Browsing by Author Trần, Khánh Đức , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 00050001013_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tô, Thị Phương Lan;  Advisor: Trần, Khánh Đức , người hướng dẫn (2011)

  • 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu các cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và quản lý quá trình đào tạo. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường Đại học Điện lực trong những năm qua. Đề xuất một số biện pháp quản lý đ (...); Electronic Resources

Browsing by Author Trần, Khánh Đức , người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
  • 00050001013_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Tô, Thị Phương Lan;  Advisor: Trần, Khánh Đức , người hướng dẫn (2011)

  • 89 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu các cơ sở lý luận về quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và quản lý quá trình đào tạo. Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học ở trường Đại học Điện lực trong những năm qua. Đề xuất một số biện pháp quản lý đ (...); Electronic Resources