Browsing by Author Trần, Diệu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050010331.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân (2019)

 • Hệ thống hóa và Làm rõ hơn một số vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Tiêu chí đánh giá về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Xác định hạn chế và nguyên nhân về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Mục tiêu phát triển của Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian tới. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - C...

 • 00050002469.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương (2013)

 • Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chế độ bầu cử; cơ chế đại diện, phương thức thực hiện quyền bầu cử, ứng cử; phương thức tiến hành bầu cử… để góp phần hoàn thiện các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân (ĐB HĐND). Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc tổ chức bầu cử các khóa QH làm cơ sở cho việc hoàn thiện chế độ bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND. Nghiên cứu các phương thức bầu cử và làm rõ những nét đặc thù trong chế độ bầu cử ĐB của các nước để tham khảo và chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về chế độ bầu cử của Việt Nam - Những bất cập, tồn tại và nguyên nhân....

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Kim Tiến; Vũ, Thị Ngoan; Nguyễn, Thị Thanh Tâm; Trần, Diệu Hương; Chu, Ngọc Diệp (2022)

 • Từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, hội nhập quốc tế dần trở thành xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của toàn cầu. Việt Nam trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc đấu tranh giành độc lập, đời sống nhân dân bị tổn thất nặng nề, tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giai đoạn từ 1976-1986, thời kỳ được xem là khủng hoảng kinh tế, đất nước bị trì trệ do mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra liên tục mà không có sự cải thiện. Đói nghèo là vấn đề bức xúc của cả xã hội, là sự cản trở rất lớn tới con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổ...

 • 00050003988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2020-04-02)

 • Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010. Chỉ ra những cơ hội, thách thức trong việc quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế. Dự báo triển vọng nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành Y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

Browsing by Author Trần, Diệu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050010331.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Đinh, Thị Thanh Vân (2019)

 • Hệ thống hóa và Làm rõ hơn một số vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Tiêu chí đánh giá về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Xác định hạn chế và nguyên nhân về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Mục tiêu phát triển của Vietcombank – Chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian tới. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - C...

 • 00050002469.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương (2013)

 • Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chế độ bầu cử; cơ chế đại diện, phương thức thực hiện quyền bầu cử, ứng cử; phương thức tiến hành bầu cử… để góp phần hoàn thiện các văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân (ĐB HĐND). Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn việc tổ chức bầu cử các khóa QH làm cơ sở cho việc hoàn thiện chế độ bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND. Nghiên cứu các phương thức bầu cử và làm rõ những nét đặc thù trong chế độ bầu cử ĐB của các nước để tham khảo và chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về chế độ bầu cử của Việt Nam - Những bất cập, tồn tại và nguyên nhân....

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Kim Tiến; Vũ, Thị Ngoan; Nguyễn, Thị Thanh Tâm; Trần, Diệu Hương; Chu, Ngọc Diệp (2022)

 • Từ những thập niên cuối của thế kỷ XX, hội nhập quốc tế dần trở thành xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của toàn cầu. Việt Nam trong giai đoạn này còn gặp nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc đấu tranh giành độc lập, đời sống nhân dân bị tổn thất nặng nề, tình trạng đói nghèo ngày càng gia tăng. Đặc biệt, giai đoạn từ 1976-1986, thời kỳ được xem là khủng hoảng kinh tế, đất nước bị trì trệ do mô hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp, tình trạng đói nghèo vẫn diễn ra liên tục mà không có sự cải thiện. Đói nghèo là vấn đề bức xúc của cả xã hội, là sự cản trở rất lớn tới con đường phát triển của đất nước. Vì vậy, theo xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổ...

 • 00050003988.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Diệu Hương;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2020-04-02)

 • Phân tích thực trạng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010. Chỉ ra những cơ hội, thách thức trong việc quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế. Dự báo triển vọng nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành y tế ở Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý nguồn vốn ODA thuộc CTMTQG của ngành Y tế ở Việt Nam trong thời gian tới.