Browsing by Author Trần, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48
 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Phân tích và xây dựng khung phân tích, cơ sở lý luận về công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nóchung, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của công tác trên ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế củ công tác trên ở địa bàn nghiên cứu.

 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về thất thu thuế và vấn đề quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế ngoài nhà nước.. - Những thành công và hạn chế trong công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục Thuế Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam từ đó rút ra những nguyên nhân chủ yếu tác động đến quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn trong thời gian qua. - Trên cơ sở những thực trạng quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp, mong muốn góp phần tìm ra hướng quản lý thuế t...

 • DT_00142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành; Trần, Quang Tuyến (2002)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩ...

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam một số thách thức và kiến nghị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Để tổng kết 30 năm đổi mới, bài viết phân tích một số thách thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như mức thu nhập còn rất thấp so với chuẩn đặt ra của một nước công nghiệp; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; ngành công nghiệp chế tạo quy mô còn nhỏ và chất lượng thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tài nguyên và môi trường được sử dụng kém bền vững, chênh lệch giàu nghèo gia tăng và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam tiêu chí và mức độ hoàn thành.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản ...

 • 2933-1-5310-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2004)

 • Ngày nay, toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thế giới. Thực chất, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế của mỗi quổc gia với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương. Hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng được thể hiện ở quy mô của đối tác nước ngoài và mức độ kiểm soát của họ vào khu vực đó.

 • 00050010706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thiết Lĩnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội; Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nộ...

 • 00050009007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Cúc Phương;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • - Hệ thống hóa và làm rõ thêm những nội dung chủ yếu về kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam theo ba lĩnh vưc hợp tác dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam, từ đó tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chếcủa việc nâng cao mức sống dân cưtrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ởViệt Nam từnăm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một sốthành tựu đáng kểtrong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụy tế, giáo dục và cơsởhạtầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cưcòn rất thấp so với khu vực, còn một bộphận lớn dân sốlà người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơsở đánh giá n...

 • 00050009525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về phát triển du lịch. Luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2017. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, luận văn đã đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch trong những năm tới...

 • 00050007239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sinh thái. Đánh giá được thực trạng quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đánh giá những thành công, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam.

 • 00050004432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Quang Cảnh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020-04-09)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đó đã xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thông qua việc phân tích nội hàm khái niệm phát triển kinh tế nông nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế nông nghiệp. Luận văn xem xét những tác động của bối cảnh mới đối với phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phân tích và làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; chỉ ra những bất cập về cơ chế chính sách, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất, nguồn lực đầu vào, thị trường đầu ra...Đưa ra các quan điểm và giải pháp khả thi, phù hợp để phát ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • 00050010940.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam…

Browsing by Author Trần, Quang Tuyến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48
 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Phân tích và xây dựng khung phân tích, cơ sở lý luận về công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nóchung, doanh nghiệp ngoài nhà nước nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng thất thu thuế và công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế của công tác trên ở địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác chống thất thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, xác định rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế củ công tác trên ở địa bàn nghiên cứu.

 • 00050007184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Hữu Bách;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • - Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về thất thu thuế và vấn đề quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế ngoài nhà nước.. - Những thành công và hạn chế trong công tác chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục Thuế Thành phố Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam từ đó rút ra những nguyên nhân chủ yếu tác động đến quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn trong thời gian qua. - Trên cơ sở những thực trạng quản lý chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh tế dân doanh trên địa bàn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp, mong muốn góp phần tìm ra hướng quản lý thuế t...

 • DT_00142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành; Trần, Quang Tuyến (2002)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩ...

