Browsing by Author Trần, Danh Lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • nang_cao_chat_luong_gdqpan_cho_sv_o_ttgdqpandhqghn.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Danh Lực (2016)

  • Ý thức rõ điều đó, những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trải qua 12 năm thành lập, Trung tâm đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 10 vạn lượt sinh viên với chất lượng tốt;đồng thời, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và thực hiện tốt công tác quân sự địa phương.Ghi nhận những kết quả đó, Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014),cùng nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Browsing by Author Trần, Danh Lực

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • nang_cao_chat_luong_gdqpan_cho_sv_o_ttgdqpandhqghn.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Trần, Danh Lực (2016)

  • Ý thức rõ điều đó, những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên của Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trải qua 12 năm thành lập, Trung tâm đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 10 vạn lượt sinh viên với chất lượng tốt;đồng thời, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và thực hiện tốt công tác quân sự địa phương.Ghi nhận những kết quả đó, Trung tâm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014),cùng nhiều Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.