Browsing by Author Trần, Hữu Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000866_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Hữu Bắc;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2012)

  • Tổng quan về hệ thông tin địa lý; khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho thủy lợi: Thiết kế cơ sở dữ liệu thủy lợi; thiết kế hệ thống thông tin thủy lợi; tổng quan v (...)

Browsing by Author Trần, Hữu Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050000866_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Hữu Bắc;  Advisor: Nguyễn, Hữu Điển (2012)

  • Tổng quan về hệ thông tin địa lý; khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thông tin địa lý và ứng dụng của hệ thông tin địa lý. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho thủy lợi: Thiết kế cơ sở dữ liệu thủy lợi; thiết kế hệ thống thông tin thủy lợi; tổng quan v (...)