Browsing by Author Phan, Hữu Giật ; Ngô, Đức Thịnh ; Lê, Ngọc Thắng ; Nguyễn, Xuân Độ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NV_LS_00030.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: - (1998)

  • Nghiên cứu tính đa dạng của văn hoá các dân tộc nước ta. Vì phạm vi của tính đa dạng văn hoá rất rộng lớn, nó bao gồm nhiều mặt như văn hoá sản xuất, văn hoá gia đình - dòng họ, văn hoá tôn giáo - tín ngưỡng... nên nhiệm vụ của đề tài là tập trung đi sâu vào một khía cạnh có tính bao quát và có tầm quan trọng bậc nhất của nó là sắc thái văn hoá địa phương và tộc người.

Browsing by Author Phan, Hữu Giật ; Ngô, Đức Thịnh ; Lê, Ngọc Thắng ; Nguyễn, Xuân Độ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NV_LS_00030.pdf.jpg
  • Book


  • Authors: - (1998)

  • Nghiên cứu tính đa dạng của văn hoá các dân tộc nước ta. Vì phạm vi của tính đa dạng văn hoá rất rộng lớn, nó bao gồm nhiều mặt như văn hoá sản xuất, văn hoá gia đình - dòng họ, văn hoá tôn giáo - tín ngưỡng... nên nhiệm vụ của đề tài là tập trung đi sâu vào một khía cạnh có tính bao quát và có tầm quan trọng bậc nhất của nó là sắc thái văn hoá địa phương và tộc người.