Browsing by Author Trương, Quang Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • V_L0_02610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Lệ Trinh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hình phạt tiền (HPT) trong pháp luật Việt Nam. Khái quát về lịch sử lập pháp của HPT; phân tích các quy định của HPT trong Bộ luật Hình sự hiện hành, từ đó rút ra các quy định tiến bộ của HPT trong pháp luật hiện hành so với các quy định trước đó. Phân tích nội dung, điều kiện áp dụng HPT theo các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng các quy định về HPT. Từ đó, phân tích một số tồn tại xung quanh việc quy định và áp dụng những quy định về HPT. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện HPT trên cơ sở các nguyên tắc của luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạ...

 • 00050010145.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đỗ, Thanh Ngọc;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của Luật hình sự Việt Nam quy định về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; trong đó tập trung nghiên cứu, phân tích quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 ở khía cạnh dấu hiệu pháp lý và hậu quả pháp lý của tội phạm này. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự trong điều tra, truy tố, xét xử tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản từ năm 2013 đến 2017. Nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nghiên cứu các giải pháp góp ...

 • 16_Truong Xuan Huong_QH2013Y.Y đa khoa.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Xuân Hương;  Advisor: Trương, Quang Vinh; Mạc, Đăng Tuấn (2019)

 • Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh sẽ giúp thầy thuốc có quyết định chính xác, kịp thời hạn chế việc ra đời các trẻ tật nguyền hoặc có các biện pháp khắc phục sớm cho các bất thường nhẹ, qua đó làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội sau này. Đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số cải tạo nòi giống. Hiện nay có nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh được sử dụng trong đó phổ biến nhất là các test sàng lọc trước sinh và siêu âm thai định kỳ

 • 36. KLTN Nguyễn Thị Phương.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những cơ sở đầu ngành về Sản phụ khoa và điều trị dọa đẻ non. Nghiên cứu tại Viện sẽ cho cái nhìn tổng quan về tình hình dọa đẻ non tại đây. Vì vậy đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017" nhằm hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ dọa đẻ non. 2- Nhận xét quá trình điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong năm 2017

 • 00050006090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2015)

 • Từ thực tiễn công việc cùng với việc nghiên cứu, tham khảo các thông tin, tài liệu trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác, tôi nhận thấy tình hình tội giao cấu với trẻ em đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác điều tra, truy tố và xét xử đối với tội danh này. Vì vậy với những nghiên cứu và kết quả thu thập được, chúng tôi hy vọng làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với tội giao cấu với trẻ em. Trên cơ sở phân tích một số vụ án điển hình, chúng tôi tìm ra những điểm bất cập và vướng mắc xuất phát từ các quy định của Bộ luật hình sự từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự về tộ...

 • 00050006090.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2015)

 • - Phân tích và đánh giá vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng; rút ra những mặt được và chưa được trong công tác quản lý FDI (tổng kết về cơ chế chính sách thu hút và quản lý FDI tại các tỉnh trong vùng). - Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của vốn FDI đối với phát triển kinh tế các tỉnh trong Vùng.

 • 00050009660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nga;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • Luận văn được bố cục thành ba chương, với 88 trang đánh máy khổ A4 gồm cả danh mục tài liệu tham khảo. Chương 1 của luận văn đề cập khái quát một số vấn đề chung về tội rửa tiền. Chương 2 của Luận văn trình bày, phân tích các quy định của rửa tiền trong BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đồng thời có sự so sánh với các quy định về rửa tiền trong BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tại Chương 3 Luận văn nêu ra thực trạng hoạt động rửa tiền, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về tội rửa tiền sau đó đưa ra các điểm bấp cập và một số các kiến nghị đề hoàn thiện. Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về cơ sở lý luận các quy định của BL...

 • 00040000501.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền; Trương, Quang Vinh (2010)

 • Nghiên cứu lịch sử các quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trước khi có Bộ luật hình sự năm 1999. Trên cơ sở đó đưa ra khái niệm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Phân tích các khía cạnh pháp lý của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Nghiên cứu thực trạng tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam. Làm rõ bản chất, mức độ nguy hiểm và những ảnh hưởng tiêu cực của những hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như đối với môi trường sinh thái. Góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự về tội vi phạm ...

 • 00050009228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Đức Giang;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • - Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; lịch sử lập pháp đối với loại hình tội phạm này ở Việt Nam; - Luận văn đã nghiên cứu những quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Bộ luật Hình sự và thực tiễn xét xử đối với loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; - Luận văn đã làm rõ một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong xử lý tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong thực tế. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn.

