Browsing by Author Trần, Khắc Hiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • DT_00944.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Khắc Hiệp; Bùi, Ngọc Dung; Lê, Văn Thiện (2008)

 • Điều tra tình hình sản xuất rau và rau an toàn của một số xã thuộc các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh (về diện tích, năng suất, sản lượng, tiêu thụ...). Điều tra thực địa, lẫy mẫu đất nước rau để phân tích đánh giá về môi trường trồng rau, đặc biệt là rau an toàn. Phân tích và thu được các thông số cơ bản của môi trường đất, nước và sản phẩm rau và đưa ra nhận xét về chất lượng môi trường. Đề xuất các giải pháp tổng hợp để sản xuất rau an toàn: về kỹ thuật: tiếp cận phương pháp "hỏi cây" để bón phân, tưới nước; về kinh tế, tiêu thụ sản phẩm : thành lập các trung tâm tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu ; về chính sách: quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, đầu tư cơ sở hạ tầng...

 • DT_00641.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hải; Trần, Khắc Hiệp (2006)

 • Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nước của vùng trồng rau, hoa xã Tây Tựu huyện Từ Liêm, Hà Nội. Điều tra những ảnh hưởng của sự ô nhiễm do hoạt động sản xuất đến sức khoẻ của người lao động vùng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất, nước vùng nghiên cứu do canh tác hoa xã Tây Tựu huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đề xuất các giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Nông ng...

 • DT_00758.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hải; Nguyễn, Xuân Huân; Trần, Khắc Hiệp (2008)

 • Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường nước huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh: 100% lượng nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp không được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường; Các nguồn thải nói trên và các nguồn thải khác trên địa bàn Yên Hưng đang trực tiếp làm suy giảm chất lượng nước, đất... đặc biệt là chất lượng nước ở các con sông chứa nước thải ra của các đầm tôm thì Cd, Pb là hai kim loại nặng có hàm lượng lớn hơn nhiều so với Tiêu chuẩn Việt Nam; đăc biệt ở các ao hồ, sông chứa nước thải sinh hoạt có nhiều thông số BOD, COD, coliform ... vượt tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt loại B. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường nước huy...

 • Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng Nga; Nguyễn, Lan Hương; Trần, Khắc Hiệp; Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Lương, Hữu Thành (2016)

 • Ba chủng vi sinh vật (VSV) gồm 1 chủng phân giải xenluloza và tinh bột (Streptomyces griseorubens), 1 chủng cố định ni tơ tự do (Azotobacter beijerinckii) và 1 chủng phân giải phốt phát khó tan (Bacillus polyfermenticus ) đã được nghiên cứu nhằm tìm ra các điều kiện phù hợp cho sản xuất chế phẩm VSV xử lý chất thải rắn sau chế biến tinh bôt sắn (CBTBS) làm phân bón hữu cơ sinh học. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các thông số kỹ thuật thích hợp cho từng chủng. Mật độ tế bào của các chủng VSV sau lên men đạt ≥109CFU/ml. Chế phẩm được sản xuất với tỉ lệ phối trộn giữa các chủng VSV là 1:1:1 và tỉ lệ phối trộn giữa VSV và chất mang than bùn là 10/100, đạt yêu cầu chất lượng theo TC...

 • DT_00914.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự; Cao, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Xuân Huân; Trần, Khắc Hiệp; Trần, Thị Tuyết Thu (2008)

 • Đánh giá ảnh hưởng của lượng bón kim loại nặng đến sinh trưởng và tích lũy chúng (Cu, Pb, Zn) trong rau cải xanh và xà lách ở các liều lượng gây nhiễm khác nhau. Nghiên cứu, xác định khả năng thu hút các kim loại nặng và ảnh hưởng của việc bón lân, vôi, mùn cưa đến sự sinh trưởng và khả năng hút thu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) của rau cải xanh và xà lách trồng trên đất bị gây ô nhiễm kim loại nặng ở các liều lượng khác nhau. Trên cơ sở đó, nghiên cứu khả năng sử dụng lân, vôi, mùn cưa để giảm thiểu sự tích lũy kim loại nặng trong rau. Đánh giá vai trò của phân bón phốt pho, vôi, mùn cưa đến sự hút thu và tích lũy Cu, Pb, Zn trong rau trồng trên đất được gây nhiễm nhân tạo. Kiến nghị mộ...

 • 01050003182.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đinh, Trọng Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Minh; Trần, Khắc Hiệp (2016)

 • Đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai ở Việt Nam và là nguồn cung cấp lương thực chính cho người dân miền Bắc Việt Nam. Việc đánh giá được mối liên hệ giữa phytolith với cây trồng, cụ thể ở đây là lúa nước,và cung cấp thêm thông tin về sự phân bố phytolith, mối tương quan của phytolith với các yếu tố lý, hóa học trong đất cũng như dự đoán hàm lượng phytolith tích lũy ở đây giúp cho việc quản lý hợp lý hơn nguồn rơm rạ sau khi thu hoạch như một giải pháp cải thiện tích cực nguồn dinh dưỡng Silic để phát triển bền vững nền nông nghiệp trồng lúa. Nhận thấy được vai trò quan trọng trên, tôi đã thực hiện đề tài với nội dung “. Nghiên cứu sự tích lũy của phytolith trong một số loại đất...

 • DT_00151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Khắc Hiệp; Hoàng, Văn Thuần; Nguyễn, Công Vinh; Nguyễn, Ngọc Minh; Phan, Đức Nhân (2002)

 • Đề tài đưa ra phương pháp sử dụng hợp lý phân đạm; Hạn chế hậu quả đến môi trường của việc sử dụng phân nitơ khoáng; Ảnh hưởng của thiourê đến năng suất và chất lượng; Ảnh hưởng của chất kìm hãm nitrat hoá - thiourê đến năng suất lúa; Xác định liều lượng bón thích hợp của phân nitơ đối với lúa Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Bón phân đạm đã làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm lúa: năng suất tăng 45-50% so với đối chứng ( tăng 1,5 - 1,7 tấn/ha/vụ ) khi tăng lượng bón từ 80 kgN/ha đến 160 kgN/ha Bón phân đạm ở mức 80 kgN/ha với chất kìm hãm T đã làm tăng năng suất 60% so với không bón. Gia tăng năng suất do T là 11%. Bón ở mức 80 kgN/ha với chất kìm hãm T là có hiệu qu...

 • 01050000558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Thu;  Advisor: Trần, Khắc Hiệp (2012)

 • Đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu về Vị trí, đặc điểm, quy mô thiết kế bãi rác và các tác động của bãi rác tới môi trường không khí và môi trường nước nói chung và của bãi rác Đá Mài nói riêng. Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước mặt khu vực bãi rác Đá Mài, hiện trạng nước thải bãi rác Đá Mài. Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đá Mài.

Browsing by Author Trần, Khắc Hiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • DT_00944.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Khắc Hiệp; Bùi, Ngọc Dung; Lê, Văn Thiện (2008)

 • Điều tra tình hình sản xuất rau và rau an toàn của một số xã thuộc các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh (về diện tích, năng suất, sản lượng, tiêu thụ...). Điều tra thực địa, lẫy mẫu đất nước rau để phân tích đánh giá về môi trường trồng rau, đặc biệt là rau an toàn. Phân tích và thu được các thông số cơ bản của môi trường đất, nước và sản phẩm rau và đưa ra nhận xét về chất lượng môi trường. Đề xuất các giải pháp tổng hợp để sản xuất rau an toàn: về kỹ thuật: tiếp cận phương pháp "hỏi cây" để bón phân, tưới nước; về kinh tế, tiêu thụ sản phẩm : thành lập các trung tâm tiêu thụ trong nước và chế biến xuất khẩu ; về chính sách: quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, đầu tư cơ sở hạ tầng...

 • DT_00641.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hải; Trần, Khắc Hiệp (2006)

 • Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nước của vùng trồng rau, hoa xã Tây Tựu huyện Từ Liêm, Hà Nội. Điều tra những ảnh hưởng của sự ô nhiễm do hoạt động sản xuất đến sức khoẻ của người lao động vùng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong môi trường đất, nước vùng nghiên cứu do canh tác hoa xã Tây Tựu huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đề xuất các giải pháp thích hợp để cải thiện tình hình ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Nông ng...

 • DT_00758.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hải; Nguyễn, Xuân Huân; Trần, Khắc Hiệp (2008)

 • Tìm hiểu nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường nước huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh: 100% lượng nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nông nghiệp không được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường; Các nguồn thải nói trên và các nguồn thải khác trên địa bàn Yên Hưng đang trực tiếp làm suy giảm chất lượng nước, đất... đặc biệt là chất lượng nước ở các con sông chứa nước thải ra của các đầm tôm thì Cd, Pb là hai kim loại nặng có hàm lượng lớn hơn nhiều so với Tiêu chuẩn Việt Nam; đăc biệt ở các ao hồ, sông chứa nước thải sinh hoạt có nhiều thông số BOD, COD, coliform ... vượt tiêu chuẩn cho phép đối với nước mặt loại B. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường nước huy...

 • Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật để xử lý phế thải rắn sau chế biến tinh bột sắn làm phân hữu cơ sinh học.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng Nga; Nguyễn, Lan Hương; Trần, Khắc Hiệp; Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Lương, Hữu Thành (2016)

 • Ba chủng vi sinh vật (VSV) gồm 1 chủng phân giải xenluloza và tinh bột (Streptomyces griseorubens), 1 chủng cố định ni tơ tự do (Azotobacter beijerinckii) và 1 chủng phân giải phốt phát khó tan (Bacillus polyfermenticus ) đã được nghiên cứu nhằm tìm ra các điều kiện phù hợp cho sản xuất chế phẩm VSV xử lý chất thải rắn sau chế biến tinh bôt sắn (CBTBS) làm phân bón hữu cơ sinh học. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các thông số kỹ thuật thích hợp cho từng chủng. Mật độ tế bào của các chủng VSV sau lên men đạt ≥109CFU/ml. Chế phẩm được sản xuất với tỉ lệ phối trộn giữa các chủng VSV là 1:1:1 và tỉ lệ phối trộn giữa VSV và chất mang than bùn là 10/100, đạt yêu cầu chất lượng theo TC...

 • DT_00914.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự; Cao, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Xuân Huân; Trần, Khắc Hiệp; Trần, Thị Tuyết Thu (2008)

 • Đánh giá ảnh hưởng của lượng bón kim loại nặng đến sinh trưởng và tích lũy chúng (Cu, Pb, Zn) trong rau cải xanh và xà lách ở các liều lượng gây nhiễm khác nhau. Nghiên cứu, xác định khả năng thu hút các kim loại nặng và ảnh hưởng của việc bón lân, vôi, mùn cưa đến sự sinh trưởng và khả năng hút thu kim loại nặng (Cu, Pb, Zn) của rau cải xanh và xà lách trồng trên đất bị gây ô nhiễm kim loại nặng ở các liều lượng khác nhau. Trên cơ sở đó, nghiên cứu khả năng sử dụng lân, vôi, mùn cưa để giảm thiểu sự tích lũy kim loại nặng trong rau. Đánh giá vai trò của phân bón phốt pho, vôi, mùn cưa đến sự hút thu và tích lũy Cu, Pb, Zn trong rau trồng trên đất được gây nhiễm nhân tạo. Kiến nghị mộ...

 • 01050003182.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đinh, Trọng Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Minh; Trần, Khắc Hiệp (2016)

 • Đồng bằng sông Hồng là vựa lúa lớn thứ hai ở Việt Nam và là nguồn cung cấp lương thực chính cho người dân miền Bắc Việt Nam. Việc đánh giá được mối liên hệ giữa phytolith với cây trồng, cụ thể ở đây là lúa nước,và cung cấp thêm thông tin về sự phân bố phytolith, mối tương quan của phytolith với các yếu tố lý, hóa học trong đất cũng như dự đoán hàm lượng phytolith tích lũy ở đây giúp cho việc quản lý hợp lý hơn nguồn rơm rạ sau khi thu hoạch như một giải pháp cải thiện tích cực nguồn dinh dưỡng Silic để phát triển bền vững nền nông nghiệp trồng lúa. Nhận thấy được vai trò quan trọng trên, tôi đã thực hiện đề tài với nội dung “. Nghiên cứu sự tích lũy của phytolith trong một số loại đất...

 • DT_00151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Khắc Hiệp; Hoàng, Văn Thuần; Nguyễn, Công Vinh; Nguyễn, Ngọc Minh; Phan, Đức Nhân (2002)

 • Đề tài đưa ra phương pháp sử dụng hợp lý phân đạm; Hạn chế hậu quả đến môi trường của việc sử dụng phân nitơ khoáng; Ảnh hưởng của thiourê đến năng suất và chất lượng; Ảnh hưởng của chất kìm hãm nitrat hoá - thiourê đến năng suất lúa; Xác định liều lượng bón thích hợp của phân nitơ đối với lúa Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Bón phân đạm đã làm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm lúa: năng suất tăng 45-50% so với đối chứng ( tăng 1,5 - 1,7 tấn/ha/vụ ) khi tăng lượng bón từ 80 kgN/ha đến 160 kgN/ha Bón phân đạm ở mức 80 kgN/ha với chất kìm hãm T đã làm tăng năng suất 60% so với không bón. Gia tăng năng suất do T là 11%. Bón ở mức 80 kgN/ha với chất kìm hãm T là có hiệu qu...

 • 01050000558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Thu;  Advisor: Trần, Khắc Hiệp (2012)

 • Đánh giá hiện trạng môi trường bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Nghiên cứu về Vị trí, đặc điểm, quy mô thiết kế bãi rác và các tác động của bãi rác tới môi trường không khí và môi trường nước nói chung và của bãi rác Đá Mài nói riêng. Phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường không khí, môi trường nước mặt khu vực bãi rác Đá Mài, hiện trạng nước thải bãi rác Đá Mài. Đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại bãi rác Đá Mài.