Browsing by Author Phan, Minh Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • Biochemical Systematics and Ecology Volume 38 issue 5 2010 [doi 10.1016%2Fj.bse.2010.09.020] Minh Giang Phan; Thi To Chinh Truong; Tong Son Phan; Katsuyoshi -- Mangiferonic acid, 22-hydroxyhopan-3-one.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Truong, Thi To Chinh; Tong, Son Phan; Matsunami, Katsuyoshi; Otsuka, Hideaki (2010)

 • Recently the Betulaceae family was divided into two families: Betulaceae with Betula and Alnus genera and Corylaceae with Corylus and Carpinus. Alnus is a genus of flowering plants which comprises about 30 species of deciduous trees and shrubs, few reaching large size, mainly distributed throughout the northern hemisphere (Daniere et al., 1991). There are two Betulaceae plant species recorded in the Flora of Vietnam Alnus nepalensis D. Don and Betula alnoides Buch. -Ham. (Pham, 1993). A. nepalensis D. Don (Betulaceae) (Vietnamese name: Tống quán sủi) is a woody plant that reaches up to 10–15 m in height. In the Chinese traditional medicine A. nepalensis is used to treat diarrhoea...

 • 01050001431.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hợp;  Advisor: Phan, Minh Giang (2014)

 • Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của luận văn: 1. Xây dựng quy trình chiết các hợp chất hữu cơ thiên nhiên, đặc biệt là các acetogenin, từ hạt cây Na (Annona squamosa L., Annonaceae). 2. Phân tích sắc kí lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi thích hợp cho phân tách sắc kí. 3. Phân tách các phần chiết và phân lập các hợp chất bằng các phương pháp sắc kí điều chế. 4. Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập bằng các phương pháp phổ hiện đại.

 • DT_00683.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Minh Giang; Lê, Huyền Trâm; Nguyễn, Thị Tuệ (2006)

 • Lựa chọn một số cây thuốc có giá trị sử dụng cao trong y học dân tộc của Việt Nam, giám định thực vật, thu hái nguyên liệu thực vật dùng cho nghiên cứu. Xử lý mẫu thực vật, nghiên cứu quy trình chiết và phân tách để điều chế các phần chiết và phân đoạn giàu hoạt tính sinh học. Từ đó đánh giá hoạt tính sinh học của các phần chiết và phân đoạn; định hướng phân tách theo hoạt tính sinh học Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Các kết quả nghiên cứu các hợp chất phân cực hơn đã dẫn đến việc phân lập mười bốn hợp chất tinh khiết từ thân rễ nghệ xanh. Đã phân lập và xác định được các hợp chất có hoạt tính bảo vệ gan trong thân rễ nghệ xanh Đã tiến hành sàng lọc lựa chọn cây ng...

 • 01050003142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Phương;  Advisor: Phan, Minh Giang; Trần, Thu Hương (2016)

 • Các nội dung nghiên cứu chính của luận văn là: Thực hiện các qui trình chiết etanol và etanol-nước để điều chế các cao chiết có tác dụng ức chế enzym -glucosidase từ lá cây Vối. Phân tách sắc ký phân tích và điều chế để phân lập các hợp chất thành phần có trong các phần chiết etanol và etanol-nước từ lá cây Vối. Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập bằng các phương pháp phổ hiện đại như MS và NMR. Liên hệ các hợp chất được phân lập với tác dụng lên bệnh đái tháo đường của lá cây Vối.

 • DT_01004.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Minh Giang; Lê, Mai Hương; Phan, Tống Sơn (2010)

 • Nghiên cứu và đã lựa chọn được 10 thực vật có giá trị của Việt Nam cho các nghiên cứu hệ thống về thành phần hoá học, hoạt tính chống ung thư và hoạt tính dự phòng ung thư dựa trên các phân tích các tác dụng dược lý của các cây thuốc trong điều trị các bệnh liên quan đến ung thư và sự phân loại thực vật theo hoá học. Nghiên cứu và xây dựng được các quy trình chiết các thực vật được lựa chọn cho nghiên cứu và phân tách hệ thống các phần chiết nhận được thành các phân đoạn tan trong các dung môi hữu cơ khác nhau. Đã tiến hành phân tích và xây dựng quy trình phân tách hệ thống các phân đoạn tan nhận được và phân lập các hợp chất thuộc các cấu trúc khác nhau từ các thực vật được nghiên cứ...

