Browsing by Author Trần, Thị Hoài Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 05050003563.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Hoài Thương;  Advisor: Dương, Anh Tuấn (2019)

  • Luận văn làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về dạy học tự học, phương pháp dạy học tự học toán. Luận văn nêu được những biểu hiện cụ thể của năng lực tự học toán của học sinh trung học phổ thông, xác định một hệ thống các kĩ năng tự học chủ yếu làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh. - Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông, đó là các giải pháp: xây dựng động cơ học tập, xây dựng kế hoạch học tập, tự mình nắm vững nội dung tri thức, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập. - Luận văn đã thể hiện và vận dụng một số biện pháp trong dạy học nhằm phát triển năng...

Browsing by Author Trần, Thị Hoài Thương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
  • 05050003563.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Hoài Thương;  Advisor: Dương, Anh Tuấn (2019)

  • Luận văn làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về dạy học tự học, phương pháp dạy học tự học toán. Luận văn nêu được những biểu hiện cụ thể của năng lực tự học toán của học sinh trung học phổ thông, xác định một hệ thống các kĩ năng tự học chủ yếu làm cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh. - Luận văn đã đề xuất được các giải pháp nhằm phát triển năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông, đó là các giải pháp: xây dựng động cơ học tập, xây dựng kế hoạch học tập, tự mình nắm vững nội dung tri thức, tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập. - Luận văn đã thể hiện và vận dụng một số biện pháp trong dạy học nhằm phát triển năng...