Browsing by Author Trần, Hữu Huỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • KL00021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.

 • KY_02088.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Huỳnh (2011)

 • Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin - Thư viện trong xu thế hội nhập và phát triển cần nhấn mạnh và khẳng định đội ngũ cán bộ TT-TV ở những điểm sau: Nhìn chung đội ngũ cán bộ TT-TV được đào tạo bài bản, tiếp cận được những vấn đề mới, hiện đại của ngành, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Có nhiều cán bộ sử dụng máy tính thành thạo phục vụ cho hoạt động TT-TV. Phần lớn cán bộ yêu nghề và tận tụy với nghề, an tâm công tác. Tuy nhhiên cán bộ còn bộc lộ những hạn chế: thiếu tính chủ động trong công việc, kỹ năng tay nghề chưa thuần thục còn nhiều ngỡ ngàng nhất là đối với sinh viên mới ra trường...

 • KL00085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2010)

 • Tìm hiểu và triển khai phần mềm quản trị thư viện ILib là việc làm cần thiết, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện xu thế phát triển của Trung tâm.; Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm ILIB tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 3. Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản trị thư viện ILIB tại Trung tâm Thông tin trong thời gian tới.

 • KL00098.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Hường;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2011)

 • Chương 1: Khái quát về thư viện số và tìm hiểu về thư viện số thế giới (World Digital Library). Chương 2: Thực trạng công tác thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thư viện sốở Thư viện Quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.

 • KL00024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tươi;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Tìm hiểu công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội; Các yếu tố tham gia vào hoạt động thông tin và công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm; Khảo sát các cách thức, biện pháp mà Trung tâm đã thực hiện nhằm nâng cao kiến thức thông tin cho người dùng tin của mình (công tác đào tạo người dùng tin).

 • KL00089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Thị Diệp; Trần, Hữu Huỳnh (2012)

 • Làm rõ vai trò nguồn tài liệu “xám” hiện nay nói chung và đối với công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo của trường đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng. Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ thông tin (SP&DVTT) nguồn tài liệu “xám” đã và đang phục vụ người dùng tin tại Trung tâm thông tin- Thư viện Đại học Xây dựng Hà Nội. Những ưu điểm và hạn chế của SP&DVTT tài liệu “xám” trong hoạt động TT-TV của Trung tâm. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng SP&DVTT tài liệu “xám”.

 • KL00127.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Tâm;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2013)

 • Chương 1: Khái quát về thư viện Quân đội. Chương 2: Công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu của thư viện Trung ương Quân đội. Chương 3: Một số giải pháp công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu trong thời gian tới.

 • KY_03518.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Hữu Huỳnh (2001)

 • Bài viết đã chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình dạy học. Từ đó, tác giả mạnh dạn đề xuất đổi mới phương pháp đào tạo ngành thông tin - thư viện cần cải tiến theo phương pháp giảng dạy, tăng cường phân tích bài giảng theo sơ đồ, trao đổi thảo luận tại lớp, thảo luận tổ nhóm...

Browsing by Author Trần, Hữu Huỳnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • KL00021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.

 • KY_02088.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Hữu Huỳnh (2011)

 • Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ Thông tin - Thư viện trong xu thế hội nhập và phát triển cần nhấn mạnh và khẳng định đội ngũ cán bộ TT-TV ở những điểm sau: Nhìn chung đội ngũ cán bộ TT-TV được đào tạo bài bản, tiếp cận được những vấn đề mới, hiện đại của ngành, vững về chuyên môn nghiệp vụ. Có nhiều cán bộ sử dụng máy tính thành thạo phục vụ cho hoạt động TT-TV. Phần lớn cán bộ yêu nghề và tận tụy với nghề, an tâm công tác. Tuy nhhiên cán bộ còn bộc lộ những hạn chế: thiếu tính chủ động trong công việc, kỹ năng tay nghề chưa thuần thục còn nhiều ngỡ ngàng nhất là đối với sinh viên mới ra trường...

 • KL00085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2010)

 • Tìm hiểu và triển khai phần mềm quản trị thư viện ILib là việc làm cần thiết, từ đó giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện xu thế phát triển của Trung tâm.; Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm ILIB tại Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chương 3. Một số nhận xét và giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm quản trị thư viện ILIB tại Trung tâm Thông tin trong thời gian tới.

 • KL00098.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thu Hường;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2011)

 • Chương 1: Khái quát về thư viện số và tìm hiểu về thư viện số thế giới (World Digital Library). Chương 2: Thực trạng công tác thư viện số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thư viện sốở Thư viện Quốc gia Việt Nam trong thời gian tới.

 • KL00024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tươi;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Tìm hiểu công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội; Các yếu tố tham gia vào hoạt động thông tin và công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm; Khảo sát các cách thức, biện pháp mà Trung tâm đã thực hiện nhằm nâng cao kiến thức thông tin cho người dùng tin của mình (công tác đào tạo người dùng tin).

 • KL00089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Thị Diệp; Trần, Hữu Huỳnh (2012)

 • Làm rõ vai trò nguồn tài liệu “xám” hiện nay nói chung và đối với công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo của trường đại học Xây dựng Hà Nội nói riêng. Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ thông tin (SP&DVTT) nguồn tài liệu “xám” đã và đang phục vụ người dùng tin tại Trung tâm thông tin- Thư viện Đại học Xây dựng Hà Nội. Những ưu điểm và hạn chế của SP&DVTT tài liệu “xám” trong hoạt động TT-TV của Trung tâm. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng SP&DVTT tài liệu “xám”.

 • KL00127.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Tâm;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2013)

 • Chương 1: Khái quát về thư viện Quân đội. Chương 2: Công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu của thư viện Trung ương Quân đội. Chương 3: Một số giải pháp công tác tổ chức và bảo quản vốn tài liệu trong thời gian tới.

 • KY_03518.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Hữu Huỳnh (2001)

 • Bài viết đã chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong quá trình dạy học. Từ đó, tác giả mạnh dạn đề xuất đổi mới phương pháp đào tạo ngành thông tin - thư viện cần cải tiến theo phương pháp giảng dạy, tăng cường phân tích bài giảng theo sơ đồ, trao đổi thảo luận tại lớp, thảo luận tổ nhóm...