Browsing by Author Trần, Duy Thức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050004243.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Duy Thức;  Advisor: Công Thanh (2019)

 • Trình bày về lịch sử của đồng hóa số liệu, tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đồng hóa số liệu Radar bằng phương pháp 3DVAR trong mô hình số. Khái quát về mô hình WRF, hệ thống đồng hóa 3DVAR trong mô hình WRF, vai trò của tương quan sai số trường nền và phương pháp xử lý số liệu Radar trước khi đưa vào quá trình đồng hóa. Chương này cũng nêu lên các nguồn số liệu sử dụng trong luận văn, quy trình chạy đồng hóa với các chế độ khác nhau và phương pháp đánh giá kết quả dự báo của mô hình.Trình bày các kết quả về những ảnh hưởng của đồng hóa đến trường ban đầu. So sánh kết quả trước, sau đồng hóa cho đợt mưa lớn điển hình và đánh giá sai số cho một số đợt mưa lớn n...

 • 4336-49-9138-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Duy Thức; Công, Thanh (2018)

 • Bài báo này sử dụng mô hình WRF độ phân giải cao mô phỏng một số đợt mưa lớn mùa hè tại khu vực TP. Hồ Chí Minh qua việc sử dụng số liệu Radar để đồng hóa trường ban đầu bằng phương pháp 3DVAR, các thử nghiệm WRF3Dvar được chạy mô phỏng với 2 chế độ là khởi động lạnh (cold start) và khởi động ấm (warm start) kết hợp với 3 phương án đồng hóa: chỉ độ phản hồi; độ phản hồi và gió xuyên tâm; độ phản hồi, gió xuyên tâm và dữ liệu GTS.Trường nền được sử dụng là CV7 được tạo ra từ các dự báo trong 6 tháng tại khu vực Nam Bộ. Số liệu Radar trước khi đưa vào mô hình được kiểm định chất lượng (quanlity control) và tỉa thưa (thinning data) nhằm loại bỏ nhiễu cũng như cung cấp trường quan trắc ba...

 • 4331-49-9128-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Võ, Thị Nguyên; Trần, Duy Thức (2018)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm TITAN để nhận dạng, theo dõi, phân tích tức thời dông cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thuật toán Tstorms2Symprod trong phần mềm TITAN được sử dụng để xác định ổ dông và sự di chuyển ổ dông trong 1 giờ tới, thông qua độ phản hồi vô tuyến của ra đa Nhà Bè thời gian thực, dựa trên véc tơ làm trơn TREC. Việc tích phân theo thời gian sử dụng các sơ đồ bán thời gian Lagrange. Các sơ đồ tích phân này trong 60 phút cho ra 10 dự báo cách nhau khoảng 6 phút/ lần. Kết quả của phần mềm được kiểm chứng với số liệu quan trắc tại trạm, sản phẩm Cmax (độ phản hồi vô tuyến cực đại của ra đa) và ảnh mây vệ tinh Himawari-8. Nghiên cứu cho t...

Browsing by Author Trần, Duy Thức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 01050004243.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Duy Thức;  Advisor: Công Thanh (2019)

 • Trình bày về lịch sử của đồng hóa số liệu, tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đồng hóa số liệu Radar bằng phương pháp 3DVAR trong mô hình số. Khái quát về mô hình WRF, hệ thống đồng hóa 3DVAR trong mô hình WRF, vai trò của tương quan sai số trường nền và phương pháp xử lý số liệu Radar trước khi đưa vào quá trình đồng hóa. Chương này cũng nêu lên các nguồn số liệu sử dụng trong luận văn, quy trình chạy đồng hóa với các chế độ khác nhau và phương pháp đánh giá kết quả dự báo của mô hình.Trình bày các kết quả về những ảnh hưởng của đồng hóa đến trường ban đầu. So sánh kết quả trước, sau đồng hóa cho đợt mưa lớn điển hình và đánh giá sai số cho một số đợt mưa lớn n...

 • 4336-49-9138-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Duy Thức; Công, Thanh (2018)

 • Bài báo này sử dụng mô hình WRF độ phân giải cao mô phỏng một số đợt mưa lớn mùa hè tại khu vực TP. Hồ Chí Minh qua việc sử dụng số liệu Radar để đồng hóa trường ban đầu bằng phương pháp 3DVAR, các thử nghiệm WRF3Dvar được chạy mô phỏng với 2 chế độ là khởi động lạnh (cold start) và khởi động ấm (warm start) kết hợp với 3 phương án đồng hóa: chỉ độ phản hồi; độ phản hồi và gió xuyên tâm; độ phản hồi, gió xuyên tâm và dữ liệu GTS.Trường nền được sử dụng là CV7 được tạo ra từ các dự báo trong 6 tháng tại khu vực Nam Bộ. Số liệu Radar trước khi đưa vào mô hình được kiểm định chất lượng (quanlity control) và tỉa thưa (thinning data) nhằm loại bỏ nhiễu cũng như cung cấp trường quan trắc ba...

 • 4331-49-9128-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Võ, Thị Nguyên; Trần, Duy Thức (2018)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm TITAN để nhận dạng, theo dõi, phân tích tức thời dông cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thuật toán Tstorms2Symprod trong phần mềm TITAN được sử dụng để xác định ổ dông và sự di chuyển ổ dông trong 1 giờ tới, thông qua độ phản hồi vô tuyến của ra đa Nhà Bè thời gian thực, dựa trên véc tơ làm trơn TREC. Việc tích phân theo thời gian sử dụng các sơ đồ bán thời gian Lagrange. Các sơ đồ tích phân này trong 60 phút cho ra 10 dự báo cách nhau khoảng 6 phút/ lần. Kết quả của phần mềm được kiểm chứng với số liệu quan trắc tại trạm, sản phẩm Cmax (độ phản hồi vô tuyến cực đại của ra đa) và ảnh mây vệ tinh Himawari-8. Nghiên cứu cho t...