Browsing by Author Trường Đại học Ngoại ngữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 203
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Thị Thùy Linh (2022)

 • This paper aims to investigate the semantic features in proverbs containing the word "eat" in English and Vietnamese and to find out the similarities and differences between two languages. The date were collected from dictionaries and publications, both English and Vietnamese. The author carried out the analysis of contents of the proverbs to classify them into different categories in order to make the study clearer. This study is carried out on the framework of Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang and Phuong Tri (1993). The quantitative and quantitative research approaches are also employed to analyze data. The findings indicate that the homogeneity of thinking and perception of the British...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh Tu (2022)

 • The current study explores the metaphorical representations of the Covid-19 pandemic as conceptualized by Bill Gates in his interview with TED organization on “How to respond to the Coronavirus pandemic”. The study adopts Charteris-Black’s (2004) theoretical framework of Critical Metaphor Analysis. Such approach to metaphor incorporates Conceptual Metaphor Theory (CMT) and Critical Discourse Analysis (CDA). It tackles the text following three stages: metaphor identification (description), interpretation and explanation. As a result, the study comes to the finding that Bill Gates represented the Covid-19 pandemic as WAR. GAME, MARKET, BUILDING, CRISIS, ANIMATE BEING and JIGSAW PICTURE....

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Do, Tuan Long; Vu, Thi Huyen Trang (2022)

 • This study made used of Extended Conceptual Metaphor Theory proposed by Kovecses (2020) to analyze the activation of the metaphor "HUMAN LIFEIS A DAY" in the song Cát Bụi by Trinh Cong Son. We systematically show that the metaphor follows the four-layered activation from mental spaces, frames/domains to image-schema level. The mental spaces provide rich details and experiences for the composer to conceptualize the scenes and then convey his ideology through the metaphor. The important role of context is once again reaffirmed in facilitating the metaphor which is entrenched in the human long-term memory. Last but not least, we also show the Vietnamese unique cultural aspects in the fra...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyên, Dao Ly Nhan Phuc (2022)

 • This study employs Systemic Functional Grammar to compare two literary text extracts, one is the translation (the Vietnamese translated version) of the other (the English original). This article aims to provide readers with knowledge on Language, Text, the relationship between language and social context, the transitivity system and the experiential processes. Then, translators can use the systemic functional grammar as an important tool in translation, and it is also a useful source for researchers who are concerned with this topic.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyên, Thi Ngoc Quynh; Nguyên, Thi Quynh Yen; Nguyên, Thi Chi; Nguyên, Quynh Hoa (2020-04)

 • This paper reports an evaluation of the first phase in the capacity building project on standardized test development for Laotian teachers at higher education. In this evaluation, questionnaires, interviews, and document observation are employed as the data collection methods. The findings proved the significance and feasibility of the project as well as provide information to develop and improve the next phase(s). Specifically, it was evident that the teachers involved in the project could enhance their knowledge, skills, and attitudes in terms of testing and assessment in general and standardized test development in particular. The findings also suggested that more resources and su...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyên, Thi Ngoc Quynh; Nguyên, Thi Quynh Yen; Nguyên, Thi Phuong Thao; Bui, Thien Sao (2020)

 • A test of Chinese proficiency from level 3 to level 5 following the Common European Framework of Reference (CEFR) for the Vietnamese has been designed by the University of Languages and International Studies testing team under the sponsorship of the National Foreign Language Project. In the test development process, it is indispensable to pilot the test to the target test takers under exam conditions similar to the live tests (ALTE, 2011). This paper investigated the validity of two Reading try-out tests with an interpretation and uses of test scores collected from more than 300 test takers. The test score analysis based on both Classical Test Theory and item Response Theory showed st...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Le, The Quy (2022)

