Browsing by Author Trần, Quốc Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050002083.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quốc Thái;  Advisor: Mai, Mỹ Duyên (2014)

  • Luận văn nhận định một số khái niệm, nội dung cơ bản về du lịch, du lịch văn hóa, văn hóa du lịch và một số loại hình du lịch. Khẳng định việc tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa cần có sự hợp tác nghiên cứu, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn của cộng đồng địa phương. Phát triển du lịch văn hóa Bến Tre là việc làm cần thiết. Nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo ra sản phẩm mới phục vụ du khách. Khách du lịch đến Bến Tre có xu hướng tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa của địa phương. Luận văn xây dựng một số tuyến du lịch văn hóa, du lịch văn hóa kết hợp mang tính đặc trưng địa phương phục vụ du khách. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của...

Browsing by Author Trần, Quốc Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050002083.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Quốc Thái;  Advisor: Mai, Mỹ Duyên (2014)

  • Luận văn nhận định một số khái niệm, nội dung cơ bản về du lịch, du lịch văn hóa, văn hóa du lịch và một số loại hình du lịch. Khẳng định việc tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa cần có sự hợp tác nghiên cứu, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn của cộng đồng địa phương. Phát triển du lịch văn hóa Bến Tre là việc làm cần thiết. Nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo ra sản phẩm mới phục vụ du khách. Khách du lịch đến Bến Tre có xu hướng tham quan, thưởng thức các giá trị văn hóa của địa phương. Luận văn xây dựng một số tuyến du lịch văn hóa, du lịch văn hóa kết hợp mang tính đặc trưng địa phương phục vụ du khách. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của...