Browsing by Author Trần, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 04051000203_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Xuân Hoa (2010)

 • The main content is divided into 3 chapters. Chapter one reviews the literature on materials evaluation. It first presents the roles and types of materials in language teaching. Then it presents major issues in materials evaluation, including reasons for materials evaluation, types of materials evaluation, who carries out and who provides data for materials evaluations, models for materials evaluation and criteria for materials evaluation. Next it provides the information about materials adaptation such as reasons for adapting and adapting techniques. Finally, it focuses on theoretical backgrounds to writing and teaching writing, which consists of reasons for teaching writing and main...

 • 02050001664_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Làm rõ các khái niệm liên quan, phân tích cơ sở tồn tại, phát triển của tôn giáo theo quan điển Mác - Lênin, và khái quát được tình hình Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra một (...)

 • 00050000024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng (2009)

 • Chương 1: Tổng quan về thông tin di động. Chương 2: Công nghệ di động thế hệ 3 WCDMA. Chương 3: Quy hoạch mạng W-CDMA. Chương 4: Quy hoạch vùng phủ sóng tỉnh Thái Bình

 • 00050000024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, người hướng dẫn (2010)

 • 72 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Tổng quan về thông tin di động. Chương 2: Công nghệ di động thế hệ 3 WCDMA. Chương 3: Quy hoạch mạng W-CDMA. Chương 4: Quy hoạch vùng phủ sóng tỉnh Thái Bình; Electronic Resources

 • 01050003976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Phạm, Đình Sắc (2018)

 • Kết quả Đề tài luận văn đã đáp ứng được mục tiêu và nội dung đề ra, bao gồm: - Đưa ra được danh sách thành phần loài bọ cạp tại vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bao gồm 6 loài, trong đó 2 loài là mới cho khoa học, 1 loài là ghi nhận mới cho khu hệ động vật Việt Nam. - Nêu ra được sự phân bố của các loài bọ cạp tại ghi nhận được vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo sinh cảnh và điểm nghiên cứu. - Mô tả đặc điểm nhận biết của các loài ghi nhận được.

 • 00060000217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy; Bùi, Thị Việt Hà; Phạm, Bảo Yên; Trần, Thị Hằng (2013)

 • Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật từ các điều kiện môi trường, sinh thái khác nhau có hoạt tính biofilm. Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, sinh hóa khả năng phát triển tạo biofilm của một số chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm mạnh đồng thời có họat tính ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây bệnh. Bước đầu xây dựng quy trình lên men quy mô phòng thí nghiệm với 1 chủng Bacillus và nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm. Các kết quả đạt được: Đã phân lập trên 90 chủng vi sinh vật từ các nguồn đất, nước nông nghiệp cũng như nước thải có hoạt tính tạo biofilm; Đã tuyển chọn, phân lập được 05 chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm đồng thời có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của ...

 • 01050001545_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chuỗi thời gian ta hiểu như là tập quan sát mà mỗi quan sát được ghi nhận tại thời điểm t với t thuộc tập T nào đó. Chuỗi thời gian là rời rạc nếu T là tập rời rạc...

 • 02050005399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Quang Hào (2017)

 • Luận văn thạc sĩ với đề tài “Phương thức kể chuyện có sử dụng (Infographics) trên truyền hình” gồm 3 chương: - Chương 1: Những cơ sở lý luận của việc dùng đồ họa góp phần kể chuyện bằng hình - Chương 2: Thành công và hạn chế của việc sử dụng thông tin đồ họa góp phần kể chuyện trên truyền hình - Chương 3: Thiết kế cuốn “Sổ tay đồ họa” – dành cho Biên tập viên truyền hình. Luận văn tập trung phân tích những thành công và hạn chế của việc sử dụng thông tin đồ họa của hai kênh VTV1 và VITV. Bên cạnh đó, luận văn đã khảo sát một số tin/bài trên các kênh truyền hình địa phương khác và có so sánh với việc sử dụng thông tin đồ họa (Infographics) trên một số kênh truyền hình ở nước ngoài n...

