Browsing by Author Trương, Thị Khánh Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050004144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Trang;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2015)

 • Con người sinh ra khác nhau, cuộc sống của mỗi người khác biệt nhau nhưng chúng ta đều có một tiêu chung là được hạnh phúc.Aristitle đã từng nói rằng: “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu ca cuc sng, là toànbộcùng đích của cuộc đời con người”. Như vậy, hạnh phúc là mục tiêu và cũng là động lực thúc đẩy quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Chính vì thế ngay từ thời cổ đại các nhà triết học, tôn giáo đã đặc biệt quan tâmtớivấn đề này. Đến đầu thế kỉ 19,hạnh phúc đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như: kinh tế học, Tâm lý học đặc biệt là Tâm lý học tích cực – một phân ngành mới của Tâm lý học chuyên nghiên cứu định lượng vềhạnh phúc và hướng đến hỗ trợ cho con ng...

 • 02050000090_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2010)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến cảm xúc, cảm xúc của người mẹ lần đầu sinh con. Làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu và thiết kế công cụ nghiên cứu thực tiễn. Khảo sát thực trạng cảm xúc của người mẹ lần đầu sinh con trong một (...); Electronic Resources

 • 02050005624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Thứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, ...

 • 02050000809_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hà Thu;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2012)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Xây dựng các khái niệm cơ bản liên quan như: tư duy, đặc điểm tư duy, đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Tìm hiểu thực trạng đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất những kiến nghị giúp cha mẹ và các cô dạy trẻ (...); Electronic Resources

 • 02050005397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bảo Trung;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Xác định được phương pháp luận nghiên cứu khoa học của Vygotsky là dựa vào cơ sở triết lý của chủ nghĩa biện chứng duy vật lịch sử của Marx, Vygotsky đã tìm ra cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ ở trẻ em. Vygotsky đã xác định được một phương pháp nghiên cứu rất giá trị: phân tích đơn mẫu nghĩa của từ (word-meaning). Những thực nghiệm Vygotsky cùng các cộng sự thực hiện không chỉ giúp hỗ trợ quá trình nghiên cứu khoa học về các hiện tượng ngôn ngữ như tư duy và lời nói, sự hình thành khái niệm ở trẻ em, mà nó còn có ứng dụng thực tế vào giáo dục và tương tác xã hội. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều điểm hạn chế của Vygotsky, điển hình là việc ông chưa hiểu ...

 • 02050004720(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Chính;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà; Phan, Mai Hương (2017)

 • Nghiên cứu lý luận và thực trạng biểu hiện định kiến của người dân Hà Nội đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm làm giảm 10 định kiến đối với nhóm đối tượng này, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng. thành công

Browsing by Author Trương, Thị Khánh Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 02050004144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Trang;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2015)

 • Con người sinh ra khác nhau, cuộc sống của mỗi người khác biệt nhau nhưng chúng ta đều có một tiêu chung là được hạnh phúc.Aristitle đã từng nói rằng: “Hạnh phúc là ý nghĩa và mục tiêu ca cuc sng, là toànbộcùng đích của cuộc đời con người”. Như vậy, hạnh phúc là mục tiêu và cũng là động lực thúc đẩy quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Chính vì thế ngay từ thời cổ đại các nhà triết học, tôn giáo đã đặc biệt quan tâmtớivấn đề này. Đến đầu thế kỉ 19,hạnh phúc đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học như: kinh tế học, Tâm lý học đặc biệt là Tâm lý học tích cực – một phân ngành mới của Tâm lý học chuyên nghiên cứu định lượng vềhạnh phúc và hướng đến hỗ trợ cho con ng...

 • 02050000090_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Thảo;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2010)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến cảm xúc, cảm xúc của người mẹ lần đầu sinh con. Làm rõ các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu và thiết kế công cụ nghiên cứu thực tiễn. Khảo sát thực trạng cảm xúc của người mẹ lần đầu sinh con trong một (...); Electronic Resources

 • 02050005624.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Thứ nhất, Luận án đã xây dựng được hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết để xây dựng bộ công cụ, thu thập dữ liệu thực tiễn để xem xét một cách đa chiều; chỉ ra được cơ sở khoa học để kết luận rằng tùy từng giá trị hoặc nhóm giá trị mà chúng có khả năng thúc đẩy hoặc cản trở hành vi ủng hộ xã hội ở thanh niên. Thứ hai, Luận án cũng góp phần vào việc tiếp tục đánh giá, kiểm chứng một số lý thuyết về giá trị và hành vi ủng hộ xã hội trong bối cảnh Việt Nam hiện nay. Các kết quả nghiên cứu của Luận án cho phép đưa ra những kết luận mang tính khoa học về mối quan hệ giữa giá trị và hành vi ủng hộ xã hội của thanh niên trên nền tảng văn hóa, xã hội và đặc điểm đặc thù của Việt Nam. Thứ ba, ...

 • 02050000809_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Hà Thu;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2012)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Xây dựng các khái niệm cơ bản liên quan như: tư duy, đặc điểm tư duy, đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Tìm hiểu thực trạng đặc điểm tư duy của trẻ em từ 3 đến 6 tuổi và các yếu tố ảnh hưởng. Đề xuất những kiến nghị giúp cha mẹ và các cô dạy trẻ (...); Electronic Resources

 • 02050005397.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bảo Trung;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà (2018)

 • Xác định được phương pháp luận nghiên cứu khoa học của Vygotsky là dựa vào cơ sở triết lý của chủ nghĩa biện chứng duy vật lịch sử của Marx, Vygotsky đã tìm ra cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu các hiện tượng ngôn ngữ ở trẻ em. Vygotsky đã xác định được một phương pháp nghiên cứu rất giá trị: phân tích đơn mẫu nghĩa của từ (word-meaning). Những thực nghiệm Vygotsky cùng các cộng sự thực hiện không chỉ giúp hỗ trợ quá trình nghiên cứu khoa học về các hiện tượng ngôn ngữ như tư duy và lời nói, sự hình thành khái niệm ở trẻ em, mà nó còn có ứng dụng thực tế vào giáo dục và tương tác xã hội. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều điểm hạn chế của Vygotsky, điển hình là việc ông chưa hiểu ...

 • 02050004720(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Như Chính;  Advisor: Trương, Thị Khánh Hà; Phan, Mai Hương (2017)

 • Nghiên cứu lý luận và thực trạng biểu hiện định kiến của người dân Hà Nội đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị nhằm làm giảm 10 định kiến đối với nhóm đối tượng này, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng. thành công