 • DT_00067.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng (2000)

 • Áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu hoạt chất chống sốt rét từ nguồn thực vật Khảo sát sự đáp ứng in vitro của ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum đối với một số cây thuốc Việt Nam Phân lập tinh khiết một số sản phẩm thiên nhiên cho kết quả dương trong các thử nghiệm tác dụng chống sốt rét in vitro Xác định cấu trúc hoá học của các hợp chất tinh khiết phân lập được bằng các phương pháp vật lý hiện đại Đánh giá hoạt tính chống sốt rét in vitro của các hợp chất ( sản phẩm) phân lập được. Phân lập từ các loài cây này một số sản phẩm thiên nhiên có hiệu lực in vitro rõ rệt chống ký sinh trùng sốt rét và xác định cấu trúc hoá học của chúng Tìm ra một số loài cây thuốc của Việt N...

 • 01050002809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngọ, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phan, Minh Giang (2015)

 • Chương 1. Tổng quan giới thiệu chung về chi Mallotus và Các nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học. Chương 2. Thực nghiệm gồm: Phương pháp nghiên cứu; Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tích các phần chiết bằng sắc ký lớp mỏng; Phân tách các phần chiết và phân lập các hợp chất; Hằng số vật lý và dữ liệu phổ của các hợp chất được phân lập; Phân tách các phần chiết cây Xương khô; Phân tách các phần chiết cây Thầu dầu tía. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tách sắc ký các phần chiết; Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập; Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các prenyl flavanon

 • 01050000399_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Phan, Minh Giang (2012)

 • Trình bày tổng quan: các hợp chất phenolic thực vật, giới thiệu về cây Chẹo lá phong (Engelhardtia spicata Lesh ex. Blume). Giới thiệu nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phân tách các hỗn hợp và phân lập các hợp chất, phương pháp xá (...)

 • 00060000151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng; Đào, Văn Phan; Trần, Văn Hanh; Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Mai Hương (2007)

 • Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm ...

 • 01050000423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Tố Chinh; Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang (2011)

 • Đối tượng nghiên cứu của luận án là 4 loài cây thuộc họ Cáng lò và họ Gừng, là những cây thuộc loại hiếm hoặc mới chỉ được phát hiện gần đây và chưa được nghiên cứu về thành phần hoá học: Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don), Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don), Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I. Theilade), Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.). Kết quả nghiên cứu mới về một số loài thuộc họ Cáng lò và họ Gừng của Việt Nam như sau: Đã xây dựng được qui trình thích hợp để điều chế các phần chiết từ các mẫu của các loài cây được nghiên cứu và các điều kiện phân tách sắc ký để phân lập các hợp chất tinh khiết từ các phần chiết. Lần đầ...

 • 01050000149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thơi; Phan, Minh Giang (2011)

 • Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết quả thực nghiệm: điều chế các ph...

 • 01050000149_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thơi;  Advisor: Phan, Minh Giang (2011)

 • Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết quả thực nghiệm: điều chế các phần chiết từ cây Cỏ m...

Browsing by Author Phan, Minh Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33
 • Biochemical Systematics and Ecology Volume 38 issue 5 2010 [doi 10.1016%2Fj.bse.2010.09.020] Minh Giang Phan; Thi To Chinh Truong; Tong Son Phan; Katsuyoshi -- Mangiferonic acid, 22-hydroxyhopan-3-one.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Minh Giang; Truong, Thi To Chinh; Tong, Son Phan; Matsunami, Katsuyoshi; Otsuka, Hideaki (2010)

 • Recently the Betulaceae family was divided into two families: Betulaceae with Betula and Alnus genera and Corylaceae with Corylus and Carpinus. Alnus is a genus of flowering plants which comprises about 30 species of deciduous trees and shrubs, few reaching large size, mainly distributed throughout the northern hemisphere (Daniere et al., 1991). There are two Betulaceae plant species recorded in the Flora of Vietnam Alnus nepalensis D. Don and Betula alnoides Buch. -Ham. (Pham, 1993). A. nepalensis D. Don (Betulaceae) (Vietnamese name: Tống quán sủi) is a woody plant that reaches up to 10–15 m in height. In the Chinese traditional medicine A. nepalensis is used to treat diarrhoea...

