Browsing by Author Trần, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 121
 • V_L0_02156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lanh;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường trung học phổ thông. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt Thủy Nguyên, Hải Phòng 5 năm trở lại đây (2003-2008). Trên cơ sở các nguyên tắc đề xuất, đưa ra một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt: nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về công tác xây dựng tập thể học sinh; kế hoạch hóa và xây dựng các chương trình quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh; tạo lập mạng lưới giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu quả; phát huy vai trò tự quản của học sinh trong xây dựng t...

 • 00050004325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Làm rõ thêm những vấn đề lý luận về hòa giải, phân tích làm rõ nội dung của chế định hòa giải vụ việc dân sự trong BLTTDS, văn bản hướng dẫn cũng như thực hiện áp dụng những quy định này, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải trong TTDS. Những điểm sau đây là đóng góp mới về luận cứ khoa học và thực tiễn của Luận văn: - Nhận diện những tồn tại, bất cập của các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự và tìm ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự. - Luận giải và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hòa giải và chế định hoà giải vụ việc dân sự; - Đánh giá đầy đủ thực ...

 • 00050010652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2020)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn gốc, khái niệm, bản chất, giá trị pháp lý của vi bằng; nghiên cứu việc lập và sử dụng vi bằng ở Việt Nam; kinh nghiệm một số quốc gia trong việc quy định việc xác lập vi bằng của Thừa phát lại (TPL). Đánh giá thực trạng pháp luật về vi bằng và việc lập vi bằng của TPL trong thời gian thí điểm và áp dụng chính thức ở Việt Nam. Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế và biện pháp bảo đảm thực hiện đối với vi bằng và việc lập vi bằng trong bối cảnh cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050009382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về cơ chế ISDS, trong đó tổng kết được nội dung các học thuyết hiện đại về vấn đề này và việc áp dụng chúng ở trên thế giới; Phát hiện và khái quát hóa về mô hình và sự vận động của cơ chế ISDS cũng như sự thay đổi của nó trong lịch sử; Phân tích, đánh giá pháp luật quốc tế về cơ chế ISDS và phát hiện xu hướng vận động của chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phát triển thêm một bước trong việc nghiên cứu thực tiễn quốc tế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, làm nổi bật được kinh nghiệm về vấn đề này của các nước đang phát triển có điều kiện kinh tế - xã hội gần với Việt Nam; Tổng kết, so sánh pháp...

 • 01050001551_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thị Thu;  Advisor: Lê, Văn Thăng; Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 2. Đặc điểm cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam và vấn đề phát triển nông - lâm nghiệp. Chương 3. Đánh giá cảnh quan và đề xuất định hướng phát triển nông - lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam

Browsing by Author Trần, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 121
 • V_L0_02156.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lanh;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh ở trường trung học phổ thông. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh trường THPT Lý Thường Kiệt Thủy Nguyên, Hải Phòng 5 năm trở lại đây (2003-2008). Trên cơ sở các nguyên tắc đề xuất, đưa ra một số biện pháp quản lý của hiệu trưởng ở trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt: nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về công tác xây dựng tập thể học sinh; kế hoạch hóa và xây dựng các chương trình quản lý công tác xây dựng tập thể học sinh; tạo lập mạng lưới giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu quả; phát huy vai trò tự quản của học sinh trong xây dựng t...

 • 00050004325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Làm rõ thêm những vấn đề lý luận về hòa giải, phân tích làm rõ nội dung của chế định hòa giải vụ việc dân sự trong BLTTDS, văn bản hướng dẫn cũng như thực hiện áp dụng những quy định này, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hòa giải nhằm nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải trong TTDS. Những điểm sau đây là đóng góp mới về luận cứ khoa học và thực tiễn của Luận văn: - Nhận diện những tồn tại, bất cập của các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự và tìm ra những giải pháp hoàn thiện các quy định của BLTTDS về hòa giải vụ việc dân sự. - Luận giải và làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về hòa giải và chế định hoà giải vụ việc dân sự; - Đánh giá đầy đủ thực ...

 • 00050010652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Trần, Anh Tuấn (2020)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận về nguồn gốc, khái niệm, bản chất, giá trị pháp lý của vi bằng; nghiên cứu việc lập và sử dụng vi bằng ở Việt Nam; kinh nghiệm một số quốc gia trong việc quy định việc xác lập vi bằng của Thừa phát lại (TPL). Đánh giá thực trạng pháp luật về vi bằng và việc lập vi bằng của TPL trong thời gian thí điểm và áp dụng chính thức ở Việt Nam. Kiến nghị những giải pháp hoàn thiện thể chế và biện pháp bảo đảm thực hiện đối với vi bằng và việc lập vi bằng trong bối cảnh cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050009382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2018)

 • Làm rõ hơn những vấn đề lý luận về cơ chế ISDS, trong đó tổng kết được nội dung các học thuyết hiện đại về vấn đề này và việc áp dụng chúng ở trên thế giới; Phát hiện và khái quát hóa về mô hình và sự vận động của cơ chế ISDS cũng như sự thay đổi của nó trong lịch sử; Phân tích, đánh giá pháp luật quốc tế về cơ chế ISDS và phát hiện xu hướng vận động của chúng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phát triển thêm một bước trong việc nghiên cứu thực tiễn quốc tế phòng ngừa, giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và nhà đầu tư nước ngoài, làm nổi bật được kinh nghiệm về vấn đề này của các nước đang phát triển có điều kiện kinh tế - xã hội gần với Việt Nam; Tổng kết, so sánh pháp...

 • 01050001551_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Thị Thu;  Advisor: Lê, Văn Thăng; Trần, Anh Tuấn (2014)

 • Chương 1. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 2. Đặc điểm cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam và vấn đề phát triển nông - lâm nghiệp. Chương 3. Đánh giá cảnh quan và đề xuất định hướng phát triển nông - lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam