Browsing by Author Phan, Huy Đường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67
 • 00050010954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Quang Sơn;  Advisor: Phan, Huy Đường (2020)

 • Luân văn mô tả Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng và chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng Thương Mại; Đưa ra Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu; Phản ánh Thực trạng chất lượng tín dụng tại VietinBank Chi nhánh Đông Anh và đề ra Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại VietinBank Chi nhánh Đông Anh...

 • DT_00387.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Huy Đường; Lê, Xuân Bình; Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Trọng Phức (2004)

 • Phân tích kinh nghiệm hình thành các chính sách phát triển kinh tế đối ngoại ở một số nước và bài học cho Việt Nam. Luận giải một cách có hệ thống chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển đất nước, từ đó phân tích những mặt tích cực, những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong việc thực thi chính sách đối ngoại Việt nam, để làm rõ định hướng chính sách phát triển kinh tế đối ngoại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

 • 00080000288(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phan, Huy Đường (2017)

 • Cuốn sách giáo trình khoa học quản lý là một công trình khoa học tích hợp kết quả nghiên cứu và giảng dạy hàng chục năm của tác giả. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở đúc kết lý luận và thực tiễn quản lý, đặc biệt là quản lý nền kinh tế thị trường hiện đại và quản lý nền kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam. Cuốn sách có cách tiếp cận riêng, đi sâu vào bản chất của khoa học quản lý – một ngành khoa học mang tính ứng dụng cao và đang phát triển rất nhanh chóng cùng với tính cạnh tranh ngày càng gia tăng và gay gắt giữa các quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các bí quyết thành công, các sáng tạo quản lý đượ...

 • 00050001527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phan, Huy Đường (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở địa bàn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương đã thành công trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa tỉnh Phú Thọ thời gian tới

 • 00050002455_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Phan, Huy Đường (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động Tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Ngân hàng phát triển (NHPT) và chất lượng TDXK của Nhà nước. Phân tích thực trạng hoạt động TDXK tại Chi nhánh NHPT Lâm Đồng. Phân tích, đánh giá những kết quả đạt đươ (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • 00050009128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Đại Trung;  Advisor: Phan, Huy Đường (2018)

 • - Đã phân tích được một số nội dung liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên theo kết quả đầu ra qua Kho bạc nhà nước, trong đó làm rõ được mục tiêu, nguyên tắc, một số nội dung theo các bước của kiểm soát chi và một số tiêu chí đánh giá. - Phân tích được thực trạng của công tác kiểm soát chi thường xuyên và công tác kiểm soát chi thường xuyên theo kết quả đầu ra qua Kho bạc nhà nước, đồng thời rút ra được một số thành công, hạn chế và nguyên nhân, phản ánh được thực tiễn triển khai công tác này trong hệ thống Kho bạc nhà nước hiện nay. - Đề xuất được 2 nhóm giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên theo kết quả đầu ra qua Kho bạc nhà nước và một số điều kiện thực hiện giải ph...

 • 00050008985.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Phan, Huy Đường (2017)

 • Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi XDCB qua KBNN đã và đang là một trong nhưng vấn đề quan trọng trong quá trình cải cách hệ thống tài chính tiền tệ của nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn đã làm sáng tỏ các nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, đã hệ thống hóa tổng quan về những nội dung cơ bản của hoạt động kiểm soát chi XDCB qua KBNN; cũng như vai trò của KBNN trong hệ thống tài chính của nước ta. Thứ hai, luận văn đã đưa ra các phân tích sát thực về thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB trong giai đoạn 2012 - 2016 qua KBNN Cầu Giấy và có những đánh giá về hạn chế, cũng như nguyên nhân dẫn tới các hạn chế đó. Thứ ba, dựa trên những phân tích, luận văn đã đưa ...

 • 00050009149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phan, Huy Đường (2018)

 • - Hệ thống hoá và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm tra sau thông quan. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra sau thông quan, từ đó chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

 • ly thuyet cua John maynard keynes.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Huy Đường (2011)

 • John Maynard Keynes (1883-1946) được coi là một trong ba người khổng lồ trong lịch sử kinh tế học, một trong một trăm nhân vật được Tạp chí Time bầu chọn là những người làm nên thế kỷ XX, là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ. Trong bối cảnh khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu, ý nghĩa từ học thuyết kinh tế của Keynes hơn lúc nào hết lại càng được đề cập và ứng dụng nhiều nhất. Một trong những trọng tâm trong học thuyết của ông chính là lý thuyết về việc làm. Chúng ta hãy nhìn nhận lại lý thuyết này để từ đó có thể rút ra những vận dụng cần thiết cho Việt Nam để kích cầu và tạo việc làm tron...

 • ly thuyet tang truong kinh te cua keynes.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Huy Đường; Tô, Hiến Thà (2011)

 • John Maynard Keynes (1883-1946) là nhà kinh tế học Anh, được coi là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ nhằm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc nghiên cứu lý thuyết tăng trưởng của John Maynard Keynes, một trong số 100 người được Tạp chí Time bầu chọn là những người làm nên thế kỷ 20 để có thêm những tri thức nhằm duy trì sự ổn định và tăng trưởng là việc làm có ý nghĩa trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Browsing by Author Phan, Huy Đường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 67
 • 00050010954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Quang Sơn;  Advisor: Phan, Huy Đường (2020)

 • Luân văn mô tả Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng và chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng Thương Mại; Đưa ra Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu; Phản ánh Thực trạng chất lượng tín dụng tại VietinBank Chi nhánh Đông Anh và đề ra Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại VietinBank Chi nhánh Đông Anh...

 • DT_00387.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Huy Đường; Lê, Xuân Bình; Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Trọng Phức (2004)

 • Phân tích kinh nghiệm hình thành các chính sách phát triển kinh tế đối ngoại ở một số nước và bài học cho Việt Nam. Luận giải một cách có hệ thống chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn phát triển đất nước, từ đó phân tích những mặt tích cực, những hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong việc thực thi chính sách đối ngoại Việt nam, để làm rõ định hướng chính sách phát triển kinh tế đối ngoại và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

 • 00080000288(1).pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phan, Huy Đường (2017)

 • Cuốn sách giáo trình khoa học quản lý là một công trình khoa học tích hợp kết quả nghiên cứu và giảng dạy hàng chục năm của tác giả. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở đúc kết lý luận và thực tiễn quản lý, đặc biệt là quản lý nền kinh tế thị trường hiện đại và quản lý nền kinh tế trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng ở Việt Nam. Cuốn sách có cách tiếp cận riêng, đi sâu vào bản chất của khoa học quản lý – một ngành khoa học mang tính ứng dụng cao và đang phát triển rất nhanh chóng cùng với tính cạnh tranh ngày càng gia tăng và gay gắt giữa các quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các bí quyết thành công, các sáng tạo quản lý đượ...

 • 00050001527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Phan, Huy Đường (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở địa bàn cấp tỉnh. Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số địa phương đã thành công trong thu hút và sử dụng nguồn vốn này. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua. Dựa trên quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa tỉnh Phú Thọ thời gian tới

 • 00050002455_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dũng;  Advisor: Phan, Huy Đường (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động Tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Ngân hàng phát triển (NHPT) và chất lượng TDXK của Nhà nước. Phân tích thực trạng hoạt động TDXK tại Chi nhánh NHPT Lâm Đồng. Phân tích, đánh giá những kết quả đạt đươ (...); Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources

 • 00050009128.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Đại Trung;  Advisor: Phan, Huy Đường (2018)

 • - Đã phân tích được một số nội dung liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên theo kết quả đầu ra qua Kho bạc nhà nước, trong đó làm rõ được mục tiêu, nguyên tắc, một số nội dung theo các bước của kiểm soát chi và một số tiêu chí đánh giá. - Phân tích được thực trạng của công tác kiểm soát chi thường xuyên và công tác kiểm soát chi thường xuyên theo kết quả đầu ra qua Kho bạc nhà nước, đồng thời rút ra được một số thành công, hạn chế và nguyên nhân, phản ánh được thực tiễn triển khai công tác này trong hệ thống Kho bạc nhà nước hiện nay. - Đề xuất được 2 nhóm giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi thường xuyên theo kết quả đầu ra qua Kho bạc nhà nước và một số điều kiện thực hiện giải ph...

 • 00050008985.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thu Trang;  Advisor: Phan, Huy Đường (2017)

 • Hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi XDCB qua KBNN đã và đang là một trong nhưng vấn đề quan trọng trong quá trình cải cách hệ thống tài chính tiền tệ của nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn đã làm sáng tỏ các nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, đã hệ thống hóa tổng quan về những nội dung cơ bản của hoạt động kiểm soát chi XDCB qua KBNN; cũng như vai trò của KBNN trong hệ thống tài chính của nước ta. Thứ hai, luận văn đã đưa ra các phân tích sát thực về thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB trong giai đoạn 2012 - 2016 qua KBNN Cầu Giấy và có những đánh giá về hạn chế, cũng như nguyên nhân dẫn tới các hạn chế đó. Thứ ba, dựa trên những phân tích, luận văn đã đưa ...

 • 00050009149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mỹ Hạnh;  Advisor: Phan, Huy Đường (2018)

 • - Hệ thống hoá và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động kiểm tra sau thông quan. - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra sau thông quan, từ đó chỉ ra được điểm mạnh, điểm yếu trong công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2016. - Đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới.

 • ly thuyet cua John maynard keynes.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Huy Đường (2011)

 • John Maynard Keynes (1883-1946) được coi là một trong ba người khổng lồ trong lịch sử kinh tế học, một trong một trăm nhân vật được Tạp chí Time bầu chọn là những người làm nên thế kỷ XX, là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ. Trong bối cảnh khủng hoảng và suy giảm kinh tế toàn cầu, ý nghĩa từ học thuyết kinh tế của Keynes hơn lúc nào hết lại càng được đề cập và ứng dụng nhiều nhất. Một trong những trọng tâm trong học thuyết của ông chính là lý thuyết về việc làm. Chúng ta hãy nhìn nhận lại lý thuyết này để từ đó có thể rút ra những vận dụng cần thiết cho Việt Nam để kích cầu và tạo việc làm tron...

 • ly thuyet tang truong kinh te cua keynes.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Huy Đường; Tô, Hiến Thà (2011)

 • John Maynard Keynes (1883-1946) là nhà kinh tế học Anh, được coi là nhà kinh tế học có ảnh hưởng lớn nhất đối với kinh tế học phương Tây hiện đại và chính sách kinh tế của các chính phủ nhằm duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, việc nghiên cứu lý thuyết tăng trưởng của John Maynard Keynes, một trong số 100 người được Tạp chí Time bầu chọn là những người làm nên thế kỷ 20 để có thêm những tri thức nhằm duy trì sự ổn định và tăng trưởng là việc làm có ý nghĩa trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay