Browsing by Author Trần, Thái Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050006103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Kiên;  Advisor: Trần, Thái Dương (2015)

 • Luận văn góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050009564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Thái Dương (2018)

 • Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của chứng thực, thực hiện pháp luật về chứng thực cũng như việc bảo đảm thực hiện pháp luật về chứng thực ở cơ quan HCNN. Đã xác định rõ thẩm quyền thực hiện chứng thực của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và thủ tục chứng thực của cơ quan HCNN. Giải quyết những vấn đề thực tiễn pháp luật về chứng thực của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về chứng thực, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, nêu những kết quả, hạn chế trong công tác thực hiện pháp luật về chứng thực trên địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Từ những tồn tại, ...

 • 00050009565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Ánh;  Advisor: Trần, Thái Dương (2018)

 • Trong một nhà nước dân chủ nói chung, tiếp dân là việc làm không thể thiếu. Ở Việt Nam, tiếp công dân cũng là một trong những yêu cầu, là nguyên tắc bắt buộc đối với hoạt động quản lí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn, cho đến nay, vẫn là đề tài giành được nhiều sự quan tâm bởi ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trước yêu cầu của thực tiễn và cả về nhận thức lí luận. Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau. Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lí luận của thực hiện pháp luật về ti...

Browsing by Author Trần, Thái Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050006103.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Trung Kiên;  Advisor: Trần, Thái Dương (2015)

 • Luận văn góp phần vào hệ thống hoá lý luận về đội ngũ công chức hành chính nhà nước; hệ thống hoá và xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức hành chính; làm rõ những đặc điểm của đội ngũ công chức hành chính và điều kiện khách quan của việc xây dựng đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050009564.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Hạnh;  Advisor: Trần, Thái Dương (2018)

 • Đã làm rõ được khái niệm, đặc điểm của chứng thực, thực hiện pháp luật về chứng thực cũng như việc bảo đảm thực hiện pháp luật về chứng thực ở cơ quan HCNN. Đã xác định rõ thẩm quyền thực hiện chứng thực của từng chức danh cụ thể trong Bộ máy hành chính Nhà nước và thủ tục chứng thực của cơ quan HCNN. Giải quyết những vấn đề thực tiễn pháp luật về chứng thực của CQHCNN nêu những ưu điểm cũng như những tồn tại trong việc thực hiện pháp luật về chứng thực, từ đó tác giả liên hệ thực tế trên địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, nêu những kết quả, hạn chế trong công tác thực hiện pháp luật về chứng thực trên địa bàn phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Từ những tồn tại, ...

 • 00050009565.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Ánh;  Advisor: Trần, Thái Dương (2018)

 • Trong một nhà nước dân chủ nói chung, tiếp dân là việc làm không thể thiếu. Ở Việt Nam, tiếp công dân cũng là một trong những yêu cầu, là nguyên tắc bắt buộc đối với hoạt động quản lí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn, cho đến nay, vẫn là đề tài giành được nhiều sự quan tâm bởi ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trước yêu cầu của thực tiễn và cả về nhận thức lí luận. Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau. Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lí luận của thực hiện pháp luật về ti...