Browsing by Author Trần, Chi Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn (2005)

 • Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chối

 • V_L2_00628_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn (2005)

 • Electronic Resources; 211 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đ (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội

Browsing by Author Trần, Chi Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L2_00628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn (2005)

 • Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chối

 • V_L2_00628_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến, Người hướng dẫn; Nguyễn, Hồng Cổn, Người hướng dẫn (2005)

 • Electronic Resources; 211 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt; Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đ (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5.04.08 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội