Browsing by Author Phan, Đại Doãn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 184(1979-1)_p41-54.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc; Phan, Đại Doãn (1979)

 • Trước đây, có nhiều tác giả nghiên cứu về phong trào nông dân Tây Sơn và đã có những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu thêm, trong đó có vấn đề công cuộc chuẩn bị và xây dựng căn cứ địa trong buổi đầu của nghĩa quân Tây Sơn. Bài viết này nhằm làm sáng tỏ vấn đề nói trên.

 • 322(2002-3)_p31-41.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (2002)

 • Bài viết trình bày một số nét tiêu biểu của dòng họ Phó của Đa Ngưu, từ việc chuyển cư đến tụ cư cho đến sự hình thành và phát triển nghề nghiệp cũng như những tộc lệ của dòng họ theo truyền thống huyết tộc và cuối cùng là sự hòa đồng trong cộng đồng làng xã. Đó là một trong những nét đẹp về văn hóa , xã hội của dòng họ, một làng nghề truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hồi trước cách mạng tháng Tám 1945.

 • 232+233(1987-1+2)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1986)

 • Trên con đường tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, làng xã của sản xuất nhỏ đương nhiên sẽ bị giải thể. Nhưng sẽ không phải cứ cái gfi của sản xuất nhỏ tiểu nông là bỏ hết. Như thế là hư vô chủ nghĩa, là không biện chứng. Làng xã sẽ để lại cho hiện tại và tương lai những tinh hoa tốt đẹp mà chúng ta phải kế thừa. Đó là nhiệm vụ cần phải tiếp tục nghiên cứu, là đề tài khoa học rất thiết thực đối với công cuộc cách mạng hiện đại

 • 232+233(1987-1+2)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1987)

 • Nghiên cứu văn hóa làng còn phải đề cập tới nghệ thuật , hội hè, đến cái ăn ở, đi lại... đó là những đề tài của Sử học,Dân tộc học. Nghiên cứu làng xã là đề tài khoa học của hàng chục năm qua. Nhận thức là quá trình vươn len không ngừng.Nghiên cứu làng xã còn phải đặt ra trên một bình diện mới, một phương pháp mới.Chẳng hạn nghiên cứu các di sản kinh tế. di sản khoa học, di sản nghệ thuật, di sản văn hóa...

 • 218(1984-5)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thâm; Phan, Đại Doãn (1984)

 • Có thể khẳng định rằng đây là một vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nó cũng liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ xây dựng một nền sử học toàn diện, vững chắc của đất nước trong tương lai. Với ý nghĩa đó, hy vọng rằng vấn đề mà tác giả bước đầu nêu lên sẽ được giới sử học nước ta tiếp tục trao đổi.

 • 224(1985-5)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc; Phan, Đại Doãn (1985)

 • Thế kỷ XVIII - XIX tình hình chính trị trong nước rất phức tạp, luôn luôn biến động, nhưng tình hình kinh tế lại có những bước phát triển đáng kể. Lúc này ở trên thế giới các cuộc cách mạng tư sản liên tiếp bùng nổ và giành được thắng lợi, chấm dứt chế độ phong kiến, khẳng định sự thống trị của chế độ tư bản và đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp thay thế dần lao động thủ công bằng máy móc.

 • 303(1999-2)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1999)

 • Cho đến đầu thế kỷ XX, năm 1919 khoa cử Nho học mới bị bãi bỏ, nhưng giáo dục Nho học ở làng quê xứ Bắc và Trung còn kéo dài tới đầu thập kỷ 40. Trong thời kỳ Lê Nguyễn liên tục gần 600 năm Nho học - Nho giáo không thể không thấm vào các tầng lớp xã hội. Nó thường xuyên tái lập và trở thành một trong những yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam khá sâu đậm

 • 307(1999-6)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Vũ, Văn Quân (1999)

 • Một trong những chính sách nông nghiệp (cũng là chính sách xã hội) tích cực của Lê Thánh Tông là khai hoang. Hai hình thức khai hoang chủ yếu được áp dụng thời bấy giờ là lập đồn điền (Nhà nước đứng ra tổ chức) và lập làng (do nhân dân tự đứng ra khai khẩn). Ở hình thức thứ nhất, sau năm 1481 cả nước có 43 đồn điền được thành lập. Ở hình thức thứ hai, tuy không có số liệu chính xác và đầy đủ nhưng chắc chắn kết quả còn lớn hơn nhiều

 • 325(2002-6)_p36-44.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Bùi, Xuân Đính; Bùi, Thị Thanh Nhàn (2002)

 • Dươi thời phong kiến , Tả Thanh Oai nổi tiếng là làng có truyền thống hiếu học có khoa bảng với 12 Tiến sĩ ,nhiều Hương cống, Cử nhân , Tú tài , Sinh đồ , là một trong 21 làng có 10 tiến sĩ trở nên của cả nước , một trong năm làng khoa bảng tiêu biểu của Thăng Long- Hà Nội.

 • 204(1982-3)_p25-34.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1982)

 • Những thành công lớn trong công khai hoang ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là thành tựu quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ở thế kỷ XX. Mặt trận này cũng là cuộc vật lộn gian khổ, thử thách quyết liệt, tốn công sức và trí tuệ, nhưng nhân dân ta đã đạt nhiều thắng lợi lớn.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (2006)

 • Ở Việt Nam và nhiều nước Đông Á, làng có nhiều mối liên kết. Nhiều nước ở Nam Á, Đông Nam Á, mối liên kết làng dựa trên tôn giáo. Đạo hồi, đạp Phật là mối dây thắt chặt những gia đình tiểu nông trong một làng, trong một vùng có khi cả nước...

 • 263(1992-4)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Vũ, Hồng Quân (1992-04)

 • Trong các điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay, thị tứ được xem như là một dạng thức đô thị hóa ở Việt Nam; đó là một dạng thức nửa đô thị đã xuất hiện buổi đầu từ cuối thế kỷ XVII, và nhiều thị tứ vẫn liên tục phát triển trong các thế kỷ sau. Thị tứ chính là gạch nối giữa nông thông và thành thị.

 • 180(1978-3)_p26-34.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1978)

 • Sự ra đời của hai huyện Tiền Hải. Kim Sơn vào nửa đầu thế kỷ XIX là thành tích sáng tạo lớn lao của nhân dân ta trong đó có sự đóng góp tich cực, sự chỉ đạo sáng suốt của Nguyễn Công Trứ. Thành công đó mang lại cho một bộ phận nông dân nghèo vùng hạ lưu sông Hồng một cuộc sống ổn định, góp phần vào sự phát triển nền sản xuất nông nghiệp của cả nước.

 • 295(1997-6)(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1997)

 • Cải cách của Lê Thánh Tông đã có kết quả, đã thành công. Xã hội Việt Nam thời Lê Thánh Tông thật sự đã nhiều chuyển biến. Có thể nói cải cách của Lê Thánh Tông, nhất là chế độ quân điền, pháp luật, văn hóa, tư tưởng đồng bộ đã góp phần định hướng một tiến trình vận động của xã hội

Browsing by Author Phan, Đại Doãn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 184(1979-1)_p41-54.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc; Phan, Đại Doãn (1979)

 • Trước đây, có nhiều tác giả nghiên cứu về phong trào nông dân Tây Sơn và đã có những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Tuy vậy, cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu thêm, trong đó có vấn đề công cuộc chuẩn bị và xây dựng căn cứ địa trong buổi đầu của nghĩa quân Tây Sơn. Bài viết này nhằm làm sáng tỏ vấn đề nói trên.

 • 322(2002-3)_p31-41.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (2002)

 • Bài viết trình bày một số nét tiêu biểu của dòng họ Phó của Đa Ngưu, từ việc chuyển cư đến tụ cư cho đến sự hình thành và phát triển nghề nghiệp cũng như những tộc lệ của dòng họ theo truyền thống huyết tộc và cuối cùng là sự hòa đồng trong cộng đồng làng xã. Đó là một trong những nét đẹp về văn hóa , xã hội của dòng họ, một làng nghề truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hồi trước cách mạng tháng Tám 1945.

 • 232+233(1987-1+2)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1986)

 • Trên con đường tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, làng xã của sản xuất nhỏ đương nhiên sẽ bị giải thể. Nhưng sẽ không phải cứ cái gfi của sản xuất nhỏ tiểu nông là bỏ hết. Như thế là hư vô chủ nghĩa, là không biện chứng. Làng xã sẽ để lại cho hiện tại và tương lai những tinh hoa tốt đẹp mà chúng ta phải kế thừa. Đó là nhiệm vụ cần phải tiếp tục nghiên cứu, là đề tài khoa học rất thiết thực đối với công cuộc cách mạng hiện đại

 • 232+233(1987-1+2)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1987)

 • Nghiên cứu văn hóa làng còn phải đề cập tới nghệ thuật , hội hè, đến cái ăn ở, đi lại... đó là những đề tài của Sử học,Dân tộc học. Nghiên cứu làng xã là đề tài khoa học của hàng chục năm qua. Nhận thức là quá trình vươn len không ngừng.Nghiên cứu làng xã còn phải đặt ra trên một bình diện mới, một phương pháp mới.Chẳng hạn nghiên cứu các di sản kinh tế. di sản khoa học, di sản nghệ thuật, di sản văn hóa...

 • 218(1984-5)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thâm; Phan, Đại Doãn (1984)

 • Có thể khẳng định rằng đây là một vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nó cũng liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ xây dựng một nền sử học toàn diện, vững chắc của đất nước trong tương lai. Với ý nghĩa đó, hy vọng rằng vấn đề mà tác giả bước đầu nêu lên sẽ được giới sử học nước ta tiếp tục trao đổi.

 • 224(1985-5)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quang Ngọc; Phan, Đại Doãn (1985)

 • Thế kỷ XVIII - XIX tình hình chính trị trong nước rất phức tạp, luôn luôn biến động, nhưng tình hình kinh tế lại có những bước phát triển đáng kể. Lúc này ở trên thế giới các cuộc cách mạng tư sản liên tiếp bùng nổ và giành được thắng lợi, chấm dứt chế độ phong kiến, khẳng định sự thống trị của chế độ tư bản và đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp thay thế dần lao động thủ công bằng máy móc.

 • 303(1999-2)(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1999)

 • Cho đến đầu thế kỷ XX, năm 1919 khoa cử Nho học mới bị bãi bỏ, nhưng giáo dục Nho học ở làng quê xứ Bắc và Trung còn kéo dài tới đầu thập kỷ 40. Trong thời kỳ Lê Nguyễn liên tục gần 600 năm Nho học - Nho giáo không thể không thấm vào các tầng lớp xã hội. Nó thường xuyên tái lập và trở thành một trong những yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam khá sâu đậm

 • 307(1999-6)(2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Vũ, Văn Quân (1999)

 • Một trong những chính sách nông nghiệp (cũng là chính sách xã hội) tích cực của Lê Thánh Tông là khai hoang. Hai hình thức khai hoang chủ yếu được áp dụng thời bấy giờ là lập đồn điền (Nhà nước đứng ra tổ chức) và lập làng (do nhân dân tự đứng ra khai khẩn). Ở hình thức thứ nhất, sau năm 1481 cả nước có 43 đồn điền được thành lập. Ở hình thức thứ hai, tuy không có số liệu chính xác và đầy đủ nhưng chắc chắn kết quả còn lớn hơn nhiều

 • 325(2002-6)_p36-44.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Bùi, Xuân Đính; Bùi, Thị Thanh Nhàn (2002)

 • Dươi thời phong kiến , Tả Thanh Oai nổi tiếng là làng có truyền thống hiếu học có khoa bảng với 12 Tiến sĩ ,nhiều Hương cống, Cử nhân , Tú tài , Sinh đồ , là một trong 21 làng có 10 tiến sĩ trở nên của cả nước , một trong năm làng khoa bảng tiêu biểu của Thăng Long- Hà Nội.

 • 204(1982-3)_p25-34.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1982)

 • Những thành công lớn trong công khai hoang ở đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long là thành tựu quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ở thế kỷ XX. Mặt trận này cũng là cuộc vật lộn gian khổ, thử thách quyết liệt, tốn công sức và trí tuệ, nhưng nhân dân ta đã đạt nhiều thắng lợi lớn.

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (2006)

 • Ở Việt Nam và nhiều nước Đông Á, làng có nhiều mối liên kết. Nhiều nước ở Nam Á, Đông Nam Á, mối liên kết làng dựa trên tôn giáo. Đạo hồi, đạp Phật là mối dây thắt chặt những gia đình tiểu nông trong một làng, trong một vùng có khi cả nước...

 • 263(1992-4)(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn; Vũ, Hồng Quân (1992-04)

 • Trong các điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay, thị tứ được xem như là một dạng thức đô thị hóa ở Việt Nam; đó là một dạng thức nửa đô thị đã xuất hiện buổi đầu từ cuối thế kỷ XVII, và nhiều thị tứ vẫn liên tục phát triển trong các thế kỷ sau. Thị tứ chính là gạch nối giữa nông thông và thành thị.

 • 180(1978-3)_p26-34.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1978)

 • Sự ra đời của hai huyện Tiền Hải. Kim Sơn vào nửa đầu thế kỷ XIX là thành tích sáng tạo lớn lao của nhân dân ta trong đó có sự đóng góp tich cực, sự chỉ đạo sáng suốt của Nguyễn Công Trứ. Thành công đó mang lại cho một bộ phận nông dân nghèo vùng hạ lưu sông Hồng một cuộc sống ổn định, góp phần vào sự phát triển nền sản xuất nông nghiệp của cả nước.

 • 295(1997-6)(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Đại Doãn (1997)

 • Cải cách của Lê Thánh Tông đã có kết quả, đã thành công. Xã hội Việt Nam thời Lê Thánh Tông thật sự đã nhiều chuyển biến. Có thể nói cải cách của Lê Thánh Tông, nhất là chế độ quân điền, pháp luật, văn hóa, tư tưởng đồng bộ đã góp phần định hướng một tiến trình vận động của xã hội