 • The present paper aims to make some specific analysis of Dong Thai and Van Thang lower-secondary school English teachers’ cognitions, Ba Vi district, Hanoi in Continuing Professional Development (CPD). The findings reveal that the bottom-up process proves to be more effective and practical than the top-down one in CPD. Thereby, some in-depth discussions about some challenges in accessing teachers’ cognitions, conceptualizations of the necessity of CPD. and reports of beneficial and disappointing CPD experiences to Dong Thai lower-secondary school English teachers. Also, the paper proposes some recommendations to find out some more effective ways in order to utilize CPD projects for B...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Anh Phương (2022)

 • Mô hình “lớp học đảo ngược” (Flipped Classroom) là một trong những mô hình dạy học hướng đến “người học là trung tâm” (Learner-centered), đã và đang được nhiều trường từ đại học, trung học phổ thông đến trung học cơ sở áp dụng trong tổ chức giảng dạy trực tuyến (E-learning) hoặc giảng dạy kết hợp (blended learning) nhất là trong giai đoạn thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 hiện nay. Trong bài viết này, tác giả phân tích kết quả của một số nghiên cứu trong và ngoài nước về mô hình này và thực trạng giảng dạy tiếng Anh không chuyên tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre, đồng thời khảo sát ý kiến của sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Khóa 2020 về việc học môn Tiếng Anh không ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngân (2022)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, tiếng Trung Quốc ngày càng được chú trọng và được xem như một ngôn ngữ phổ biến, là phương tiện đặc biệt hữu ích phục vụ cho việc giao tiếp, trao đổi kinh tế, văn hóa, giáo dục trên toàn thế giới. Là giáo viên giảng dạy tiếng Trung Quốc, việc nắm được và sử dụng khéo léo ngôn ngữ lớp học bằng tiếng Trung Quốc là rất cần thiết, có ảnh hưởng lớn đến quá trình tiếp thu và chất lượng học tập của người học. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lớp học cũng sẽ giúp cho giáo viên thêm tự tin để dạy tiếng Trung Quốc bằng tiếng Trung Quốc. Do vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần đặc biệt chú ý đến ngôn ngữ lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Nguyễn Hải Vân (2020-04)

 • Chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ trong lịch sử phát triển của mình đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của yếu tố bản sắc tôn giáo. Sau khi giành được độc lập, chủ nghĩa dân tộc thế tục được các nhà lập quốc tại Ấn Độ lựa chọn làm nền tảng của nhà nước với mục tiêu giải quyết các xung đột tôn giáo. Tuy nhiên, nền tảng thế tục đã và đang dần thất thế trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc Hindu trong thời gian gần đây với việc các giá trị Hindu giáo được xác định là nền tảng cốt lõi của bản sắc quốc gia Ấn Độ. Với quan điểm loại trừ các nhóm tôn giáo ngoại lai khỏi định nghĩa “Ấn Độ ”, chủ nghĩa dân tộc Hindu đã khắc sâu thêm những xung đột tôn giáo tại Ấn Độ và đem lại những thách thức không nh...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương; Ngô, Khánh Linh; Trần, Thủy Tiên; Đoàn, Thị Thùy Trang (2022)

 • Migration is a truly global phenomenon, with movements both within nations and internationally across borders. The world has an estimated 244 million international migrants (UN DESA, 2016) and 763 million internal migrants (UN DESA, 2013). In other words, migrants make up more than 1 billion people, or one-seventh of the world’s population.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương (2022)

 • Cá thể hóa người học là một trong những trọng tâm ưu tiên trong quá trình đổi mới hoạt động giảng dạy trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ giảng dạy với các nền tảng giáo dục số đóng góp một phần quan trọng vào quá trình đó. Trong khuôn khổ bài viết này, trước tiên, tác giả mụốn giới thiệu triết lý về cá thể hóa trong hoạt động giảng dạy. Tiếp theo, tác giả sẽ đề cập đến các công cụ và tài nguyên trên nền tảng Moode có thể sử dụng để phục vụ mục đích đó. Cuối cùng, tác giả xin chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn đã áp dụng và đề xuất các bước cải tiến để hiệu quả của việc cá thể hóa người học trong hoạt động hướng dẫn làm bài tập được tối ưu hơn. Thông qua các ví dụ từ các...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Chử, Thị Bích (2020-04)

