Browsing by Author Trương, Thị Anh Đào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Trương Thị Anh Đào.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Thị Anh Đào (2019-04-26)

  • Trong quá trình học tiếng Anh, người Việt thường mắc những lỗi ngữ pháp có quan hệ với loại hình, đặc biệt là lỗi về cách dùng thì vì tiếng Việt là một ngôn ngữ không thì. Trong tiếng Anh, hình thái dĩ thành (perfect) là một hình thái đóng vai trò quan trọng nhưng lại là một phạm trù ngữ pháp khó lĩnh hội. Người học thường nhầm lẫn giữa hình thái vị từ quá khứ và hình thái dĩ thành. Trong khi hình thái vị từ quá khứ định vị một sự tình xảy ra và hoàn tất trước thời điểm hiện tại thì hình thái dĩ thành luôn mang một hàm ý liên quan đến thời điểm hiện tại. Bài viết này được thực hiện xuất phát từ thực tiễn giảng dạy nhằm giúp cho sinh viên có thể thấy được sự tương đồng và khác bi...

Browsing by Author Trương, Thị Anh Đào

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • Trương Thị Anh Đào.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trương, Thị Anh Đào (2019-04-26)

  • Trong quá trình học tiếng Anh, người Việt thường mắc những lỗi ngữ pháp có quan hệ với loại hình, đặc biệt là lỗi về cách dùng thì vì tiếng Việt là một ngôn ngữ không thì. Trong tiếng Anh, hình thái dĩ thành (perfect) là một hình thái đóng vai trò quan trọng nhưng lại là một phạm trù ngữ pháp khó lĩnh hội. Người học thường nhầm lẫn giữa hình thái vị từ quá khứ và hình thái dĩ thành. Trong khi hình thái vị từ quá khứ định vị một sự tình xảy ra và hoàn tất trước thời điểm hiện tại thì hình thái dĩ thành luôn mang một hàm ý liên quan đến thời điểm hiện tại. Bài viết này được thực hiện xuất phát từ thực tiễn giảng dạy nhằm giúp cho sinh viên có thể thấy được sự tương đồng và khác bi...