Browsing by Author Trần, Huy Hổ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • DT_00643.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Trần, Huy Hổ; Nguyễn, Thuỷ Thanh; Phan, Ngọc Vinh (2006)

  • Tập trung nghiên cứu về mặt lý thuyết một vài mô hình toán học, nhằm mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong không khí, trong môi trường nước. Qua đó, thấy sự liên quan chặt chẽ giữa những hiện tượng xói lở bờ biển với những khu rừng ngập mặn và đề xuất một mô hình toán học nghiên cứu sự phát triển của rừng ngập mặn thông qua sự lan toả của sóng biển, của đất, của nước và của hạt cây trong khu vực có rừng Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Giải số bài toán dòng chảy hai chiều với số liệu giả định, từ đó xác định mức độ ô nhiễm môi trường khi có chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp đang vận hành Xây dựng mô hình toán học về sự lan toả cây giống trong một khu rừng ng...

Browsing by Author Trần, Huy Hổ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • DT_00643.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Trần, Huy Hổ; Nguyễn, Thuỷ Thanh; Phan, Ngọc Vinh (2006)

  • Tập trung nghiên cứu về mặt lý thuyết một vài mô hình toán học, nhằm mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong không khí, trong môi trường nước. Qua đó, thấy sự liên quan chặt chẽ giữa những hiện tượng xói lở bờ biển với những khu rừng ngập mặn và đề xuất một mô hình toán học nghiên cứu sự phát triển của rừng ngập mặn thông qua sự lan toả của sóng biển, của đất, của nước và của hạt cây trong khu vực có rừng Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Giải số bài toán dòng chảy hai chiều với số liệu giả định, từ đó xác định mức độ ô nhiễm môi trường khi có chất thải từ một nhà máy, xí nghiệp đang vận hành Xây dựng mô hình toán học về sự lan toả cây giống trong một khu rừng ng...