 • Bài viết tìm hiểu về chức năng của các hành vi phụ thuộc trong phát ngôn ngữ vi cho tặng. Các hành vi phụ thuộc trong phát ngôn ngữ vi cho tặng có chức năng chung là rào đón hoặc nhấn mạnh các điểu kiện sử dụng hành động cho tặng nhằm đạt hiệu quả giao tiếp khi thực hiện cho tặng. Theo các điều kiện sử dụng, hành động cho tặng (điều kiện chuẩn bị, điều kiện nội dung mệnh đề, điều kiện tâm lý và điều kiện đích) sẽ có 4 kiểu hành vi phụ thuộc đi kèm với biểu thức cốt lõi cho tặng. Tìm hiểu những hành vi phụ thuộc liên quan đến điều kiện chuẩn bị, cụ thể liên quan đến lợi ích của Sp2, hành động cho tặng phải phù hợp với lợi ích tối thiểu của Sp2, chúng tôi thấy trong phát ngôn cho tặng t...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Thị Loan (2022)

 • Các nhà ngôn ngữ học đã đề cập khá nhiều về mối liên hệ giữa thuật ngữ và sự định danh. Dựa trên cách hiểu về lí thuyết định danh và vận dụng lí thuyết về kiểu cấu trúc khung của Fillmore gắn với đặc thù của lĩnh vực mà các thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ phản ánh. Bài viết này tập trung nghiên cứu mô hình định danh của các thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh. Tư liệu nghiên cứu là 375 thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh được thu thập từ các hiệp định, công ước, thỏa ước, hiệp ước quốc tế về luật sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu sẽ làm rõ những phương thức tạo thành thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh, tính có lý do của các thuật ngữ này dựa trên các đặc điểm cơ bản được dùng làm...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Hà (2022)

 • Các phương thức biểu đạt gấp bội trong tiếng Việt và tiếng Hán có những điểm tương đồng, nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt, khiến người học thường mắc lỗi sai khi sử dụng hoặc chuyển dịch Hán - Việt. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu bản thể về tiếng Hán đã có, bài viết này tổng hợp phân tích các phương thức biểu đạt gấp bội trong tiếng Hán, đồng thời đưa ra cách dịch tương ứng trong tiếng Việt, nhằm giúp người học có thể sử dụng và chuyển dịch chính xác các phương thức biểu đạt trong tiếng Hán sang tiếng Việt và ngược lại.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Văn Lực (2022)

 • Thuật ngữ “nhân cách” bắt nguồn từ chữ “Persona” trong tiếng Hy Lạp cổ đại, dùng để chỉ mặt nạ của diễn viên sân khấu cổ đại, tiếp đến dùng để chỉ bản thân người diễn viên và các vai mà người đó đóng. Sau đó, nó dùng để chỉ vai trò thực sự của con người trong xã hội. Hiện nay, chưa có định nghĩa thống nhất về nhân cách, nhưng về cơ bản, nhân cách được coi là hệ thống các giá trị xã hội nằm trong con người, là những thuộc tính tâm lý ổn định của cá nhân, hay là tổ hợp đạo đức và năng lực trong con người.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Mai (2020-04)

 • "Dược tính ca quát" là văn bản Hán Nôm giàu giá trị ứng dụng, được đông đảo lương y, nhà sư đương thời sử dụng làm công cụ học tập tri thức y học cổ truyền, khám chữa, phỏng trị bệnh. Văn bản hiện đang được lưu giữ tại kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm với 7 kí hiệu sách khác nhau (DTCQ VHv.515, VHv.518, VHv.536, VHv.519, VHv.1207, VHb. 209, VNv.274). Qua khảo cứu, chúng tôi nhận thấy nhóm văn bản này vừa có những mục/phần chung vừa có những mục/phần riêng. Xét về mặt tổ chức văn bản, có thể gọi những mục/phần chung là cấu trúc phần chung, những mục/phần riêng còn được gọi là cấu trúc phần riêng, (giữa các mục/phần chung, riêng lại có mối liên quan, thống nhất trong chỉnh thể mang ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thị Dạ Thảo (2020-04)

 • This study investigates attitudes of students who come from remote areas who do not have many advantages in learning from the beginning. They were interested in learning maths instead of English. The purpose of this paper is to find out whether difficult living condition affects some points of view in learning English and how to change their attitudes toward the studies of English. An attitude questionnaire and a semi-structure about interest towards English language, self motivation to study English and the importance of English in future jobs were used for Vietnamese students in high school to examine their changes. The findings showed that there is a significant change in students...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tạ, Nhật Ánh (2022)

 • Nghiên cứu tập trung tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng các mối quan hệ và trạng thái khoẻ mạnh tinh thần của sinh viên, trong bối cảnh sinh viên học tập trực tuyến do tác động của đại dịch Covid-19. Kết quả cho thấy (1) có mối tương quan thuận và chặt giữa trạng thái khoẻ mạnh tinh thần với chất lượng các mối quan hệ của nhóm sinh viên tham gia khảo sát; (2) có sự khác biệt giữa sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 4 về trạng thái khoẻ mạnh tinh thần; (3) chất lượng các mối quan hệ có ảnh hưởng đến cảm xúc của sinh viên. Kết quả nghiên cứu là những dữ liệu cần thiết cho các nhà trường, nhà giáo dục, nhà hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học đường và sức khoẻ tinh thần có những chăm sóc, ca...

Browsing by Author Trường Đại học Ngoại ngữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 203
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đoàn, Thị Thùy Linh (2022)

 • This paper aims to investigate the semantic features in proverbs containing the word "eat" in English and Vietnamese and to find out the similarities and differences between two languages. The date were collected from dictionaries and publications, both English and Vietnamese. The author carried out the analysis of contents of the proverbs to classify them into different categories in order to make the study clearer. This study is carried out on the framework of Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang and Phuong Tri (1993). The quantitative and quantitative research approaches are also employed to analyze data. The findings indicate that the homogeneity of thinking and perception of the British...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Thi Thanh Tu (2022)

 • The current study explores the metaphorical representations of the Covid-19 pandemic as conceptualized by Bill Gates in his interview with TED organization on “How to respond to the Coronavirus pandemic”. The study adopts Charteris-Black’s (2004) theoretical framework of Critical Metaphor Analysis. Such approach to metaphor incorporates Conceptual Metaphor Theory (CMT) and Critical Discourse Analysis (CDA). It tackles the text following three stages: metaphor identification (description), interpretation and explanation. As a result, the study comes to the finding that Bill Gates represented the Covid-19 pandemic as WAR. GAME, MARKET, BUILDING, CRISIS, ANIMATE BEING and JIGSAW PICTURE....

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Do, Tuan Long; Vu, Thi Huyen Trang (2022)

 • This study made used of Extended Conceptual Metaphor Theory proposed by Kovecses (2020) to analyze the activation of the metaphor "HUMAN LIFEIS A DAY" in the song Cát Bụi by Trinh Cong Son. We systematically show that the metaphor follows the four-layered activation from mental spaces, frames/domains to image-schema level. The mental spaces provide rich details and experiences for the composer to conceptualize the scenes and then convey his ideology through the metaphor. The important role of context is once again reaffirmed in facilitating the metaphor which is entrenched in the human long-term memory. Last but not least, we also show the Vietnamese unique cultural aspects in the fra...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyên, Dao Ly Nhan Phuc (2022)

 • This study employs Systemic Functional Grammar to compare two literary text extracts, one is the translation (the Vietnamese translated version) of the other (the English original). This article aims to provide readers with knowledge on Language, Text, the relationship between language and social context, the transitivity system and the experiential processes. Then, translators can use the systemic functional grammar as an important tool in translation, and it is also a useful source for researchers who are concerned with this topic.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyên, Thi Ngoc Quynh; Nguyên, Thi Quynh Yen; Nguyên, Thi Chi; Nguyên, Quynh Hoa (2020-04)

 • This paper reports an evaluation of the first phase in the capacity building project on standardized test development for Laotian teachers at higher education. In this evaluation, questionnaires, interviews, and document observation are employed as the data collection methods. The findings proved the significance and feasibility of the project as well as provide information to develop and improve the next phase(s). Specifically, it was evident that the teachers involved in the project could enhance their knowledge, skills, and attitudes in terms of testing and assessment in general and standardized test development in particular. The findings also suggested that more resources and su...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyên, Thi Ngoc Quynh; Nguyên, Thi Quynh Yen; Nguyên, Thi Phuong Thao; Bui, Thien Sao (2020)

 • A test of Chinese proficiency from level 3 to level 5 following the Common European Framework of Reference (CEFR) for the Vietnamese has been designed by the University of Languages and International Studies testing team under the sponsorship of the National Foreign Language Project. In the test development process, it is indispensable to pilot the test to the target test takers under exam conditions similar to the live tests (ALTE, 2011). This paper investigated the validity of two Reading try-out tests with an interpretation and uses of test scores collected from more than 300 test takers. The test score analysis based on both Classical Test Theory and item Response Theory showed st...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Le, The Quy (2022)

 • The present paper aims to make some specific analysis of Dong Thai and Van Thang lower-secondary school English teachers’ cognitions, Ba Vi district, Hanoi in Continuing Professional Development (CPD). The findings reveal that the bottom-up process proves to be more effective and practical than the top-down one in CPD. Thereby, some in-depth discussions about some challenges in accessing teachers’ cognitions, conceptualizations of the necessity of CPD. and reports of beneficial and disappointing CPD experiences to Dong Thai lower-secondary school English teachers. Also, the paper proposes some recommendations to find out some more effective ways in order to utilize CPD projects for B...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Anh Phương (2022)

 • Mô hình “lớp học đảo ngược” (Flipped Classroom) là một trong những mô hình dạy học hướng đến “người học là trung tâm” (Learner-centered), đã và đang được nhiều trường từ đại học, trung học phổ thông đến trung học cơ sở áp dụng trong tổ chức giảng dạy trực tuyến (E-learning) hoặc giảng dạy kết hợp (blended learning) nhất là trong giai đoạn thế giới đang đối mặt với đại dịch Covid-19 hiện nay. Trong bài viết này, tác giả phân tích kết quả của một số nghiên cứu trong và ngoài nước về mô hình này và thực trạng giảng dạy tiếng Anh không chuyên tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre, đồng thời khảo sát ý kiến của sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Khóa 2020 về việc học môn Tiếng Anh không ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bảo Ngân (2022)

 • Trong xu thế hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay, tiếng Trung Quốc ngày càng được chú trọng và được xem như một ngôn ngữ phổ biến, là phương tiện đặc biệt hữu ích phục vụ cho việc giao tiếp, trao đổi kinh tế, văn hóa, giáo dục trên toàn thế giới. Là giáo viên giảng dạy tiếng Trung Quốc, việc nắm được và sử dụng khéo léo ngôn ngữ lớp học bằng tiếng Trung Quốc là rất cần thiết, có ảnh hưởng lớn đến quá trình tiếp thu và chất lượng học tập của người học. Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lớp học cũng sẽ giúp cho giáo viên thêm tự tin để dạy tiếng Trung Quốc bằng tiếng Trung Quốc. Do vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần đặc biệt chú ý đến ngôn ngữ lớp học để đảm bảo chất lượng giảng dạ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Nguyễn Hải Vân (2020-04)

 • Chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ trong lịch sử phát triển của mình đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của yếu tố bản sắc tôn giáo. Sau khi giành được độc lập, chủ nghĩa dân tộc thế tục được các nhà lập quốc tại Ấn Độ lựa chọn làm nền tảng của nhà nước với mục tiêu giải quyết các xung đột tôn giáo. Tuy nhiên, nền tảng thế tục đã và đang dần thất thế trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân tộc Hindu trong thời gian gần đây với việc các giá trị Hindu giáo được xác định là nền tảng cốt lõi của bản sắc quốc gia Ấn Độ. Với quan điểm loại trừ các nhóm tôn giáo ngoại lai khỏi định nghĩa “Ấn Độ ”, chủ nghĩa dân tộc Hindu đã khắc sâu thêm những xung đột tôn giáo tại Ấn Độ và đem lại những thách thức không nh...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Mai Hương; Ngô, Khánh Linh; Trần, Thủy Tiên; Đoàn, Thị Thùy Trang (2022)

 • Migration is a truly global phenomenon, with movements both within nations and internationally across borders. The world has an estimated 244 million international migrants (UN DESA, 2016) and 763 million internal migrants (UN DESA, 2013). In other words, migrants make up more than 1 billion people, or one-seventh of the world’s population.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hương (2022)

 • Cá thể hóa người học là một trong những trọng tâm ưu tiên trong quá trình đổi mới hoạt động giảng dạy trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Công nghệ giảng dạy với các nền tảng giáo dục số đóng góp một phần quan trọng vào quá trình đó. Trong khuôn khổ bài viết này, trước tiên, tác giả mụốn giới thiệu triết lý về cá thể hóa trong hoạt động giảng dạy. Tiếp theo, tác giả sẽ đề cập đến các công cụ và tài nguyên trên nền tảng Moode có thể sử dụng để phục vụ mục đích đó. Cuối cùng, tác giả xin chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn đã áp dụng và đề xuất các bước cải tiến để hiệu quả của việc cá thể hóa người học trong hoạt động hướng dẫn làm bài tập được tối ưu hơn. Thông qua các ví dụ từ các...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Chử, Thị Bích (2020-04)

 • Bài viết tìm hiểu về chức năng của các hành vi phụ thuộc trong phát ngôn ngữ vi cho tặng. Các hành vi phụ thuộc trong phát ngôn ngữ vi cho tặng có chức năng chung là rào đón hoặc nhấn mạnh các điểu kiện sử dụng hành động cho tặng nhằm đạt hiệu quả giao tiếp khi thực hiện cho tặng. Theo các điều kiện sử dụng, hành động cho tặng (điều kiện chuẩn bị, điều kiện nội dung mệnh đề, điều kiện tâm lý và điều kiện đích) sẽ có 4 kiểu hành vi phụ thuộc đi kèm với biểu thức cốt lõi cho tặng. Tìm hiểu những hành vi phụ thuộc liên quan đến điều kiện chuẩn bị, cụ thể liên quan đến lợi ích của Sp2, hành động cho tặng phải phù hợp với lợi ích tối thiểu của Sp2, chúng tôi thấy trong phát ngôn cho tặng t...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Thị Loan (2022)

 • Các nhà ngôn ngữ học đã đề cập khá nhiều về mối liên hệ giữa thuật ngữ và sự định danh. Dựa trên cách hiểu về lí thuyết định danh và vận dụng lí thuyết về kiểu cấu trúc khung của Fillmore gắn với đặc thù của lĩnh vực mà các thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ phản ánh. Bài viết này tập trung nghiên cứu mô hình định danh của các thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh. Tư liệu nghiên cứu là 375 thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh được thu thập từ các hiệp định, công ước, thỏa ước, hiệp ước quốc tế về luật sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu sẽ làm rõ những phương thức tạo thành thuật ngữ luật sở hữu trí tuệ tiếng Anh, tính có lý do của các thuật ngữ này dựa trên các đặc điểm cơ bản được dùng làm...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Hà (2022)

