Browsing by Author Trần, Đăng Khâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_G0_19536.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Nam; Vương, Trọng Nghĩa; Nguyễn, Sơn; Nguyễn, Đức Hiển; Trần, Đăng Khâm (2003)

 • Nội dung được trình bày theo trình tự đi từ những vấn đề chung nhất về thị trường chứng khoán, như giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và phân loại chứng khoán theo những tiêu thức khác nhau đến việc mô tả giao dịch hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán...

 • luan van .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Linh, Đức Hoà;  Advisor: Trần, Đăng Khâm (2015)

 • Hệ thống hóa các lý thuyết liên quan tới phát triển dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng các dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ trong giai đoạn 2010–2014. Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ trong tời gian tới.

Browsing by Author Trần, Đăng Khâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_G0_19536.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Nam; Vương, Trọng Nghĩa; Nguyễn, Sơn; Nguyễn, Đức Hiển; Trần, Đăng Khâm (2003)

 • Nội dung được trình bày theo trình tự đi từ những vấn đề chung nhất về thị trường chứng khoán, như giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán và phân loại chứng khoán theo những tiêu thức khác nhau đến việc mô tả giao dịch hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán...

 • luan van .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Linh, Đức Hoà;  Advisor: Trần, Đăng Khâm (2015)

 • Hệ thống hóa các lý thuyết liên quan tới phát triển dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng các dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ trong giai đoạn 2010–2014. Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển dịch vụ Ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Láng Hạ trong tời gian tới.