 • 01050001431.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Hợp;  Advisor: Phan, Minh Giang (2014)

 • Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể của luận văn: 1. Xây dựng quy trình chiết các hợp chất hữu cơ thiên nhiên, đặc biệt là các acetogenin, từ hạt cây Na (Annona squamosa L., Annonaceae). 2. Phân tích sắc kí lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi thích hợp cho phân tách sắc kí. 3. Phân tách các phần chiết và phân lập các hợp chất bằng các phương pháp sắc kí điều chế. 4. Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập bằng các phương pháp phổ hiện đại.

 • DT_00683.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Minh Giang; Lê, Huyền Trâm; Nguyễn, Thị Tuệ (2006)

 • Lựa chọn một số cây thuốc có giá trị sử dụng cao trong y học dân tộc của Việt Nam, giám định thực vật, thu hái nguyên liệu thực vật dùng cho nghiên cứu. Xử lý mẫu thực vật, nghiên cứu quy trình chiết và phân tách để điều chế các phần chiết và phân đoạn giàu hoạt tính sinh học. Từ đó đánh giá hoạt tính sinh học của các phần chiết và phân đoạn; định hướng phân tách theo hoạt tính sinh học Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Các kết quả nghiên cứu các hợp chất phân cực hơn đã dẫn đến việc phân lập mười bốn hợp chất tinh khiết từ thân rễ nghệ xanh. Đã phân lập và xác định được các hợp chất có hoạt tính bảo vệ gan trong thân rễ nghệ xanh Đã tiến hành sàng lọc lựa chọn cây ng...

 • 01050003142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Phương;  Advisor: Phan, Minh Giang; Trần, Thu Hương (2016)

 • Các nội dung nghiên cứu chính của luận văn là: Thực hiện các qui trình chiết etanol và etanol-nước để điều chế các cao chiết có tác dụng ức chế enzym -glucosidase từ lá cây Vối. Phân tách sắc ký phân tích và điều chế để phân lập các hợp chất thành phần có trong các phần chiết etanol và etanol-nước từ lá cây Vối. Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập bằng các phương pháp phổ hiện đại như MS và NMR. Liên hệ các hợp chất được phân lập với tác dụng lên bệnh đái tháo đường của lá cây Vối.

 • DT_01004.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Minh Giang; Lê, Mai Hương; Phan, Tống Sơn (2010)

 • Nghiên cứu và đã lựa chọn được 10 thực vật có giá trị của Việt Nam cho các nghiên cứu hệ thống về thành phần hoá học, hoạt tính chống ung thư và hoạt tính dự phòng ung thư dựa trên các phân tích các tác dụng dược lý của các cây thuốc trong điều trị các bệnh liên quan đến ung thư và sự phân loại thực vật theo hoá học. Nghiên cứu và xây dựng được các quy trình chiết các thực vật được lựa chọn cho nghiên cứu và phân tách hệ thống các phần chiết nhận được thành các phân đoạn tan trong các dung môi hữu cơ khác nhau. Đã tiến hành phân tích và xây dựng quy trình phân tách hệ thống các phân đoạn tan nhận được và phân lập các hợp chất thuộc các cấu trúc khác nhau từ các thực vật được nghiên cứ...