 • Các phương thức biểu đạt gấp bội trong tiếng Việt và tiếng Hán có những điểm tương đồng, nhưng cũng tồn tại nhiều điểm khác biệt, khiến người học thường mắc lỗi sai khi sử dụng hoặc chuyển dịch Hán - Việt. Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu bản thể về tiếng Hán đã có, bài viết này tổng hợp phân tích các phương thức biểu đạt gấp bội trong tiếng Hán, đồng thời đưa ra cách dịch tương ứng trong tiếng Việt, nhằm giúp người học có thể sử dụng và chuyển dịch chính xác các phương thức biểu đạt trong tiếng Hán sang tiếng Việt và ngược lại.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Văn Lực (2022)

 • Thuật ngữ “nhân cách” bắt nguồn từ chữ “Persona” trong tiếng Hy Lạp cổ đại, dùng để chỉ mặt nạ của diễn viên sân khấu cổ đại, tiếp đến dùng để chỉ bản thân người diễn viên và các vai mà người đó đóng. Sau đó, nó dùng để chỉ vai trò thực sự của con người trong xã hội. Hiện nay, chưa có định nghĩa thống nhất về nhân cách, nhưng về cơ bản, nhân cách được coi là hệ thống các giá trị xã hội nằm trong con người, là những thuộc tính tâm lý ổn định của cá nhân, hay là tổ hợp đạo đức và năng lực trong con người.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Thị Thanh Mai (2020-04)

 • "Dược tính ca quát" là văn bản Hán Nôm giàu giá trị ứng dụng, được đông đảo lương y, nhà sư đương thời sử dụng làm công cụ học tập tri thức y học cổ truyền, khám chữa, phỏng trị bệnh. Văn bản hiện đang được lưu giữ tại kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm với 7 kí hiệu sách khác nhau (DTCQ VHv.515, VHv.518, VHv.536, VHv.519, VHv.1207, VHb. 209, VNv.274). Qua khảo cứu, chúng tôi nhận thấy nhóm văn bản này vừa có những mục/phần chung vừa có những mục/phần riêng. Xét về mặt tổ chức văn bản, có thể gọi những mục/phần chung là cấu trúc phần chung, những mục/phần riêng còn được gọi là cấu trúc phần riêng, (giữa các mục/phần chung, riêng lại có mối liên quan, thống nhất trong chỉnh thể mang ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngô, Thị Dạ Thảo (2020-04)

 • This study investigates attitudes of students who come from remote areas who do not have many advantages in learning from the beginning. They were interested in learning maths instead of English. The purpose of this paper is to find out whether difficult living condition affects some points of view in learning English and how to change their attitudes toward the studies of English. An attitude questionnaire and a semi-structure about interest towards English language, self motivation to study English and the importance of English in future jobs were used for Vietnamese students in high school to examine their changes. The findings showed that there is a significant change in students...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tạ, Nhật Ánh (2022)

 • Nghiên cứu tập trung tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng các mối quan hệ và trạng thái khoẻ mạnh tinh thần của sinh viên, trong bối cảnh sinh viên học tập trực tuyến do tác động của đại dịch Covid-19. Kết quả cho thấy (1) có mối tương quan thuận và chặt giữa trạng thái khoẻ mạnh tinh thần với chất lượng các mối quan hệ của nhóm sinh viên tham gia khảo sát; (2) có sự khác biệt giữa sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 4 về trạng thái khoẻ mạnh tinh thần; (3) chất lượng các mối quan hệ có ảnh hưởng đến cảm xúc của sinh viên. Kết quả nghiên cứu là những dữ liệu cần thiết cho các nhà trường, nhà giáo dục, nhà hoạt động trong lĩnh vực tâm lý học đường và sức khoẻ tinh thần có những chăm sóc, ca...