Browsing by Author Trần, Ngọc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • NV_VNH_00044.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2013)

 • Đất nước Việt nam đã trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ thuở bình minh của lịch sử, từ truyền thuyết thuỷ tổ của dân tộc ta là Kinh Dương Vương cho tới đời Hồng Bàng (2809-258 TCN) cho đến thời đại các vua Hùng đã dựng nên Nhà nước Văn Lang đầu tiên, trải qua và tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cư dân các dân tộc anh em đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vốn lao động cần cù và sáng tạo, đoàn kết và chiến đấu anh dũng để bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm, là truyền thống quý báu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

 • NV_VNH_00044.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Ngọc Bình (2013)

 • Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, căn cứ vào ngôn ngữ chữ viết để xác định, phân chia ra từng nhóm ngữ hệ gần giống nhau

Browsing by Author Trần, Ngọc Bình

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • NV_VNH_00044.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2013)

 • Đất nước Việt nam đã trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ thuở bình minh của lịch sử, từ truyền thuyết thuỷ tổ của dân tộc ta là Kinh Dương Vương cho tới đời Hồng Bàng (2809-258 TCN) cho đến thời đại các vua Hùng đã dựng nên Nhà nước Văn Lang đầu tiên, trải qua và tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cư dân các dân tộc anh em đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vốn lao động cần cù và sáng tạo, đoàn kết và chiến đấu anh dũng để bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm, là truyền thống quý báu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

 • NV_VNH_00044.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Trần, Ngọc Bình (2013)

 • Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, căn cứ vào ngôn ngữ chữ viết để xác định, phân chia ra từng nhóm ngữ hệ gần giống nhau