Browsing by Author Trần, Ngọc Ca

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 02050002390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyên;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2014)

 • Theo nghiên cứu chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ ở các nước đang phát triển thiếu các nguồn lực cần thiết để mở rộng quy mô và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Các doanh nghiệp này chưa tìm kiếm được cơ hội lớn để đổi mới, tạo việc làm và tạo giá trị. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vườn ươm doanh nghiệp có thể là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ sự đổi mới trong nước và tạo ra những doanh nghiệp mới, đồng thời giảm tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách đáng kể.

 • 00051000433.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Mai, Thị Tâm;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2019)

 • Luận văn nghiên cứu về mặt lý thuyết các nội dung về tiền mặt, lịch sử phát triển của tiền, xã hội kỷ thuật số, các ích lợi của việc không sử dụng tiền mặt trong thanh toán và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Từ đó đi vào thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng. Sau đó tìm hiểu thực trạng việc thanh toán không dung tiền mặt tại Agribank Viêt Nam, những mặt đạt được và chưa đạt được, những tiềm năng để phát triển. Thông qua bảng câu hỏi khảo sát chọn mẫu và phỏng vấn chuyên sâu để tìm ra những mặt còn tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để phát triển trong thời gian tới.

Browsing by Author Trần, Ngọc Ca

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • 02050002390.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyên;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2014)

 • Theo nghiên cứu chung, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ ở các nước đang phát triển thiếu các nguồn lực cần thiết để mở rộng quy mô và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Các doanh nghiệp này chưa tìm kiếm được cơ hội lớn để đổi mới, tạo việc làm và tạo giá trị. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vườn ươm doanh nghiệp có thể là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ sự đổi mới trong nước và tạo ra những doanh nghiệp mới, đồng thời giảm tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách đáng kể.

 • 00051000433.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Mai, Thị Tâm;  Advisor: Trần, Ngọc Ca (2019)

 • Luận văn nghiên cứu về mặt lý thuyết các nội dung về tiền mặt, lịch sử phát triển của tiền, xã hội kỷ thuật số, các ích lợi của việc không sử dụng tiền mặt trong thanh toán và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay. Từ đó đi vào thực tiễn của Việt Nam nói chung và tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam nói riêng. Sau đó tìm hiểu thực trạng việc thanh toán không dung tiền mặt tại Agribank Viêt Nam, những mặt đạt được và chưa đạt được, những tiềm năng để phát triển. Thông qua bảng câu hỏi khảo sát chọn mẫu và phỏng vấn chuyên sâu để tìm ra những mặt còn tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để phát triển trong thời gian tới.