kết và thành phần của hợp chất 1,8 – cineole, phorbol ester là thành phần gây độc đối với côn trùng thông qua các phương pháp phổ hồng ngoại FT- IR, GC – MS, LC – MS. - Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước hạt của vi nhũ tương có thành phần 53% nước, 15% Tween 80, 12% propylene glycol, 10% tinh dầu bạch đàn, 10% dịch chiết từ bã hạt Jatropha, thu được kích thước hạt nhỏ nhất là 29,72nm trong thời gian 60 phút với tốc độ khuấy 1000 vòng/ phút, ở nhiệt độ 450C. - Đã khảo sát quá trình xua đuổi và diệt cô...

 • document(28).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Xuân Núi; Lương, Văn Sơn; Trần, Thị Văn Thi (2016)

 • Trong nghiên cứu này, curcumin kháng ung thưtẩm lên các hạt nano từtính (Fe3O4) đã được biến tính bằng (3-aminopropyl) triethoxysilane (APTES). Các hạt nano từnày được đặc trưng bằng các phương pháp nhiễu xạtia X (XRD), hiển vi điện tửquét (SEM), phổhồng ngoại (FT-IR) và kỹthuật từkếmẫu rung (VSM). Kích thước tinh thểhạt nano từFe 3O4 và hạt nano Fe3O4biến tính bởi APTES (Fe3O4-APTES) tương ứng là 20 và 25 nm. Kết quảSEM cho thấy các hạt thu được có kích thước tương đối đồng đều. Và bằng phép đo từkếmẫu rung tại nhiệt độ phòng khẳng định các hạt nano từ Fe3O4 có tính siêu thuận từ. Mô hình tẩm thuốc curcumin đã được nghiên cứu bằng phổUV-Vis. Quá trình hấp phụt...