Browsing by Author Phan, Văn Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_02331.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Văn Thạch (2009)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch. Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre. Phân tích thực trạngphát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đánh giá chung hiện trạngphát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và pháttriển các doanh nghiệp kinh doanh...

Browsing by Author Phan, Văn Thạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L0_02331.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Văn Thạch (2009)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch. Nghiên cứu vị trí địa lý và tài nguyên du lịch của tỉnh Bến Tre. Phân tích thực trạngphát triển du lịch ở tỉnh Bến Tre trong những năm qua: đa dạng hóa các loại hình sở hữu, loại hình du lịch; thị trường khách du lịch; thu nhập từ hoạt động du lịch; đầu tư phát triển; cơ sở vật chất kỹ thuật; đào tạo nguồn nhân lực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Đánh giá chung hiện trạngphát triển du lịch của cả tỉnh. Trên cơ sở đó nêu bật các phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Bến Tre nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đưa ra nhóm giải pháp: giải pháp kiện toàn tổ chức quản lý và pháttriển các doanh nghiệp kinh doanh...