Browsing by Author Seiichi, Kikuchi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 14.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Seiichi, Kikuchi; Yasuko, Yoshida (2008)

 • Bài viết tập hợp các báo cáo điều tra các di tích về gốm sứ Việt Nam được phát hiện tại Nhật Bản. Từ quan điểm của các nhà khảo cổ học, bài viết khái quát vấn đề giao lưu, buôn bán giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 • 359(2006-3)_p22-33.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Seiichi, Kikuchi (2006)

 • Dấu tích của thời kỳ cư trú xa xưa nhất còn lại ở Hội An là văn hóa Sa Huỳnh, hình thành vào khoảng thế kỷ thứ III tr. CN cho đến đầu CN. Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, nhân loại học cho thấy, cư dân Văn hóa S Huỳnh đã có sự giao lưu rộng lớn với các khu vực hiện nay là: Thái Lan, Đài Loan...

Browsing by Author Seiichi, Kikuchi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 14.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Seiichi, Kikuchi; Yasuko, Yoshida (2008)

 • Bài viết tập hợp các báo cáo điều tra các di tích về gốm sứ Việt Nam được phát hiện tại Nhật Bản. Từ quan điểm của các nhà khảo cổ học, bài viết khái quát vấn đề giao lưu, buôn bán giữa Việt Nam và Nhật Bản.

 • 359(2006-3)_p22-33.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Seiichi, Kikuchi (2006)

 • Dấu tích của thời kỳ cư trú xa xưa nhất còn lại ở Hội An là văn hóa Sa Huỳnh, hình thành vào khoảng thế kỷ thứ III tr. CN cho đến đầu CN. Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, nhân loại học cho thấy, cư dân Văn hóa S Huỳnh đã có sự giao lưu rộng lớn với các khu vực hiện nay là: Thái Lan, Đài Loan...