 • 05050001793.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2015)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trong nhà trường Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh tại trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

 • 00050004871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng (2014)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sâu, hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền cá nhân về hình ảnh, ngoài ra luận văn còn nêu bật lên thực tế của các hành vi xâm phạm hình ảnh, thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền cá nhân về hình ảnh trong thực tiễn hiện nay. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới về các quy định quyền cá nhân về hình ảnh.

 • 00050004871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2014)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sâu, hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền cá nhân về hình ảnh, ngoài ra luận văn còn nêu bật lên thực tế của các hành vi xâm phạm hình ảnh, thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền cá nhân về hình ảnh trong thực tiễn hiện nay. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới về các quy định quyền cá nhân về hình ảnh.

 • 04054000085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Lưu Ly (2014)

 • Notremé moirecom portetrois chapitres. Dansle premier chapitre nousavonsdéfinietclarifiélesconceptsfondamentauxdelarecherchetelsque«jeu»,«activitéludique»,«motivation»etabordédesaspectsdifférentsdujeu,telsquel’intérêtdujeudansl'apprentissagedeslanguesétrangèresdesenfantsàl'école primaire, l’intégration du jeu à l’école, la stimulation de la motivation d’apprentissage des élèvespar le jeu.Le deuxième aura pour objectif deprésenter la méthodologie de recherche et l’analyse de l’application dujeu dans l’apprentissage du français chez les élèves de CPà l’École Primaire Phú Thượng –Hanoi.Nous aborderons les avantages et les limites de la pédagogie par le jeu en nousbasant sur nospropresexp...

 • V_L0_01536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Chương 1. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động Ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động Ngân hàng từ năm 2000-2006. Chương 3. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Browsing by Author Trần, Thị Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 04051000203_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Xuân Hoa (2010)

 • The main content is divided into 3 chapters. Chapter one reviews the literature on materials evaluation. It first presents the roles and types of materials in language teaching. Then it presents major issues in materials evaluation, including reasons for materials evaluation, types of materials evaluation, who carries out and who provides data for materials evaluations, models for materials evaluation and criteria for materials evaluation. Next it provides the information about materials adaptation such as reasons for adapting and adapting techniques. Finally, it focuses on theoretical backgrounds to writing and teaching writing, which consists of reasons for teaching writing and main...

 • 02050001664_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2013)

 • Luận văn ThS. Triết học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Làm rõ các khái niệm liên quan, phân tích cơ sở tồn tại, phát triển của tôn giáo theo quan điển Mác - Lênin, và khái quát được tình hình Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra một (...)

 • 00050000024.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng (2009)

 • Chương 1: Tổng quan về thông tin di động. Chương 2: Công nghệ di động thế hệ 3 WCDMA. Chương 3: Quy hoạch mạng W-CDMA. Chương 4: Quy hoạch vùng phủ sóng tỉnh Thái Bình

 • 00050000024_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, người hướng dẫn (2010)

 • 72 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Chương 1: Tổng quan về thông tin di động. Chương 2: Công nghệ di động thế hệ 3 WCDMA. Chương 3: Quy hoạch mạng W-CDMA. Chương 4: Quy hoạch vùng phủ sóng tỉnh Thái Bình; Electronic Resources

 • 01050003976.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Phạm, Đình Sắc (2018)

 • Kết quả Đề tài luận văn đã đáp ứng được mục tiêu và nội dung đề ra, bao gồm: - Đưa ra được danh sách thành phần loài bọ cạp tại vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, bao gồm 6 loài, trong đó 2 loài là mới cho khoa học, 1 loài là ghi nhận mới cho khu hệ động vật Việt Nam. - Nêu ra được sự phân bố của các loài bọ cạp tại ghi nhận được vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo sinh cảnh và điểm nghiên cứu. - Mô tả đặc điểm nhận biết của các loài ghi nhận được.