Browsing by Author Trương, Quang Vinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • V_L0_02610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Lệ Trinh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2009)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hình phạt tiền (HPT) trong pháp luật Việt Nam. Khái quát về lịch sử lập pháp của HPT; phân tích các quy định của HPT trong Bộ luật Hình sự hiện hành, từ đó rút ra các quy định tiến bộ của HPT trong pháp luật hiện hành so với các quy định trước đó. Phân tích nội dung, điều kiện áp dụng HPT theo các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng các quy định về HPT. Từ đó, phân tích một số tồn tại xung quanh việc quy định và áp dụng những quy định về HPT. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện HPT trên cơ sở các nguyên tắc của luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạ...

 • 00050010145.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đỗ, Thanh Ngọc;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2019)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của Luật hình sự Việt Nam quy định về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; trong đó tập trung nghiên cứu, phân tích quy định của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 ở khía cạnh dấu hiệu pháp lý và hậu quả pháp lý của tội phạm này. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự trong điều tra, truy tố, xét xử tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản từ năm 2013 đến 2017. Nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Nghiên cứu các giải pháp góp ...

 • 16_Truong Xuan Huong_QH2013Y.Y đa khoa.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Xuân Hương;  Advisor: Trương, Quang Vinh; Mạc, Đăng Tuấn (2019)

 • Việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh sẽ giúp thầy thuốc có quyết định chính xác, kịp thời hạn chế việc ra đời các trẻ tật nguyền hoặc có các biện pháp khắc phục sớm cho các bất thường nhẹ, qua đó làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội sau này. Đây cũng là một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng chăm sóc sức khỏe sinh sản của ngành y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số cải tạo nòi giống. Hiện nay có nhiều phương pháp sàng lọc trước sinh được sử dụng trong đó phổ biến nhất là các test sàng lọc trước sinh và siêu âm thai định kỳ

 • 36. KLTN Nguyễn Thị Phương.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong những cơ sở đầu ngành về Sản phụ khoa và điều trị dọa đẻ non. Nghiên cứu tại Viện sẽ cho cái nhìn tổng quan về tình hình dọa đẻ non tại đây. Vì vậy đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2017" nhằm hướng đến hai mục tiêu: 1- Mô tả đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ dọa đẻ non. 2- Nhận xét quá trình điều trị dọa đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong năm 2017

 • 00050006090.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2015)

 • Từ thực tiễn công việc cùng với việc nghiên cứu, tham khảo các thông tin, tài liệu trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác, tôi nhận thấy tình hình tội giao cấu với trẻ em đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong công tác điều tra, truy tố và xét xử đối với tội danh này. Vì vậy với những nghiên cứu và kết quả thu thập được, chúng tôi hy vọng làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đối với tội giao cấu với trẻ em. Trên cơ sở phân tích một số vụ án điển hình, chúng tôi tìm ra những điểm bất cập và vướng mắc xuất phát từ các quy định của Bộ luật hình sự từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự về tộ...

 • 00050006090.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Thị Bích Hạnh;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2015)

 • - Phân tích và đánh giá vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng; rút ra những mặt được và chưa được trong công tác quản lý FDI (tổng kết về cơ chế chính sách thu hút và quản lý FDI tại các tỉnh trong vùng). - Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của vốn FDI đối với phát triển kinh tế các tỉnh trong Vùng.

 • 00050009660.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Nga;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • Luận văn được bố cục thành ba chương, với 88 trang đánh máy khổ A4 gồm cả danh mục tài liệu tham khảo. Chương 1 của luận văn đề cập khái quát một số vấn đề chung về tội rửa tiền. Chương 2 của Luận văn trình bày, phân tích các quy định của rửa tiền trong BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đồng thời có sự so sánh với các quy định về rửa tiền trong BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Tại Chương 3 Luận văn nêu ra thực trạng hoạt động rửa tiền, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về tội rửa tiền sau đó đưa ra các điểm bấp cập và một số các kiến nghị đề hoàn thiện. Luận văn là công trình nghiên cứu một cách toàn diện có hệ thống về cơ sở lý luận các quy định của BL...

 • 00040000501.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền; Trương, Quang Vinh (2010)

 • Nghiên cứu lịch sử các quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trước khi có Bộ luật hình sự năm 1999. Trên cơ sở đó đưa ra khái niệm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Phân tích các khía cạnh pháp lý của tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Nghiên cứu thực trạng tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và thực tiễn giải quyết các vụ án này tại Việt Nam. Làm rõ bản chất, mức độ nguy hiểm và những ảnh hưởng tiêu cực của những hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam cũng như đối với môi trường sinh thái. Góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự về tội vi phạm ...

 • 00050009228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Đức Giang;  Advisor: Trương, Quang Vinh (2018)

 • - Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng; lịch sử lập pháp đối với loại hình tội phạm này ở Việt Nam; - Luận văn đã nghiên cứu những quy định về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong Bộ luật Hình sự và thực tiễn xét xử đối với loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; - Luận văn đã làm rõ một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong xử lý tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trong thực tế. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn.