Browsing by Author Trần, Thị Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050009714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận trong khoa học pháp lý của vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự. Cụ thể: Phân tích những quy định của pháp luật và thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với vấn đề này, chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2015. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tru...

 • 00050002304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Tìm hiểu thực trạng việc bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật để bảo vệ tốt hơn nữa quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng.

 • 00050004036.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã.; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050004036_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

 • Tran Thi Hong Nhung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2015)

 • Sống hoà hợp với tự nhiên luôn và ước mơ và đặc điểm văn hoá nổi bật của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Với nền nông nghiệp lúa nước, người dân Việt Nam đã tìm mọi cách bắt thiên nhiên phục vụ cho những nhu cầu của mình. Đặc điểm này được thể hiện rõ rệt ở những vùng đất khác nhau trên lãnh thổ, tạo nên nét riêng biệt trong nền văn hoá nông nghiệp của người dân các địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất hạ lưu của con sông lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được bồi đắp hàng năm một lượng phù sa màu mỡ. Nhờ vậy, đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển một nền nông nghiệp trù phú với nhiều loại cây trồng phong phú và đa dạng. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình và nước tưới, ...

 • 00050003003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2013)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

 • 000500002168_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn giám đốc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trìn (...)

Browsing by Author Trần, Thị Hồng Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00050009714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận trong khoa học pháp lý của vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự. Cụ thể: Phân tích những quy định của pháp luật và thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với vấn đề này, chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2015. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tru...

 • 00050002304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Nghiên cứu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 với vấn đề bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng. Tìm hiểu thực trạng việc bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật để bảo vệ tốt hơn nữa quyền của người phụ nữ trong quan hệ tài sản giữa vợ và chồng.

 • 00050004036.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã.; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050004036_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2014)

 • Làm rõ vị trí, vai trò, khái niệm, đặc điểm của công chức cấp xã, hệ thống chức danh, chức trách, cơ cấu, trình độ năng lực của đội ngũ công chức cấp xã; Đánh giá thực trạng đội ngũ Công chức cấp xã của tỉnh Thanh hóa với những kết quả bước đầu về nâng cao chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm kiện toàn đội ngũ Công chức cấp xã ở tỉnh Thanh hóa trong giai đoạn hiện nay.

 • Tran Thi Hong Nhung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2015)

 • Sống hoà hợp với tự nhiên luôn và ước mơ và đặc điểm văn hoá nổi bật của người dân Việt Nam từ xưa đến nay. Với nền nông nghiệp lúa nước, người dân Việt Nam đã tìm mọi cách bắt thiên nhiên phục vụ cho những nhu cầu của mình. Đặc điểm này được thể hiện rõ rệt ở những vùng đất khác nhau trên lãnh thổ, tạo nên nét riêng biệt trong nền văn hoá nông nghiệp của người dân các địa phương. Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất hạ lưu của con sông lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được bồi đắp hàng năm một lượng phù sa màu mỡ. Nhờ vậy, đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện phát triển một nền nông nghiệp trù phú với nhiều loại cây trồng phong phú và đa dạng. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình và nước tưới, ...

 • 00050003003.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung (2013)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm, các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh đối với sự phát triển của nền kinh tế. Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, thực tiễn áp dụng pháp luật về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam. Đưa ra một số ý kiến và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện những quy định của pháp luật về cạnh tranh nói chung và pháp luật về cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.

 • 000500002168_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí (2012)

 • Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn giám đốc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Chỉ rõ những vướng mắc trong quá trìn (...)