Browsing by Author Trần, Ngọc Đệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • pdf.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Ngọc Đệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. Phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: y học lâm sàng; y học cơ sở và y tế cộng đồng; điều dưỡng, dược lý; khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy; chỉ đạo đổi mới phương pháp học; đổi mới quản lý hoạt động của học sinh; xây dự...

Browsing by Author Trần, Ngọc Đệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • pdf.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Ngọc Đệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

  • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. Phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: y học lâm sàng; y học cơ sở và y tế cộng đồng; điều dưỡng, dược lý; khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy; chỉ đạo đổi mới phương pháp học; đổi mới quản lý hoạt động của học sinh; xây dự...