 • 00060000217.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy; Bùi, Thị Việt Hà; Phạm, Bảo Yên; Trần, Thị Hằng (2013)

 • Phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật từ các điều kiện môi trường, sinh thái khác nhau có hoạt tính biofilm. Nghiên cứu các đặc điểm sinh lý, sinh hóa khả năng phát triển tạo biofilm của một số chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm mạnh đồng thời có họat tính ức chế sự phát triển một số vi sinh vật gây bệnh. Bước đầu xây dựng quy trình lên men quy mô phòng thí nghiệm với 1 chủng Bacillus và nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm. Các kết quả đạt được: Đã phân lập trên 90 chủng vi sinh vật từ các nguồn đất, nước nông nghiệp cũng như nước thải có hoạt tính tạo biofilm; Đã tuyển chọn, phân lập được 05 chủng Bacillus có hoạt tính tạo biofilm đồng thời có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của ...

 • 01050001545_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Trần, Mạnh Cường (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Chuỗi thời gian ta hiểu như là tập quan sát mà mỗi quan sát được ghi nhận tại thời điểm t với t thuộc tập T nào đó. Chuỗi thời gian là rời rạc nếu T là tập rời rạc...

 • 02050005399.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Vũ, Quang Hào (2017)

 • Luận văn thạc sĩ với đề tài “Phương thức kể chuyện có sử dụng (Infographics) trên truyền hình” gồm 3 chương: - Chương 1: Những cơ sở lý luận của việc dùng đồ họa góp phần kể chuyện bằng hình - Chương 2: Thành công và hạn chế của việc sử dụng thông tin đồ họa góp phần kể chuyện trên truyền hình - Chương 3: Thiết kế cuốn “Sổ tay đồ họa” – dành cho Biên tập viên truyền hình. Luận văn tập trung phân tích những thành công và hạn chế của việc sử dụng thông tin đồ họa của hai kênh VTV1 và VITV. Bên cạnh đó, luận văn đã khảo sát một số tin/bài trên các kênh truyền hình địa phương khác và có so sánh với việc sử dụng thông tin đồ họa (Infographics) trên một số kênh truyền hình ở nước ngoài n...

 • 05050001793.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2015)

 • Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trong nhà trường Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh tại trường THPT Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Nam Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

 • 00050004871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng (2014)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sâu, hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền cá nhân về hình ảnh, ngoài ra luận văn còn nêu bật lên thực tế của các hành vi xâm phạm hình ảnh, thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền cá nhân về hình ảnh trong thực tiễn hiện nay. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới về các quy định quyền cá nhân về hình ảnh.

 • 00050004871.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2014)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu sâu, hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền cá nhân về hình ảnh, ngoài ra luận văn còn nêu bật lên thực tế của các hành vi xâm phạm hình ảnh, thực trạng áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền cá nhân về hình ảnh trong thực tiễn hiện nay. Từ đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới về các quy định quyền cá nhân về hình ảnh.

 • 04054000085.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Lưu Ly (2014)

 • Notremé moirecom portetrois chapitres. Dansle premier chapitre nousavonsdéfinietclarifiélesconceptsfondamentauxdelarecherchetelsque«jeu»,«activitéludique»,«motivation»etabordédesaspectsdifférentsdujeu,telsquel’intérêtdujeudansl'apprentissagedeslanguesétrangèresdesenfantsàl'école primaire, l’intégration du jeu à l’école, la stimulation de la motivation d’apprentissage des élèvespar le jeu.Le deuxième aura pour objectif deprésenter la méthodologie de recherche et l’analyse de l’application dujeu dans l’apprentissage du français chez les élèves de CPà l’École Primaire Phú Thượng –Hanoi.Nous aborderons les avantages et les limites de la pédagogie par le jeu en nousbasant sur nospropresexp...

 • V_L0_01536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Cảm (2007)

 • Chương 1. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động Ngân hàng. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động Ngân hàng từ năm 2000-2006. Chương 3. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.