Browsing by Author Trần, Mạnh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • KY_02624.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Mạnh Tuấn (2006)

 • Trường đại học là nơi đào tạo, học tập, nghiên cứu của nguồn nhân lực khoa học chủ yếu của xã hội; là môi trường hình thành và hoàn thiện nhân cách con người lao động với tư cách của họ là các tri thức trong tương lai. Bởi vậy, tạo lập thói quen phát triển kiến thức thông tin, nhất là hành vi và thái độ thich hợp trong việc khai thác, sử dụng thông tin ở sinh viên sẽ có một ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt quý giá. Sử dụng triển khai minh bạch dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu là một việc làm cụ thể cần được quan tâm và triển khai vào lúc này.

 • KY_01058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Tại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...

 • KY_01063.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Mạnh Tuấn (2009)

 • Tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội hiện có 15 CSDLTM đang được tạo lập, cập nhật. Ngoài ra, có Ì CSDLTM được tạo lập trên cơ sở tích hợp các CSDLTM sách của các thư viện tại các viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Tại hầu hết các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện KHXHVN, ngoài các loại CSDL thư mục phản ánh nguồn tài liệu là sách, tạp chí khoa học, hầu hết đề có một số CSDL đặc thù. Ví dụ, đó là các CSDL thư mục phản ánh các luận án khoa học (thạc sĩ và tiến sĩ), các CSDL phản ánh nguồn tư liệu khảo sát, điều tra... Có thể nói, hệ thống các loại CSDL được tạo lập và phát triển tại Viện KHXHVN là rất đa dạng, phong phú.

 • KY_01170.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Mạnh Tuấn (2004)

 • Nguồn tin nội sinh của trường đại học được tạo nên từ các loại hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Nguồn tin này được xem là hệ thống thông tin phản ánh đầy đủ, hệ thống về các thành tựu cũng như tiềm lực, định hướng phát triển của trường đại học. Với ý nghĩa đặc biệt đó, nguồn tin nội sinh và các chính sách phát triển nguồn tin này thu hút sự quan tâm của các cơ quan thông tin-thư viện đại học.

 • KY_01018.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hành; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Cơ cấu tổ chức của Học viện CNBCVT bao gồm khối quản lý; khối đào tạo và nghiên cứu khoa học; khối dịch vụ và phục vụ. Khối quản lý bao gồm Ban Giám đốc Học viện và các phòng ban, trung tâm chức năng.{newline}Học viện CNBCVT có các đợn vị đào tạo và NCKH nằm ở 2 địa bàn xa nhau đó là ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đây là một đặc điểm về địa lý khá đặc biệt so với các trường đại học khác. {newline}Học viện có hai cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với 11 khoa và 04 ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin và Quản trị kinh doanh. Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học làm nhiệm vụ tổ chức đào tạo cao học và nghiên cứ...

Browsing by Author Trần, Mạnh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • KY_02624.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Mạnh Tuấn (2006)

 • Trường đại học là nơi đào tạo, học tập, nghiên cứu của nguồn nhân lực khoa học chủ yếu của xã hội; là môi trường hình thành và hoàn thiện nhân cách con người lao động với tư cách của họ là các tri thức trong tương lai. Bởi vậy, tạo lập thói quen phát triển kiến thức thông tin, nhất là hành vi và thái độ thich hợp trong việc khai thác, sử dụng thông tin ở sinh viên sẽ có một ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt quý giá. Sử dụng triển khai minh bạch dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu là một việc làm cụ thể cần được quan tâm và triển khai vào lúc này.

 • KY_01058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Tại ĐHQGHN (VNU), cũng như tại các tổ chức nghiên cứu, đào tạo khác, mục tiêu của hoạt động Thông tin thư viện (TTTV) là nhằm thúc đẩy sự phát triển về tổ chức và hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lí, hợp tác quốc tế, vấn đề liên kết- ứng dụng các thành tựu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta...

 • KY_01063.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Mạnh Tuấn (2009)

 • Tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội hiện có 15 CSDLTM đang được tạo lập, cập nhật. Ngoài ra, có Ì CSDLTM được tạo lập trên cơ sở tích hợp các CSDLTM sách của các thư viện tại các viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Tại hầu hết các Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện KHXHVN, ngoài các loại CSDL thư mục phản ánh nguồn tài liệu là sách, tạp chí khoa học, hầu hết đề có một số CSDL đặc thù. Ví dụ, đó là các CSDL thư mục phản ánh các luận án khoa học (thạc sĩ và tiến sĩ), các CSDL phản ánh nguồn tư liệu khảo sát, điều tra... Có thể nói, hệ thống các loại CSDL được tạo lập và phát triển tại Viện KHXHVN là rất đa dạng, phong phú.

 • KY_01170.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Mạnh Tuấn (2004)

 • Nguồn tin nội sinh của trường đại học được tạo nên từ các loại hoạt động đào tạo, nghiên cứu. Nguồn tin này được xem là hệ thống thông tin phản ánh đầy đủ, hệ thống về các thành tựu cũng như tiềm lực, định hướng phát triển của trường đại học. Với ý nghĩa đặc biệt đó, nguồn tin nội sinh và các chính sách phát triển nguồn tin này thu hút sự quan tâm của các cơ quan thông tin-thư viện đại học.

 • KY_01018.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hành; Trần, Mạnh Tuấn (2010)

 • Cơ cấu tổ chức của Học viện CNBCVT bao gồm khối quản lý; khối đào tạo và nghiên cứu khoa học; khối dịch vụ và phục vụ. Khối quản lý bao gồm Ban Giám đốc Học viện và các phòng ban, trung tâm chức năng.{newline}Học viện CNBCVT có các đợn vị đào tạo và NCKH nằm ở 2 địa bàn xa nhau đó là ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đây là một đặc điểm về địa lý khá đặc biệt so với các trường đại học khác. {newline}Học viện có hai cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đặt tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với 11 khoa và 04 ngành đào tạo: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Thông tin và Quản trị kinh doanh. Khoa Quốc tế và Đào tạo Sau đại học làm nhiệm vụ tổ chức đào tạo cao học và nghiên cứ...