 • DT_00067.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng (2000)

 • Áp dụng trong lĩnh vực nghiên cứu hoạt chất chống sốt rét từ nguồn thực vật Khảo sát sự đáp ứng in vitro của ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum đối với một số cây thuốc Việt Nam Phân lập tinh khiết một số sản phẩm thiên nhiên cho kết quả dương trong các thử nghiệm tác dụng chống sốt rét in vitro Xác định cấu trúc hoá học của các hợp chất tinh khiết phân lập được bằng các phương pháp vật lý hiện đại Đánh giá hoạt tính chống sốt rét in vitro của các hợp chất ( sản phẩm) phân lập được. Phân lập từ các loài cây này một số sản phẩm thiên nhiên có hiệu lực in vitro rõ rệt chống ký sinh trùng sốt rét và xác định cấu trúc hoá học của chúng Tìm ra một số loài cây thuốc của Việt N...

 • 01050002809.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngọ, Thị Thu Huyền;  Advisor: Phan, Minh Giang (2015)

 • Chương 1. Tổng quan giới thiệu chung về chi Mallotus và Các nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học. Chương 2. Thực nghiệm gồm: Phương pháp nghiên cứu; Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tích các phần chiết bằng sắc ký lớp mỏng; Phân tách các phần chiết và phân lập các hợp chất; Hằng số vật lý và dữ liệu phổ của các hợp chất được phân lập; Phân tách các phần chiết cây Xương khô; Phân tách các phần chiết cây Thầu dầu tía. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Điều chế các phần chiết từ cây Bục nâu; Phân tách sắc ký các phần chiết; Xác định cấu trúc các hợp chất được phân lập; Thử nghiệm hoạt tính sinh học của các prenyl flavanon

 • 01050000399_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Quỳnh Hoa;  Advisor: Phan, Minh Giang (2012)

 • Trình bày tổng quan: các hợp chất phenolic thực vật, giới thiệu về cây Chẹo lá phong (Engelhardtia spicata Lesh ex. Blume). Giới thiệu nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phân tách các hỗn hợp và phân lập các hợp chất, phương pháp xá (...)

 • 00060000151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng; Đào, Văn Phan; Trần, Văn Hanh; Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Mai Hương (2007)

 • Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm ...

 • 01050000423.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Tố Chinh; Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang (2011)

 • Đối tượng nghiên cứu của luận án là 4 loài cây thuộc họ Cáng lò và họ Gừng, là những cây thuộc loại hiếm hoặc mới chỉ được phát hiện gần đây và chưa được nghiên cứu về thành phần hoá học: Tống quán sủi (Alnus nepalensis D. Don), Cáng lò (Betula alnoides Buch. -Ham. ex D. Don), Gừng môi tím đốm (Zingiber peninsulare I. Theilade), Riềng maclurei (Alpinia maclurei Merr.). Kết quả nghiên cứu mới về một số loài thuộc họ Cáng lò và họ Gừng của Việt Nam như sau: Đã xây dựng được qui trình thích hợp để điều chế các phần chiết từ các mẫu của các loài cây được nghiên cứu và các điều kiện phân tách sắc ký để phân lập các hợp chất tinh khiết từ các phần chiết. Lần đầ...

 • 01050000149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thơi; Phan, Minh Giang (2011)

 • Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết quả thực nghiệm: điều chế các ph...

 • 01050000149_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thơi;  Advisor: Phan, Minh Giang (2011)

 • Tổng quan về Eclipta prostrata L; thành phần hóa học của Eclipta prostrata cũng như hoạt tính sinh học của Eclipta prostrata và các hợp chất thành phần. Nghiên cứu quy trình chiết các hợp chất hữu cơ từ phần trên mặt đất cây Cỏ mực (Eclipta prostrata L., Asteraceae). Phân tích sắc ký lớp mỏng các phần chiết để định tính các phần chiết và xác định các hệ dung môi sắc ký điều chế thích hợp với chất hấp phụ silica gel. Phân tách sắc ký và phân lập các hợp chất thành phần chính đặc biệt là các hợp chất phân cực bằng các phương pháp sắc ký điều chế. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được phân lập bằng phương pháp phổ. Đưa ra kết quả thực nghiệm: điều chế các phần chiết từ cây Cỏ m...