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam một số thách thức và kiến nghị.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Để tổng kết 30 năm đổi mới, bài viết phân tích một số thách thức trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam như mức thu nhập còn rất thấp so với chuẩn đặt ra của một nước công nghiệp; cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch còn chậm; ngành công nghiệp chế tạo quy mô còn nhỏ và chất lượng thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tài nguyên và môi trường được sử dụng kém bền vững, chênh lệch giàu nghèo gia tăng và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam tiêu chí và mức độ hoàn thành.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đây, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuât một số tiêu chí và đưa ra một số giá trị định lượng cho các tiêu chí của một nước công nghiệp và Việt Nam hướng tới. Dựa vào bộ tiêu chí này, chúng tôi đã đánh giá và phát hiện rằng, hiện tại mức độ hoàn thành công nghiệp hóa của Việt Nam còn khá thấp và điều đó được thể hiện qua việc đánh giá các tiêu chí cơ bản ...

 • 2933-1-5310-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2004)

 • Ngày nay, toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thế giới. Thực chất, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế của mỗi quổc gia với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương. Hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng được thể hiện ở quy mô của đối tác nước ngoài và mức độ kiểm soát của họ vào khu vực đó.

 • 00050010706.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thiết Lĩnh;  Advisor: Lê, Quốc Hội; Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Luận án góp phần làm rõ hơn lý luận về hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm luận giải rõ khái niệm và làm rõ những nội dung hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án đã xác định các tiêu chí đánh giá hiệu quả hỗ trợ nhà nước đến hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, luận án đã làm rõ mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trong thực hiện hỗ trợ của Nhà nước đối với các DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp. Luận án làm rõ các hình thức hỗ trợ Nhà nước đối với hoạt động của DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Hà Nội. Phân tích thực trạng hỗ trợ của nhà nước đến hoạt động của DNNVV Hà Nộ...

 • 00050009007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Cúc Phương;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • - Hệ thống hóa và làm rõ thêm những nội dung chủ yếu về kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam theo ba lĩnh vưc hợp tác dưới góc độ nhà quản lý kinh tế. - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam, từ đó tìm ra nguyên nhân hạn chế và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát thanh toán vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào qua Kho bạc Nhà nước Việt Nam phù hợp với mục tiêu phát triển của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

 • 2.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Bài viết phân tích và đánh giá những thành công và hạn chếcủa việc nâng cao mức sống dân cưtrong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ởViệt Nam từnăm 2001 tới nay. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã đạt được một sốthành tựu đáng kểtrong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện việc cung cấp dịch vụy tế, giáo dục và cơsởhạtầng thiết yếu cho người dân. Tuy nhiên, còn rất nhiều các thách thức đặt ra cho việc nâng cao mức sống dân cư với mục tiêu mong muốn trong thời gian tới. Mức thu nhập bình quân đầu người của dân cưcòn rất thấp so với khu vực, còn một bộphận lớn dân sốlà người nghèo, bất bình đẳng gia tăng trong tiếp cận giáo dục và y tế… Trên cơsở đánh giá n...

 • 00050009525.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2018)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận về phát triển du lịch. Luận văn đã phân tích tổng thể thực trạng phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2017. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ, luận văn đã đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch trong những năm tới...

 • 00050007239.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2016)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sinh thái. Đánh giá được thực trạng quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đánh giá những thành công, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong quá trình phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển khu du lịch sinh thái Đảo Cò Chi Lăng Nam.

 • 00050004432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Quang Cảnh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020-04-09)

 • Kế thừa các nghiên cứu trước đó đã xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thông qua việc phân tích nội hàm khái niệm phát triển kinh tế nông nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng, các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế nông nghiệp. Luận văn xem xét những tác động của bối cảnh mới đối với phát triển nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Phân tích và làm sáng tỏ thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; chỉ ra những bất cập về cơ chế chính sách, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất, nguồn lực đầu vào, thị trường đầu ra...Đưa ra các quan điểm và giải pháp khả thi, phù hợp để phát ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • Tuyen's công nghi_p hóa_môi tru_ng.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Trần, Quang Tuyến (2014)

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI). Nghiên cứu này đã đưa ra bằng chứng kinh tế lượng đầu tiên rằng thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng của thể chế có tác động tích cực tới chất lượng môi trường. ...

 • 00050010940.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Anh;  Advisor: Trần, Quang Tuyến (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhân lực và phát triển nhân lực trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Sun Asterisk Việt Nam…