Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59
 • 00050005882.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Liêm;  Advisor: Trần, Anh Tài (2015)

 • Chiến lược là sự tìm kếm vị thế cạnh tranh thuận lợi trong ngành, đấu trường chính của các cuộc cạnh tranh nhằm mục đich tạo lập một vị thế thuận lợi và bền vững trước những sức ép quyết định sự cạnh tranh trong ngành. Chiến lược giúp con người định hướng rõ tầm nhìn chiến lược và sứ mạng, nhiệm cụ của mình.

 • 00050007185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Công Quân;  Advisor: Trần, Anh Tài (2015)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến kinh doanh của công ty. Đề xuất các chiến lược kinh doanh và giải pháp để thực thi chiến lược của công ty đến năm 2020.

 • 00050007185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Công Quân;  Advisor: Trần, Anh Tài (2015)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý thuyết về kênh phân phối sản phẩm. - Phân tích, đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Dược phẩm AAA thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty. Từ đó chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong việc phân phối sản phẩm của công ty.

 • 00050007124(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Công Cường;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển trong doanh nghiệp. Nghiên cứu tìm hiểu, thực hiện chiến lược phát triển tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Đánh giá các ƣu nhược điểm các chiến lược phát triển. Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy.

 • 00050009412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Tùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Chương 4: Đề xuất và lựa chọn chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương...

 • V_L0_00412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thụ;  Advisor: Trần, Anh Tài (2004)

 • Nêu một số vấn đề lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nghiên cứu thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn ở tỉnh Thanh Hoá. Đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

 • Bai 2. Tran Anh Tai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2009)

 • Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của thực trạng chưa gắn kết giữa nhà đào tạo với nhà sử dụng giữa nhà trường với xã hội không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường mà còn, thậm chí quan trọng hơn phải nhìn từ phía các nhà sử dụng, từ phía xã hội.

 • V_L0_02388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy Hòa;  Advisor: Trần, Anh Tài (2009)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về lao động, việc làm, thất nghiệp, giải quyết việc làm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tìm hiểu, phân tích những yếu tố tác động đến giải quyết việc làm: tài nguyên thiên nhiên, dân số, khoa học công nghệ, sự phát triển của thị trường hàng hoá sức lao động và chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động để thấy được thực trạng giải quyết việc làm ở Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ...

 • Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài (2005)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • 00050003137_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • - Luận giải được hệ thống chính sách tín dụng sinh viên - Nghiên cứu được kinh nghiệm chính sách tín dụng sinh viên của các nước trên thế giới - Đánh giá sát thực về thực trạng thực hiện chính sách tín dụng sinh viên ở Việt Nam - Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách tín dụng sinh viên

 • 00050009035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thành Nam;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Đã bổ sung và hệ thống hóa cơ sở lý luận, làm rõ bản chất, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính; tổng kết bài học kinh nghiệm của một số nước về cơ chế quản lý tài chính; đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. - Phân tích thực trạng Nghị quyết 77 của Chính phủ và tác động của Nghị quyết 77 đến hoạt động giáo dục đại học của các trường. Cụ thể, Nghị quyết tạo tiền đề thúc đẩy sự đa dạng hóa hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu, các trường nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn tài chính để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên; nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Luận văn cũng chỉ ra những điểm còn hạn ...

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp

Browsing by Author Trần, Anh Tài

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59
 • 00050005882.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Liêm;  Advisor: Trần, Anh Tài (2015)

 • Chiến lược là sự tìm kếm vị thế cạnh tranh thuận lợi trong ngành, đấu trường chính của các cuộc cạnh tranh nhằm mục đich tạo lập một vị thế thuận lợi và bền vững trước những sức ép quyết định sự cạnh tranh trong ngành. Chiến lược giúp con người định hướng rõ tầm nhìn chiến lược và sứ mạng, nhiệm cụ của mình.

 • 00050007185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Công Quân;  Advisor: Trần, Anh Tài (2015)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến kinh doanh của công ty. Đề xuất các chiến lược kinh doanh và giải pháp để thực thi chiến lược của công ty đến năm 2020.

 • 00050007185.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Công Quân;  Advisor: Trần, Anh Tài (2015)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý thuyết về kênh phân phối sản phẩm. - Phân tích, đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Dược phẩm AAA thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty. Từ đó chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong việc phân phối sản phẩm của công ty.

 • 00050007124(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Công Cường;  Advisor: Trần, Anh Tài (2016)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về chiến lược phát triển trong doanh nghiệp. Nghiên cứu tìm hiểu, thực hiện chiến lược phát triển tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Đánh giá các ƣu nhược điểm các chiến lược phát triển. Đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển tại Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy.

 • 00050009412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Tùng;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Chương 2: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương. Chương 4: Đề xuất và lựa chọn chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương...

 • V_L0_00412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thụ;  Advisor: Trần, Anh Tài (2004)

 • Nêu một số vấn đề lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Nghiên cứu thực trạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn ở tỉnh Thanh Hoá. Đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.

 • Bai 2. Tran Anh Tai.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Anh Tài (2009)

 • Bài viết làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa nhà trường và xã hội, giữa nhà đào tạo và nhà sử dụng trong đào tạo đại học ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự lỏng lẻo và chưa gắn chặt của các mối quan hệ này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần làm cho sản phẩm đào tạo của các trường đại học đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của thực trạng chưa gắn kết giữa nhà đào tạo với nhà sử dụng giữa nhà trường với xã hội không thể chỉ nhìn từ phía nhà trường mà còn, thậm chí quan trọng hơn phải nhìn từ phía các nhà sử dụng, từ phía xã hội.

 • V_L0_02388.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thúy Hòa;  Advisor: Trần, Anh Tài (2009)

 • Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về lao động, việc làm, thất nghiệp, giải quyết việc làm trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tìm hiểu, phân tích những yếu tố tác động đến giải quyết việc làm: tài nguyên thiên nhiên, dân số, khoa học công nghệ, sự phát triển của thị trường hàng hoá sức lao động và chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, nhu cầu sử dụng lao động để thấy được thực trạng giải quyết việc làm ở Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho người lao động ở tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện ...

 • Giải quyết việc làm trong quá trình phát triền kinh tế.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thành Chung;  Advisor: Trần, Anh Tài (2005)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề giải quyết việc làm. Phân tích thực trạng và những nhân tố tác động đến giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tìm hiểu những mặt ưu điểm và hạn chế của công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ 2000 - 2004. Đưa ra những dự báo về vấn đề lao động - việc làm, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp cụ thể nhằm từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • 00050003137_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Anh Tài (2014)

 • - Luận giải được hệ thống chính sách tín dụng sinh viên - Nghiên cứu được kinh nghiệm chính sách tín dụng sinh viên của các nước trên thế giới - Đánh giá sát thực về thực trạng thực hiện chính sách tín dụng sinh viên ở Việt Nam - Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện chính sách tín dụng sinh viên

 • 00050009035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thành Nam;  Advisor: Trần, Anh Tài (2018)

 • - Đã bổ sung và hệ thống hóa cơ sở lý luận, làm rõ bản chất, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính; tổng kết bài học kinh nghiệm của một số nước về cơ chế quản lý tài chính; đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. - Phân tích thực trạng Nghị quyết 77 của Chính phủ và tác động của Nghị quyết 77 đến hoạt động giáo dục đại học của các trường. Cụ thể, Nghị quyết tạo tiền đề thúc đẩy sự đa dạng hóa hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu, các trường nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn tài chính để tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên; nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Luận văn cũng chỉ ra những điểm còn hạn ...

 • 00050010135.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Trung;  Advisor: Trần, Anh Tài; Trần, Văn Tùng (2019)

 • Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong xu hướng phát triển của giáo dục đại học hiện đại. Phân tích, đánh giá thực trạng liên kết giữa các Trường đại học trực thuộc Bộ Công thương với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn , chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ƣơm doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết giữa các trường đại học của Bộ Công Thương với doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,chuyển giao công nghệ và xây dựng vườn ươm doanh nghiệp