Browsing by Author Trương, Hữu Bách

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Phân tích và xây dựng khung phân tích, cơ sở lý luận về công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nóchung, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của công tác trên ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế củ công tác trên ở địa bàn nghiên cứu.

 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về thất thu thuế và vấn đề quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế ngoài nhà nước.. - Những thành công và hạn chế trong công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục Thuế Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam từ đó rút ra những nguyên nhân chủ yếu tác động đến quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn trong thời gian qua. - Trên cơ sở những thực trạng quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp, mong muốn góp phần tìm ra hướng quản lý thuế t...

Browsing by Author Trương, Hữu Bách

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Phân tích và xây dựng khung phân tích, cơ sở lý luận về công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nóchung, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của công tác trên ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế củ công tác trên ở địa bàn nghiên cứu.

 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về thất thu thuế và vấn đề quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế ngoài nhà nước.. - Những thành công và hạn chế trong công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục Thuế Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam từ đó rút ra những nguyên nhân chủ yếu tác động đến quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn trong thời gian qua. - Trên cơ sở những thực trạng quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp, mong muốn góp phần tìm ra hướng quản lý thuế t...